Aktualne rekrutacje

Kogo szukamy?

Szukamy zarówno inżynierów i specjalistów ochrony środowiska i gospodarki odpadami, menedżerów, pracowników administracyjno-biurowych jak i operatorów sprzętu, kierowców i innych pracowników fizycznych.

Wybierz miasto

Specjalista ds. Zakupów

Warszawa

OPIS STANOWISKA:

 • Realizacja procesów zakupowych zgodnych z przyjętą procedurą Grupy ENERIS
 • Analiza potrzeb zakupowych, zapytań ofertowych, udział w procesie postępowań zakupowych
 • Weryfikacja oraz pozyskiwanie nowych dostawców 
 • Pozyskiwanie ofert zakupu dla kategorii centralnych
 • Udział w negocjacjach z dostawcami, analiza i porównanie ofert, rekomendacje najlepszego wyboru
 • Podejmowanie działań w celu optymalizacji kosztów zakupu i procesów zakupowych
 • Ocena i analiza dostawców oraz trendów rynkowych
 • Prowadzenie obowiązującej dokumentacji, bazy dostawców, sporządzanie zestawień oraz raportów
Dodano: 15.09.2023
więcej

Brygadzista Sortowni (Gorzów Wielkopolski)

Gorzów Wielkopolski

OPIS STANOWISKA:

 • Organizacja i koordynowanie pracy podległych pracowników Sortowni
 • Nadzór nad terminowym wykonaniem prac,
 • Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania maszyn i sprzętu Sortowni
 • Zapewnienie optymalnego poziomu wydajności i odzysku surowców
 • Prowadzenie niezbędnej dokumentacji
 • Ręczne sortowanie surowców wtórnych i innych odpadów
Dodano: 15.09.2023
więcej

Ładowacz (Kielce)

Kielce

OPIS STANOWISKA:

 • Praca przy zbiórce odpadów zmieszanych i segregowanych
 • Sprzątanie altan śmietnikowych
 • Ręczny rozładunek odpadów
 • Opróżnianie pojemników z odpadami do pojazdów bezpylnych
 • Załadunek odpadów odbieranych w workach
Dodano: 08.09.2023
więcej

Manager ds. Kluczowych Klientów

Tomaszów Mazowiecki

OPIS STANOWISKA:

 • Aktywne poszukiwanie i pozyskiwanie nowych Klientów, dostosowanie oferty do indywidualnych wymagań Klienta
 • Budowanie długotrwałych relacji z Klientami i dbanie o ich potrzeby
 • Przygotowywanie ofert handlowych, negocjacje warunków umów i finalizowanie transakcji
 • Monitorowanie rynku, identyfikacja nowych trendów i możliwości biznesowych
 • Utrzymywanie aktualnej wiedzy na temat przepisów dotyczących gospodarki odpadami
Dodano: 07.09.2023
więcej

Dyspozytor (Rusocin)

Rusocin

OPIS STANOWISKA:

 • Opracowanie i sporządzanie harmonogramu pracy pracowników, układanie trasy przejazdu aut;
 • Przygotowanie dokumentów transportowych wprowadzanie danych do systemów firmowych;
 • Sporządzanie raportów z zasobów wprowadzonych danych;
 • Nadzór nad stanem technicznym pojazdów;
 • Dbanie o terminowe przeglądy floty pojazdów, urządzeń;
 • Umawianie, kierowanie aut na warsztat samochodowy w przypadku zgłoszenia awarii;
 • Weryfikacja rynku w zakresie kosztu części i napraw samochodowych.
Dodano: 06.09.2023
więcej

Audytor Biznesowy

Warszawa

Twoje główne obowiązki będą obejmować:

 • Planowanie i prowadzanie działań audytowych: Twój główny cel to prowadzenie działań audytowych
  w obszarach procesów biznesowych w lokalizacjach Spółek Grupy. Będziesz odpowiedzialny za określenie zakresu audytu, gromadzenie i analizowanie danych, ocenę zgodności z regulacjami wewnętrznymi. a także za ocenę efektywności procesów i identyfikację szans na usprawnienia.
 • Identyfikacja i ocena ryzyk: Twoje zadanie będzie polegać na identyfikowaniu i ocenie ryzyk biznesowych, operacyjnych i finansowych w audytowanych procesach. Będziesz analizować dane, przeprowadzać testy
  i oceniać efektywność kontroli w celu zidentyfikowania potencjalnych luk.
 • Rekomendowanie usprawnień: Na podstawie wyników audytu będziesz rekomendować działania naprawcze, uwzględniając specyfikę biznesową naszej Grupy. Twój wkład będzie kluczowy dla poprawy efektywności procesów i zminimalizowania ryzyka.
 • Przeglądy przed i po wdrożeniu działań naprawczych: Będziesz monitorować i oceniać skuteczność działań naprawczych, przeprowadzając przeglądy procesów biznesowych przed i po ich wdrożeniu.
 • Współpraca z Interesariuszami: Współpracując z interesariuszami w Grupie, zarówno regionalnymi, jak i centralnymi, będziesz aktywnie rozwiązywać zidentyfikowane problemy i szanse na usprawnienia oraz udzielać wsparcia w zakresie wdrażania zaleceń.
 • Uczestnictwo w badaniach strategicznych: Będziesz uczestniczyć w różnorodnych badaniach strategicznych, które mają na celu usprawnienie działalności spółek Grupy.
 • Bieżąca współpraca z Pracownikami na wszystkich szczeblach organizacji: Twoja praca będzie wymagać bieżącej współpracy z Pracownikami na wszystkich szczeblach organizacji w ramach badań interdyscyplinarnych.
Dodano: 05.09.2023
więcej

Młodszy Specjalista ds. IT

Warszawa

OPIS STANOWISKA:

 • Wspieranie biura Rady Nadzorczej oraz Członków Zarządu i managerów wyższego szczebla w zakresie obsługi systemów i narzędzi informatycznych
 • Zarządzanie i obsługiwanie systemami wideokonferencyjnymi
 • Dodatkowo rozwiązywanie bieżących problemów użytkowników systemów informatycznych - helpdesk
 • Opieka nad powierzonymi informatycznymi systemami produkcyjnymi firmy, w tym opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji systemów, instrukcji i raportów
 • Samodzielna realizacja powierzonych projektów wdrożenia aplikacji lub systemów informatycznych
 • Wykonywanie zleconych zadań administracyjnych, dbanie o bezpieczeństwo usług i danych
 • Uczestniczenie w planowaniu i realizacji działań rozwojowych IT
 • Opracowywanie i prowadzenie szkoleń wewnętrznych dla użytkowników oraz członków zespołu
 • Monitorowanie zasobów IT, przekazywanie istotnych informacji o materiałach i podzespołach niezbędnych do ich prawidłowej eksploatacji, możliwych źródłach zaopatrzenia
 • Monitorowanie nowości w obszarze IT
 • Opracowywanie dokumentacji technicznej
Dodano: 04.09.2023
więcej

Młodszy Specjalista ds. Inwestycji

Warszawa

OPIS STANOWISKA:

 • Określanie i uzgadnianie założeń dla planowanych inwestycji
 • Opracowywanie i analizowanie rozwiązań koncepcyjnych
 • Przygotowanie prezentacji nowych inwestycji/projektów
 • Przygotowanie zapytań ofertowych, zbieranie ofert i ich weryfikacja
 • Koordynowanie spraw formalno-administracyjnych w procesie inwestycyjnym (przygotowywanie wniosków, uzyskiwanie niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych) - współpraca z urzędami
 • Koordynowanie działań związanych z realizacją prac projektowych, w tym budowlanych
 • Współpraca z Działem Prawnym przy opracowywaniu projektów umów niezbędnych w dziale
 • Przygotowywanie zleceń na prace remontowe/montażowe/budowlane
 • Analizowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • Poszukiwanie nowych terenów inwestycyjnych
Dodano: 04.09.2023
więcej

