Aktualne rekrutacje

Kogo szukamy?

Szukamy zarówno inżynierów i specjalistów ochrony środowiska i gospodarki odpadami, menedżerów, pracowników administracyjno-biurowych jak i operatorów sprzętu, kierowców i innych pracowników fizycznych.

Wybierz miasto

Młodszy Specjalista ds. Obsługi Klienta

Wrocław

OPIS STANOWISKA:

 • Zapewnienie profesjonalnej obsługi klientów, zgodnie z obowiązującymi procedurami w ENERIS
 • Bieżąca obsługa umów i zleceń w zakresie wywozów i odbiorów odpadów (w tym przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie reklamacji)
 • Nadzór nad realizacją umów oraz współpraca z innymi działami firmy
 • Dbanie o pozytywny wizerunek ENERIS
 • Przygotowywanie rozliczeń, zestawień zgodnie z wewnętrznymi standardami ENERIS
Dodano: 30.09.2022
więcej

Operator Sprzętu (Wrocław)

Wrocław

OPIS STANOWISKA:

 • Obsługa eksploatacyjna i techniczna powierzonej maszyny (m.in. ładowarka kołowa, wózek widłowy)
 • Dbałość o powierzony sprzęt i czystość na terenie Zakładu
 • Załadunek i rozładunek transportów, transport wewnątrzzakładowy
 • Wykonywanie prac gospodarczych i magazynowych
 • Wykonywanie drobnych napraw przy powierzonej maszynie
Dodano: 27.09.2022
więcej

Koordynator ds. Inwestycji Biogazowych

Warszawa

OPIS STANOWISKA:

 • Kompleksowa realizacja projektów z obszaru inwestycji biogazowych
 • Przygotowanie i zarządzanie dokumentacją techniczną
 • Odpowiedzialność za nadzór inwestycyjny oraz odbiór prac
 • Terminowe realizowanie powierzonych projektów - praca na harmonogramach, regularne raportowanie postępów
 • Analiza ryzyka w procesie realizacji projektów
 • Monitoring rynku pod kątem nowych rozwiązań projektów biogazowych
 • Umiejętność pozyskania dofinansowań do projektów biogazowych będzie dodatkowym atutem
Dodano: 26.09.2022
więcej

Kierowca (Wrocław)

Wrocław

OPIS STANOWISKA:

 • Obsługa pługopiaskarki
 • Utrzymanie zimowe dróg
Dodano: 26.09.2022
więcej

Specjalista ds. Ochrony Środowiska (Chorzów)

Chorzów

OPIS STANOWISKA:

 • Prowadzanie dokumentacji związanej z ewidencją odpadów i udokumentowaniem recyklingu
 • Nadzór nad pozwoleniami z zakresu Ochrony Środowiska
 • Przygotowywanie dokumentacji sprawozdawczej m.in. w zakresie gospodarki odpadami
 • Opracowywanie niezbędniej dokumentacji z zakresu Ochrony Środowiska oraz nadzór nad jej realizacją w firmie
 • Współpraca z właściwymi urzędami i instytucjami
 • Współpraca z poszczególnymi działami w przedsiębiorstwie w zakresie realizowania zadań środowiskowych
 • Udział w przygotowywaniu raportów i analiz środowiskowych oraz na potrzeby wewnętrzne ENERIS
 • Obsługa portali tj. GUS, BDO
Dodano: 22.09.2022
więcej

Manager Zarządzający/Kierownik Zakładu

Wrocław

OPIS STANOWISKA:

 • Organizacja i nadzór pracy Zakładu, w tym zarządzanie podległym zespołem, infrastrukturą i wyposażeniem technicznym
 • Nadzór nad prawidłową eksploatacją i stanem technicznym sprzętu i pojazdów 
 • Rozwiązywanie bieżących problemów
 • Tworzenie oraz nadzór realizacji harmonogramów przeglądów, remontów, prac modernizacyjnych i adaptacyjnych parku maszynowego i narzędziowni
 • Przygotowanie i nadzór nad realizacją budżetu oraz raportowanie, optymalizacja kosztów
 • Efektywna współpraca ze wszystkimi Spółkami i Oddziałami Grupy ENERIS
 • Zapewnienie zgodności z prawem oraz wymaganiami wewnętrznymi Grupy w zakresie m.in. BHP, p.poż, ochrony środowiska, logistyki, RODO oraz ISO
Dodano: 22.09.2022
więcej

Kierownik ds. Systemów Jakości/ Pełnomocnik Zarządu

Warszawa

OPIS STANOWISKA:

