Aktualne rekrutacje

Kogo szukamy?

Szukamy zarówno inżynierów i specjalistów ochrony środowiska i gospodarki odpadami, menedżerów, pracowników administracyjno-biurowych jak i operatorów sprzętu, kierowców i innych pracowników fizycznych.

Wybierz miasto

Specjalista ds. Handlowych

Krapkowice

OPIS STANOWISKA:

 • Budowanie i podtrzymywanie trwałych relacji biznesowych z klientami firmy
 • Aktywna rozbudowa portfela klientów
 • Analizowanie opłacalności oferowanych usług i przygotowywanie ofert handlowych
 • Negocjowanie umów handlowych z wytwórcami i odbiorcami odpadów
 • Nadzór nad realizacją umów i współpraca z poszczególnymi działami w przedsiębiorstwie w zakresie realizowanych zadań
 • Reprezentowanie firmy na targach branżowych
 • Zarządzanie bazą danych klientów
 • Sporządzanie raportów i sprawozdań w ramach wykonywanej działalności
Dodano: 25.11.2022
więcej

Mechanik (ALTVATER Piła)

Piła

CHCESZ BYĆ ODPOWIEDZIALNY ZA:

 • wykonywanie napraw i remontów uszkodzonego sprzętu i pojazdów
 • wykonywanie przeglądów technicznych i eksploatacyjnych sprzętu i pojazdów
 • utrzymanie powierzonych narzędzi i stanowiska pracy w należytym stanie i czystości
Dodano: 25.11.2022
więcej

Kierowca kat. C (ALTVATER Piła)

Piła

OPIS STANOWISKA:

 • Prowadzenie pojazdów mechanicznych
 • Dbanie o stan techniczny i eksploatacyjny powierzonego sprzętu
 • Wykonywanie podstawowych napraw i czynności eksploatacyjnych
 • Wypełnianie kart drogowych i dokumentacji eksploatacyjnej
 • Ręczny załadunek odpadów
 • Opróżnianie pojemników z odpadami do pojazdów bezpylnych
Dodano: 25.11.2022
więcej

Sortowacz /ALTVATER Piła/

Piła

OPIS STANOWISKA:

 • Sortowanie odpadów zagrażających linii sortowniczej i kierowanie ich do właściwych pojemników
 • Nadzorowanie i kontrolowanie odpadów umieszczanych na przenośniku taśmowym
 • Uczestniczenie we wszystkich rodzajach konserwacji i napraw
Dodano: 25.11.2022
więcej

Sortowacz (Gorzów Wielkopolski)

Gorzów Wielkopolski

OPIS STANOWISKA:

 • Ręczne sortowanie surowców wtórnych i innych odpadów
 • Obsługa linii sortowniczej
Dodano: 25.11.2022
więcej

Brygadzista Sortowni (Gorzów Wielkopolski)

Gorzów Wielkopolski

OPIS STANOWISKA:

 • Organizacja i koordynowanie pracy podległych pracowników Sortowni
 • Nadzór nad terminowym wykonaniem prac,
 • Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania maszyn i sprzętu Sortowni
 • Zapewnienie optymalnego poziomu wydajności i odzysku surowców
 • Prowadzenie niezbędnej dokumentacji
 • Ręczne sortowanie surowców wtórnych i innych odpadów
Dodano: 25.11.2022
więcej

Operator Ładowarki (Gorzów Wielkopolski)

Gorzów Wielkopolski

OPIS STANOWISKA:

 • Obsługa eksploatacyjna i techniczna powierzonej maszyny - ładowarka
 • Dbałość o powierzony sprzęt i czystość na terenie Zakładu
 • Wykonywanie drobnych napraw przy powierzonej maszynie
 • Ręczne sortowanie surowców wtórnych i innych odpadów
Dodano: 25.11.2022
więcej

Specjalista / Starszy Specjalista ds. ochrony środowiska

Warszawa

OPIS STANOWISKA:

