Nagrody

JESTEŚMY FIRMĄ, KTÓRA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNĄ, ROZUMIANĄ JAKO SPOSÓB ZARZĄDZANIA I PODEJŚCIE DO REALIZACJI NASZYCH ZOBOWIĄZAŃ, MA W SWOIM DNA.

Od początku funkcjonowania marki ENERIS na rynku, każdy obszar funkcjonowania firmy jest budowany w oparciu o wartości takie jak zaangażowanie, inicjatywa i odpowiedzialność. W każdym obszarze bierzemy pod uwagę warunki środowiskowe, oczekiwania społeczne, dobro pracowników.

Taki sposób zarządzania i nasze dobre praktyki są doceniane przez wiele organizacji. W ciągu ostatnich lat zostaliśmy wielokrotnie nagrodzeni i wyróżnieni w konkursach oraz wzięliśmy udział w ważnych projektach społecznych.
 

WRZESIEŃ 2021 – WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE

WRZESIEŃ 2021 – WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE "PR WINGS"

Kampania „COVID a Koalicja BHP dla mieszkańców, branży i samorządów” przygotowana przez ENERIS Surowce została wyróżniona w konkursie PR Wings w kategorii „Komunikacja kryzysowa”.

Projekt działań Koalicji BHP, w ramach przeciwdziałania skutkom COVID-19 w branży gospodarki odpadami, stał się praktycznym przewodnikiem dla wielu firm świadczących usługi komunalne. Działania te znalazły swoje odzwierciedlenie w postaci nominacji dla ENERIS Surowce do nagrody w konkursie PR Wings 2021 za najlepsze działania związane z komunikacją kryzysową.

Ideą Konkursu jest promowanie etycznych praktyk public relations oraz podkreślenie znaczenia roli PR w zarządzaniu strategicznym i komunikacji. Wśród jurorów zasiadają wybitni specjaliści z wiodących polskich korporacji, NGOs, eksperci nowych mediów i marketingu, konsultanci agencji PR, przedstawiciele świata nauki PR oraz organizacji branżowych. Nagrody i wyróżnienia zostały rozdane w 13 kategoriach, w tym m.in. Public Affairs i Lobbying, PR korporacyjny i produktowy, CSR czy komunikacja kryzysowa..

KWIECIEŃ 2021 – NAGRODA EKO-NOWATOR NA TARGACH EKOTECH KIELCE

KWIECIEŃ 2021 – NAGRODA EKO-NOWATOR NA TARGACH EKOTECH KIELCE

Program altankowy ENERIS Surowce został uznany przez branżę za innowacyjne rozwiązanie dla organizacji zbiórki selektywnej odpadów komunalnych w zabudowie mieszkaniowej i nagrodzony w czasie targów EkoTech on-line.

Interdyscyplinarny projekt dotyczący altan na odpady po raz pierwszy na polskim rynku skupia się na miejscach na odpady jako ważnym elemencie systemu gospodarki odpadowej w kraju. Komisja konkursowa złożona z ekspertów branżowych pozytywnie oceniła wielopłaszczyznowe podejście do problemu, który jest powszechny, a jednocześnie interdyscyplinarny. Dostrzeżone zostały także aspekty edukacyjne oraz włączenie w działania mieszkańców.

KWIECIEŃ 2021 – RAPORT “ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE 2020. DOBRE PRAKTYKI”

KWIECIEŃ 2021 – RAPORT “ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE 2020. DOBRE PRAKTYKI”

13 projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu realizowanych przez ENERIS znalazło się w 19. edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki” Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Spółki ENERIS zostały docenione przez branżę CSR w obszarach: praktyki w zakresie pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, ład organizacyjny, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne.

STYCZEŃ 2021 – DIAMENTY FORBESA 2021 DLA ENERIS RECUPYL

STYCZEŃ 2021 – DIAMENTY FORBESA 2021 DLA ENERIS RECUPYL

Spółka ENERIS Recupyl znalazła się na podium wśród najszybciej rozwijających się polskich firm w województwie lubuskim, zajmując 3 miejsce w rankingu przedsiębiorstw z przychodami do 50 mln zł.

PAŹDZIERNIK 2020 – PUCHAR RECYKLINGU NAGRODA GŁÓWNA ENVICON

PAŹDZIERNIK 2020 – PUCHAR RECYKLINGU NAGRODA GŁÓWNA ENVICON

Spółka ENERIS Surowce została nagrodzona w ramach Konkursu Puchar Recyklingu w nowej kategorii „Zielony Transport” za najbardziej przyjazne dla środowiska rozwiązania transportowe. Z kolei spółka Alvater Piła zajęła pierwsze miejsce i otrzymała nagrodę finansową, przyznawaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, za najbardziej aktywne działania w zakresie gospodarki odpadami na terenie Wielkopolski.