 • monitorowanie, modyfikowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością
 • nadzór nad dokumentacją SZJ (opracowywanie i aktualizacja)
 • przygotowywanie sprawozdań dotyczących funkcjonowania SZJ i wszelkich potrzeb związanych z jego doskonaleniem na wewnętrzne potrzeby ENERIS
 • przygotowanie przedsiębiorstwa do uzyskania i utrzymania odpowiednich certyfikatów jakości wydawanych przez organy zewnętrzne oraz nadzór nad certyfikacjami w organizacji
 • organizowanie, nadzorowanie i koordynowanie prac wszystkich działów przedsiębiorstwa związanych z wdrażaniem, realizacją i dokumentowaniem Systemu Zarządzania Jakością
 • przeprowadzanie audytów systemu jakości i ocena działań korygujących
 • nadzór nad procesem szkoleniowym w zakresie SZJ
 • współpraca z jednostkami certyfikującymi i nadzór nad certyfikacjami w organizacji
Dodano: 22.09.2022
więcej

Specjalista ds. Handlowych

Krapkowice

OPIS STANOWISKA:

 • Budowanie i podtrzymywanie trwałych relacji biznesowych z klientami firmy
 • Aktywna rozbudowa portfela klientów
 • Analizowanie opłacalności oferowanych usług i przygotowywanie ofert handlowych
 • Negocjowanie umów handlowych z wytwórcami i odbiorcami odpadów
 • Nadzór nad realizacją umów  i współpraca z poszczególnymi działami w przedsiębiorstwie w zakresie realizowanych zadań
 • Reprezentowanie firmy na targach branżowych
 • Zarządzanie bazą danych klientów
 • Sporządzanie raportów i sprawozdań w ramach wykonywanej działalności
Dodano: 16.09.2022
więcej

Operator Ładowarki (Kielce)

Kielce

OPIS STANOWISKA:

 • Obsługa eksploatacyjna i techniczna powierzonej maszyny - ładowarka
 • Dbałość o powierzony sprzęt i czystość na terenie Zakładu
 • Wykonywanie drobnych napraw przy powierzonej maszynie
 • Wykonywanie prac gospodarczych i magazynowych
 • Przygotowywanie niezbędnej dokumentacji
Dodano: 16.09.2022
więcej

Mechanik Wrocław

Wrocław

Opis stanowiska:

 • Wykrywanie i usuwanie usterek oraz awarii sprzętu, analiza w celu wyeliminowania źródeł ich powstania
 • Wykonywanie przeglądów technicznych i eksploatacyjnych
 • Diagnostyka komputerowa, usuwanie usterek elektrycznych na pojazdach
 • Wykonywanie napraw z zakresu mechaniki i elektryki samochodowej
 • Bieżąca analiza problemów
Dodano: 15.09.2022
więcej

Ładowacz (Kielce)

Kielce

OPIS STANOWISKA:

 • Praca przy zbiórce odpadów zmieszanych i segregowanych
 • Sprzątanie altan śmietnikowych
 • Ręczny rozładunek odpadów
 • Opróżnianie pojemników z odpadami do pojazdów bezpylnych
 • Mycie i wydawanie pojemników
 • Prace porządkowe
Dodano: 14.09.2022
więcej

Pracownik gospodarczy (Jaroszów)

Jaroszów

OPIS STANOWISKA:

 • Prace porządkowe i dbanie o czystość na terenie Zakładu
 • Utrzymywanie ciągów komunikacyjnych
 • Mycie sprzętów
Dodano: 13.09.2022
więcej

Kierowca kat. C (Wrocław)

Wrocław

OPIS STANOWISKA:

 • Prowadzenie pojazdów mechanicznych
 • Dbanie o stan techniczny i eksploatacyjny powierzonego sprzętu
 • Wykonywanie podstawowych napraw i czynności eksploatacyjnych
 • Wypełnianie kart drogowych i dokumentacji eksploatacyjnej pojazdów
 • Ręczny załadunek odpadów
 • Zabezpieczenie odpadu przed transportem
Dodano: 08.09.2022
więcej

Operator Koparki (Jaroszów)

Jaroszów

OPIS STANOWISKA:

 • Obsługa eksploatacyjna i techniczna powierzonej maszyny - koparka
 • Dbałość o powierzony sprzęt i czystość na terenie Zakładu
 • Wykonywanie drobnych napraw przy powierzonej maszynie
 • Wykonywanie przeglądów technicznych i eksploatacyjnych
Dodano: 08.09.2022
więcej

Traktorzysta (Jaroszów)

Jaroszów

OPIS STANOWISKA:

 • Transport wewnętrzny na terenie zakładu
 • Obsługa eksploatacyjna i techniczna powierzonej maszyny
 • Dbałość o powierzony sprzęt i czystość na terenie Zakładu
 • Wykonywanie drobnych napraw przy powierzonej maszynie
Dodano: 07.09.2022
więcej