 • Realizowanie polityki środowiskowej w Grupie ENERIS
 • Opracowywanie dokumentacji niezbędnej do uzyskiwania decyzji na korzystanie ze środowiska w tym w szczególności pozwoleń na gospodarowanie odpadami, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć, zgód wodnoprawnych
 • Opiniowanie projektów inwestycyjnych Grupy ENERIS pod kątem spełniania przez nie wymogów środowiskowych oraz ewentualnego ryzyka w tym zakresie
 • Prowadzenie audytów wewnętrznych w zakresie ochrony środowiska
 • Monitorowanie zmian prawnych oraz wsparcie spółek w Grupie ENERIS w zakresie właściwej interpretacji i praktycznego stosowania przepisów i wymagań z zakresu ochrony środowiska
 • Koordynacja i nadzór nad bazą BDO, aktualizacja znajdujących się w niej informacji
Dodano: 24.11.2022
więcej

Specjalista ds. ochrony środowiska

Warszawa

OPIS STANOWISKA:

 • Realizowanie polityki środowiskowej w Grupie ENERIS
 • Opracowywanie dokumentacji niezbędnej do uzyskiwania decyzji na korzystanie ze środowiska w tym w szczególności pozwoleń na gospodarowanie odpadami, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć, zgód wodnoprawnych
 • Opiniowanie projektów inwestycyjnych Grupy ENERIS pod kątem spełniania przez nie wymogów środowiskowych oraz ewentualnego ryzyka w tym zakresie
 • Prowadzenie audytów wewnętrznych w zakresie ochrony środowiska
 • Monitorowanie zmian prawnych oraz wsparcie spółek w Grupie ENERIS w zakresie właściwej interpretacji i praktycznego stosowania przepisów i wymagań z zakresu ochrony środowiska
 • Koordynacja i nadzór nad bazą BDO, aktualizacja znajdujących się w niej informacji
Dodano: 15.11.2022
więcej

Pracownik gospodarczy (Jaroszów)

Jaroszów

OPIS STANOWISKA:

 • Prace porządkowe i dbanie o czystość na terenie Zakładu
 • Utrzymywanie ciągów komunikacyjnych
 • Mycie sprzętów
Dodano: 10.11.2022
więcej

Traktorzysta (Jaroszów)

Jaroszów

OPIS STANOWISKA:

 • Transport wewnętrzny na terenie zakładu
 • Obsługa eksploatacyjna i techniczna powierzonej maszyny
 • Dbałość o powierzony sprzęt i czystość na terenie Zakładu
 • Wykonywanie drobnych napraw przy powierzonej maszynie
Dodano: 10.11.2022
więcej

Operator Ładowarki (Jaroszów)

Jaroszów

OPIS STANOWISKA:

 • Obsługa eksploatacyjna i techniczna powierzonej maszyny - ładowarka
 • Dbałość o powierzony sprzęt i czystość na terenie Zakładu
 • Wykonywanie drobnych napraw przy powierzonej maszynie
 • Załadunek i rozładunek transportów, transport wewnątrzzakładowy
 • Wykonywanie prac gospodarczych i magazynowych
Dodano: 10.11.2022
więcej

Operator Koparki (Jaroszów)

Jaroszów

OPIS STANOWISKA:

 • Obsługa eksploatacyjna i techniczna powierzonej maszyny - koparka
 • Dbałość o powierzony sprzęt i czystość na terenie Zakładu
 • Wykonywanie drobnych napraw przy powierzonej maszynie
 • Wykonywanie przeglądów technicznych i eksploatacyjnych
Dodano: 10.11.2022
więcej

Project Manager ds. Marketingu

Warszawa

OPIS STANOWISKA:

 • Prowadzenie i rozliczanie samodzielnych projektów marketingowych w Spółce.
 • Planowanie i wdrażanie strategii marketingowej marki niezbędnej do realizacji celów Spółki (w tym przygotowanie materiałów marketingowych B2B do kampanii online i wspierających sprzedaż oraz koordynacja i wysyłka e-mailingów i materiałów marketingowych do klientów i prospektów w ramach prowadzonych inicjatyw).
 • Bezpośrednie i kompleksowe wsparcie marketingowe działów sprzedaży.
 • Przygotowywanie bieżących prezentacji, analiz, raportów, zestawień.
 • Zarządzanie kanałami Social Media, tworzenie treści.
 • Organizacja i promocja ogólnofirmowych wydarzeń B2B we współpracy z Managerem ds. Komunikacji Wewnętrznej i CSR, rozumienie specyfiki funkcjonowania rynku B2B
 • Koordynacja obecności na konferencjach i targach branżowych dla powierzonych linii biznesowych (offline i online).
 • Dostarczanie przedstawicielom handlowym niezbędnych materiałów marketingowych na potrzeby wszystkich POS (zaproszenia, druki komunikacyjne, ofertowe i inne).
 • Monitorowanie rynku oraz konkurencji wraz z analizą cenową.
 • Administrowanie wydatkami i rozliczanie budżetu (Webcon).
 • Współpraca z innymi działami firmy oraz podmiotami zewnętrznymi.
Dodano: 10.11.2022
więcej

Młodszy Specjalista ds. Obsługi Klienta

Strzegom

OPIS STANOWISKA:

 • Zapewnienie profesjonalnej obsługi klientów, zgodnie z obowiązującymi procedurami w ENERIS
 • Bieżąca obsługa umów i zleceń w zakresie wywozów i odbiorów odpadów (w tym przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie reklamacji)
 • Nadzór nad realizacją umów oraz współpraca z innymi działami firmy
 • Dbanie o pozytywny wizerunek ENERIS
 • Przygotowywanie rozliczeń, zestawień zgodnie z wewnętrznymi standardami ENERIS
Dodano: 08.11.2022
więcej

Młodszy specjalista ds. kontraktów publicznych (zamówienia publiczne)

Warszawa

OPIS STANOWISKA:

 • monitorowanie rynku zamówień publicznych, w szczególności pod kątem nowych ogłoszeń w obszarze planowanych i ogłoszonych przetargów
 • analiza dokumentacji przetargowej w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych, weryfikacja warunków udziału w postępowaniu
 • udział w przygotowywaniu części formalnej ofert w postępowaniach przetargowych w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych i monitorowanie postępowań przetargowych
 • prowadzenie korespondencji w postępowaniach przetargowych z Zamawiającymi
 • archiwizacja dokumentacji, nadzór nad aktualnością dokumentów formalnych, przygotowywanie raportów i zestawień dotyczących prowadzonych działań
 • analizowanie rynku i konkurencji, uzupełnianie bazy danych rynkowych dotyczących konkurencji
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi
Dodano: 04.11.2022
więcej

Młodszy Specjalista ds. Obsługi Klienta

Kłodzko

OPIS STANOWISKA:

 • Zapewnienie profesjonalnej obsługi klientów, zgodnie z obowiązującymi procedurami w ENERIS
 • Bieżąca obsługa umów i zleceń w zakresie wywozów i odbiorów odpadów (w tym przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie reklamacji)
 • Nadzór nad realizacją umów oraz współpraca z innymi działami firmy
 • Dbanie o pozytywny wizerunek ENERIS
 • Przygotowywanie rozliczeń, zestawień zgodnie z wewnętrznymi standardami ENERIS
Dodano: 31.10.2022
więcej

Kierowca (Wrocław)

Wrocław

OPIS STANOWISKA:

 • Obsługa pługopiaskarki
 • Utrzymanie zimowe dróg
Dodano: 31.10.2022
więcej

Operator Sprzętu (Wrocław)

Wrocław

OPIS STANOWISKA:

 • Obsługa eksploatacyjna i techniczna powierzonej maszyny (m.in. ładowarka kołowa, wózek widłowy)
 • Dbałość o powierzony sprzęt i czystość na terenie Zakładu
 • Załadunek i rozładunek transportów, transport wewnątrzzakładowy
 • Wykonywanie prac gospodarczych i magazynowych
 • Wykonywanie drobnych napraw przy powierzonej maszynie
Dodano: 31.10.2022
więcej