Aktualne rekrutacje

Kogo szukamy?

Szukamy zarówno inżynierów i specjalistów ochrony środowiska i gospodarki odpadami, menedżerów, pracowników administracyjno-biurowych jak i operatorów sprzętu, kierowców i innych pracowników fizycznych.

Wybierz miasto

Mechanik Wrocław

Wrocław

Opis stanowiska:

 • Wykrywanie i usuwanie usterek oraz awarii sprzętu, analiza w celu wyeliminowania źródeł ich powstania
 • Wykonywanie przeglądów technicznych i eksploatacyjnych
 • Diagnostyka komputerowa, usuwanie usterek elektrycznych na pojazdach
 • Wykonywanie napraw z zakresu mechaniki i elektryki samochodowej
 • Bieżąca analiza problemów
Dodano: 14.03.2023
więcej

Kierowca (Wrocław)

Wrocław

OPIS STANOWISKA:

 • Prowadzenie pojazdów mechanicznych powyżej 3,5 tony
 • Dbanie o stan techniczny i eksploatacyjny powierzonego sprzętu
 • Wypełnianie kart drogowych i dokumentacji eksploatacyjnej
Dodano: 14.03.2023
więcej

Pracownik Gospodarczy (Kłoda)

Kłoda

OPIS STANOWISKA:

 • Wykonywanie prac gospodarczych i magazynowych
 • Dbałość o powierzony sprzęt i czystość na terenie zakładu
Dodano: 07.03.2023
więcej

Operator Ładowarki (Kłoda)

Kłoda

OPIS STANOWISKA:

 • Obsługa eksploatacyjna i techniczna powierzonej maszyny - ładowarka
 • Dbałość o powierzony sprzęt i czystość na terenie Zakładu
 • Załadunek i rozładunek transportów, transport wewnątrzzakładowy
 • Wykonywanie prac gospodarczych i magazynowych
 • Wykonywanie drobnych napraw przy powierzonej maszynie
Dodano: 02.03.2023
więcej

Specjalista ds. Technicznych

Piła

OPIS STANOWISKA:

 • Udział w realizacji projektów inwestycyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, ochrony środowiska oraz z przepisami BHP
 • Przygotowywanie harmonogramów prac i ich zakresu
 • Współpraca z firmami zewnętrznymi i nadzór nad terminowością i jakością realizowanych przez nie prac
 • Przygotowywanie i zarządzanie dokumentacją związaną z realizacją powierzonych projektów
 • Poszukiwanie nowych rozwiązań technicznych usprawniających procesy przetwarzania odpadów w dwóch instalacjach
 • Udział w postępowaniach zakupowych
 • Udział w projektowaniu i wdrażaniu systemu do raportowania niepożądanych zdarzeń na linii produkcyjnej
 • Tworzenie instrukcji obsługi oraz procedur
Dodano: 02.03.2023
więcej

Inżynier Projektu

Piła

OPIS STANOWISKA:

 • Udział w planowaniu i modernizacji inwestycji
 • Prowadzenie projektów inwestycyjnych w branży gospodarki odpadami
 • Prowadzenie postępowań zakupowych
 • Współtworzenie budżetu w podległym obszarze oraz nadzór nad jego realizacją
 • Przygotowywanie i zarządzanie dokumentacją związaną z przygotowaniem i realizacją projektów
 • Udział w procesach due diligence, wizjach lokalnych, audytach technicznych
 • Odpowiedzialność za nadzór inwestycyjny i odbiór techniczny
 • Budowanie i podtrzymywanie relacji z interesariuszami
 • Poszukiwanie nowych rozwiązań technicznych usprawniających instalacje oraz koordynacja ich wdrożenia
 • Tworzenie instrukcji obsługi oraz procedur
Dodano: 01.03.2023
więcej

Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Warszawa

OPIS STANOWISKA:

 • Realizowanie polityki środowiskowej w Grupie ENERIS
 • Opracowywanie dokumentacji niezbędnej do uzyskiwania decyzji na korzystanie ze środowiska w tym w szczególności pozwoleń na gospodarowanie odpadami, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć, zgód wodnoprawnych
 • Opiniowanie projektów inwestycyjnych Grupy ENERIS pod kątem spełniania przez nie wymogów środowiskowych oraz ewentualnego ryzyka w tym zakresie
 • Prowadzenie audytów wewnętrznych w zakresie ochrony środowiska
 • Monitorowanie zmian prawnych oraz wsparcie spółek w Grupie ENERIS w zakresie właściwej interpretacji i praktycznego stosowania przepisów i wymagań z zakresu ochrony środowiska
Dodano: 28.02.2023
więcej