Sortowacz (Gorzów Wielkopolski)

Gorzów Wielkopolski

OPIS STANOWISKA:

 • Ręczne sortowanie surowców wtórnych i innych odpadów
 • Obsługa linii sortowniczej
Dodano: 07.09.2022
więcej

Operator Ładowarki (Gorzów Wielkopolski)

Gorzów Wielkopolski

OPIS STANOWISKA:

 • Obsługa eksploatacyjna i techniczna powierzonej maszyny - ładowarka
 • Dbałość o powierzony sprzęt i czystość na terenie Zakładu
 • Wykonywanie drobnych napraw przy powierzonej maszynie
 • Ręczne sortowanie surowców wtórnych i innych odpadów
Dodano: 07.09.2022
więcej

Brygadzista Sortowni (Gorzów Wielkopolski)

Gorzów Wielkopolski

OPIS STANOWISKA:

 • Organizacja i koordynowanie pracy podległych pracowników Sortowni
 • Nadzór nad terminowym wykonaniem prac,
 • Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania maszyn i sprzętu Sortowni
 • Zapewnienie optymalnego poziomu wydajności i odzysku surowców
 • Prowadzenie niezbędnej dokumentacji
 • Ręczne sortowanie surowców wtórnych i innych odpadów
Dodano: 07.09.2022
więcej

Mechanik (Jaroszów)

Jaroszów

OPIS STANOWISKA:

 • Wykrywanie i usuwania usterek oraz awarii sprzętu, analiza w celu wyeliminowania źródeł ich powstania
 • Wykonywanie przeglądów technicznych i eksploatacyjnych
 • Diagnostyka komputerowa, usuwanie usterek elektrycznych na pojazdach
 • Wykonywanie napraw z zakresu mechaniki i elektryki samochodowej
 • Bieżąca analiza problemów
Dodano: 07.09.2022
więcej

Operator Ładowarki (Jaroszów)

Jaroszów

OPIS STANOWISKA:

 • Obsługa eksploatacyjna i techniczna powierzonej maszyny - ładowarka
 • Dbałość o powierzony sprzęt i czystość na terenie Zakładu
 • Wykonywanie drobnych napraw przy powierzonej maszynie
 • Załadunek i rozładunek transportów, transport wewnątrzzakładowy
 • Wykonywanie prac gospodarczych i magazynowych
Dodano: 07.09.2022
więcej

Młodszy Specjalista ds. Logistyki (Strzegom)

Strzegom

OPIS STANOWISKA:

 • Przygotowywanie harmonogramów realizacji usług oraz planowanie zasobów technicznych i ludzkich potrzebnych do ich realizacji - praca z pojazdami typu śmieciarka, bramowiec, hakowiec
 • Koordynowanie pracy kierowców w zakresie wykonywanych zleceń, reagowania na pojawiające się problemy i ich rozwiązywanie
 • Bieżąca obsługa klientów w zakresie realizowanych zleceń
 • Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej
 • Kontrola stanu technicznego pojazdów przed wyjazdem
 • Sporządzanie sprawozdań, aktualizacja danych
 • Miesięczne rozliczanie kontaktów gminnych
 • Nadzór nad prawidłowym działaniem systemów logistycznych (telematyczny GPS)
Dodano: 07.09.2022
więcej

Kierowca kat. C (ALTVATER Piła)

Piła

OPIS STANOWISKA:

 • Prowadzenie pojazdów mechanicznych
 • Dbanie o stan techniczny i eksploatacyjny powierzonego sprzętu
 • Wykonywanie podstawowych napraw i czynności eksploatacyjnych
 • Wypełnianie kart drogowych i dokumentacji eksploatacyjnej
 • Ręczny załadunek odpadów
 • Opróżnianie pojemników z odpadami do pojazdów bezpylnych
Dodano: 05.09.2022
więcej

Mechanik (ALTVATER Piła)

Piła

CHCESZ BYĆ ODPOWIEDZIALNY ZA:

 • wykonywanie napraw i remontów uszkodzonego sprzętu i pojazdów
 • wykonywanie przeglądów technicznych i eksploatacyjnych sprzętu i pojazdów
 • utrzymanie powierzonych narzędzi i stanowiska pracy w należytym stanie i czystości
Dodano: 05.09.2022
więcej

Ładowacz /RUSOCIN/

Rusocin

OPIS STANOWISKA:

 • Ręczny załadunek odpadów
 • Praca przy zbiórce odpadów zmieszanych i segregowanych
 • Opróżnianie pojemników z odpadami do pojazdów bezpylnych
 • Załadunek odpadów odbieranych w workach
Dodano: 05.09.2022
więcej