WRZESIEŃ 2020 – ENERIS W POLSKIM PAKCIE PLASTIKOWYM

WRZESIEŃ 2020 – ENERIS W POLSKIM PAKCIE PLASTIKOWYM

Fundacja Koalicja 5 frakcji, której inicjatorem i członkiem jest ENERIS, przystąpiła do Polskiego Paktu Plastikowego, części światowej inicjatywy Plastics Pact network Fundacji Ellen MacArthur. Tym samym ENERIS jest jedyną firmą branży komunalnej, która włączona będzie w dyskusje tej międzynarodowej inicjatywy, która od lat dąży m.in. do racjonalnego i prośrodowiskowego gospodarowania obiegiem tworzyw. Cele Paktu oparte są na modelu trzech najważniejszych, postulowanych przez ekspertów, kierunków działań: ograniczanie użycia tworzyw sztucznych, innowacje i tworzenie obiegu zamkniętego.

CZERWIEC 2020 – ENERIS CZŁONKIEM KOALICJI „WŁĄCZ CZYSTĄ ENERGIĘ DLA POLSKI”

CZERWIEC 2020 – ENERIS CZŁONKIEM KOALICJI „WŁĄCZ CZYSTĄ ENERGIĘ DLA POLSKI”

Spółka ENERIS Surowce została jednym z pierwszych członków nowej inicjatywy na rynku. Powołana przez Pracodawców RP Koalicja “Włącz Czystą Energię dla Polski” ma na celu stymulowanie współpracy oraz zapewnienie przepływu wiedzy i doświadczeń w obszarze walki z przyczynami i skutkami zmian klimatycznych oraz rozwijania produkcji przemysłowej. Zgodnie z deklaracjami założycieli Koalicji, niezbędna jest współpraca podmiotów związanych z każdym etapem wytwarzania, dystrybucji i wykorzystania energii, ośrodków badawczych oraz think-tanków.

KWIECIEŃ 2020 – ZŁOTY LAUR KLIENTA

KWIECIEŃ 2020 – ZŁOTY LAUR KLIENTA

Firma ENERIS została wyróżniona w ogólnopolskim plebiscycie, zdobywając elitarny tytuł ZŁOTY LAUR KLIENTA 2020 w kategorii Ekologiczne Strategie w Biznesie. Laur Konsumenta/Klienta to projekt konsumencki, którego efektem jest wyłanianie od 16 lat najpopularniejszych produktów i marek w swoich kategoriach. Zakrojony na skalę ogólnopolską plebiscyt przynosi producentom i dystrybutorom towarów oraz usługodawcom odpowiedź na jedno z podstawowych pytań: które produkty i usługi są obecnie najpopularniejsze w swojej grupie? Plebiscyt Popularności Produktów i Usług jest obecnie czołowym projektem promocyjnym w Polsce, według badania GFK Polonia dla domu mediowego AEGIS MEDIA.

KWIECIEŃ 2020 – RAPORT “ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE 2019. DOBRE PRAKTYKI”

KWIECIEŃ 2020 – RAPORT “ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE 2019. DOBRE PRAKTYKI”

15 projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu, realizowanych przez spółki Grupy ENERIS, znalazło się w 18. edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki” Forum Odpowiedzialnego Biznesu. ENERIS jako jedna z 4 firm zajmujących się gospodarką odpadami została doceniona przez branżę CSR w 5 obszarach: ładu organizacyjnego, praktyk z zakresu pracy, środowiska, uczciwe praktyki operacyjne oraz zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej.

MARZEC 2019 – GEPARD BIZNESU 2018 USŁUG KOMUNALNYCH DLA ENERIS SUROWCE

MARZEC 2019 – GEPARD BIZNESU 2018 USŁUG KOMUNALNYCH DLA ENERIS SUROWCE

Spółka ENERIS Surowce S.A. otrzymała tytuł Gepard Biznesu 2018 Usług Komunalnych za dynamiczny rozwój i średnią z dynamik zysku i przychodów wyższą niż 10 proc.

Ranking jest prowadzony przez Instytut Europejskiego Biznesu, który przeanalizował wyniki finansowe łącznie 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw.

LUTY 2019 – ZŁOTY MEDAL NA TARGACH EKOTECH KIELCE

LUTY 2019 – ZŁOTY MEDAL NA TARGACH EKOTECH KIELCE

Koalicja 5 Frakcji – międzysektorowy projekt zainicjowany przez CSR Consulting i ENERIS Ochrona Środowiska otrzymał złoty medal w konkursie dla wystawców podczas 20. edycji Targów EkoTech w Kielcach. Inicjatywa została doceniona przez jury konkursowe za innowacyjność, uniwersalność i edukacyjny charakter. To już druga nagroda przyznana inicjatywie ENERIS podczas tego branżowego wydarzenia.

Koalicja 5 Frakcji to międzysektorowa inicjatywa firm i instytucji, które stworzyły pierwszy w Polsce jednolity, przejrzysty system piktogramów, informujący konsumenta jak postępować z odpadami opakowaniowymi. Można je umieszczać na opakowaniach produktów oraz na pojemnikach na odpady. To innowacyjne rozwiązanie ma na celu wspieranie segregacji, odzysku i recyklingu odpadów, zwłaszcza opakowaniowych.