Operator Koparki (Jaroszów)

Jaroszów

OPIS STANOWISKA:

 • Obsługa eksploatacyjna i techniczna powierzonej maszyny - koparka
 • Dbałość o powierzony sprzęt i czystość na terenie Zakładu
 • Wykonywanie drobnych napraw przy powierzonej maszynie
 • Wykonywanie przeglądów technicznych i eksploatacyjnych
Dodano: 01.09.2023
więcej

Operator Ładowarki (Jaroszów)

Jaroszów

OPIS STANOWISKA:

 • Obsługa eksploatacyjna i techniczna powierzonej maszyny - ładowarka
 • Dbałość o powierzony sprzęt i czystość na terenie Zakładu
 • Wykonywanie drobnych napraw przy powierzonej maszynie
 • Załadunek i rozładunek transportów, transport wewnątrzzakładowy
 • Wykonywanie prac gospodarczych i magazynowych
Dodano: 01.09.2023
więcej

Specjalista ds. Energetyki

Warszawa

OPIS STANOWISKA:

 • Analiza i optymalizacja zużycia mediów energetycznych
 • Obsługa punktów poboru energii (PPE) w zakresie umów przyłączeniowych, kompleksowych, sprzedaży energii elektrycznej, usługi DSR
 • Udział w przetargach na zakup mediów energetycznych
 • Udział w audytach efektywności energetycznej oraz audytach energetycznych przedsiębiorstwa
 • Współpraca z Klientem zewnętrznym i wewnętrznym
Dodano: 01.09.2023
więcej

Sortowacz / Chrzanów

Chrzanów

OPIS STANOWISKA:

 • Sortowanie odpadów zagrażających linii sortowniczej i kierowanie ich do właściwych pojemników
 • Nadzorowanie i kontrolowanie odpadów umieszczanych na przenośniku taśmowym
Dodano: 01.09.2023
więcej

Pracownik Techniczny

Balin

ZADANIA NA STANOWISKU:

 • Utrzymanie sprawności linii sortowniczej i kompostowni, drobne naprawy
 • Utrzymywanie kompostowni w należytym porządku
 • Realizacja procesów zgodnie z wytycznymi
Dodano: 01.09.2023
więcej

Kierowca (Wrocław)

Wrocław

OPIS STANOWISKA:

 • Prowadzenie pojazdów mechanicznych powyżej 3,5 tony
 • Dbanie o stan techniczny i eksploatacyjny powierzonego sprzętu
 • Wypełnianie kart drogowych i dokumentacji eksploatacyjnej
Dodano: 30.08.2023
więcej

Kierowca kat. C (Międzyrzecz)

Międzyrzecz

OPIS STANOWISKA:

 • Prowadzenie pojazdów mechanicznych
 • Dbanie o stan techniczny i eksploatacyjny powierzonego sprzętu
 • Wykonywanie podstawowych napraw i czynności eksploatacyjnych
 • Wypełnianie kart drogowych i dokumentacji eksploatacyjnej
 • Opróżnianie pojemników z odpadami do pojazdów bezpylnych
 • Ręczny załadunek
Dodano: 29.08.2023
więcej

Operator produkcji

Stanowice

OPIS STANOWISKA:

 • Przepakowywanie i sortowanie zużytych baterii 
 • Ważenie frakcji wejściowych i wyjściowych
 • Obsługa linii mechanicznego przetwarzania baterii
 • Naprawy i konserwacje bieżące maszyn wg harmonogramu oraz ustaleń Przełożonego
 • Uzupełnianie dokumentów produkcyjnych
 • Dbałość o powierzony sprzęt i czystość na terenie Zakładu
Dodano: 25.08.2023
więcej