PAŹDZIERNIK 2018 – FINALISTA KONKURSU MINISTERSTWA ŚRODOWISKA „PRODUKT W OBIEGU”

PAŹDZIERNIK 2018 – FINALISTA KONKURSU MINISTERSTWA ŚRODOWISKA „PRODUKT W OBIEGU”

Konkurs „Produkt w obiegu” przeznaczony jest dla producentów, projektantów, dystrybutorów oraz usługodawców. Jego organizatorem jest Ministerstwo Środowiska. Celem konkursu jest promowanie i upowszechnianie osiągnięć w dziedzinie ekologicznego, zrównoważonego projektowania oraz zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie ponownego włączenia produktu do obiegu. Wspiera on również producentów, projektantów, dystrybutorów i usługodawców, którzy swoimi produktami lub projektami wpisują się w ideę GOZ.

Program „Segreguję – nie widzę przeszkód” i projekt Koalicja 5 frakcji – system oznakowania na opakowania zostały finalistami tego prestiżowego konkursu w I i w II edycji (2017 i 2018 r). To dowód na to, że są to projekty oddające ideę Gospodarki w Obiegu Zamkniętym (GOZ) i warto się w nie angażować.

PAŹDZIERNIK 2018 – ENERIS CZŁONKIEM „PARTNERSTWA DLA ŚRODOWISKA”

PAŹDZIERNIK 2018 – ENERIS CZŁONKIEM „PARTNERSTWA DLA ŚRODOWISKA”

Partnerstwo SDGs „Razem dla środowiska” jest wielobranżową i międzysektorową koalicją stron na rzecz budowania w Polsce przyjaznego klimatu dla realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), zgodnie z przyjętą przez ONZ Agendą 2030. Na zasadach pełnej dobrowolności dołączają do niego organizacje wspierające realizację SDGs związanych z oddziaływaniem na środowisko. Partnerstwo zrzesza firmy, instytucje naukowe, jednostki administracji publicznej, organizacje pozarządowe a także osoby indywidualne. ENERIS dołączył do partnerstwa jako druga firma z branży gospodarki komunalnej.

CZERWIEC 2018 – DOBROCZYŃCA ROKU 2018 WEDŁUG AKADEMII ROZWOJU FILANTROPII

CZERWIEC 2018 – DOBROCZYŃCA ROKU 2018 WEDŁUG AKADEMII ROZWOJU FILANTROPII

Konkurs „Dobroczyńca Roku” to jedna z najbardziej prestiżowych i najlepiej znanych nagród za działania społeczne w Polsce. ENERIS Ochrona Środowiska, jako pierwsza firma z branży komunalnej w 21-letniej historii konkursu, zdobyła to cenne wyróżnienie. Akademia Rozwoju Filantropii oraz internauci nagrodzili nas za program „Segreguję – nie widzę przeszkód”. Nagroda jest potwierdzeniem, że warto działać wspólnie, budować ważne i potrzebne projekty w dialogu i wsłuchiwać się w potrzeby tych, dla których na co dzień pracujemy.

KWIECIEŃ 2018 – PODPISANIE DEKLARACJI DOSTĘPNOŚĆ PLUS

KWIECIEŃ 2018 – PODPISANIE DEKLARACJI DOSTĘPNOŚĆ PLUS

Nasza firma została zaproszona do przyłączenia się do partnerstwa na rzecz dostępności. Będący jego wyrazem program „Dostępność Plus 2018-2025” jest jednym z priorytetowych działań rządu. Celem programu jest usunięcie barier infrastrukturalnych i prawnych, utrudniających życie osobom starszym oraz z niepełnosprawnościami. Przykładem takiego działania jest prowadzony przez nas program „Segreguję – nie widzę przeszkód”.

GRUDZIEŃ 2017 – LIDER WSPÓŁODPOWIEDZIALNEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

GRUDZIEŃ 2017 – LIDER WSPÓŁODPOWIEDZIALNEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

W I. edycji konkursu „Lider współodpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju” zdobyliśmy nagrodę jako jedyny przedstawiciel branży komunalnej. Wyróżnienie zostało przyznane za „Segreguję – nie widzę przeszkód” – kompleksowy program wspierający osoby z niepełnosprawnościami w segregowaniu odpadów. Nagrody przyznały: Rzeczpospolita, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Global Compact.

GRUDZIEŃ 2017 – PODPISANIE DEKLARACJI NA RZECZ REALIZACJI CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

GRUDZIEŃ 2017 – PODPISANIE DEKLARACJI NA RZECZ REALIZACJI CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Silne partnerstwa na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) to klucz do sukcesu w urzeczywistnieniu globalnej misji: lepszego świata dla naszych dzieci i kolejnych pokoleń. Kierunek dla niezbędnych działań wyznacza Agenda 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych i zdefiniowane w niej zadania. Szczególnie ważną rolę w realizacji tego ambitnego planu pełni biznes – ze swoimi dobrymi praktykami, zrozumieniem istoty wyzwań, zasobami i gotowością do współpracy. Grupa ENERIS, odpowiadając na wyzwanie postawione przez Ministerstwo Rozwoju – koordynatora realizacji celów w Polsce, została sygnatariuszem „Deklaracji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju”.

PAŹDZIERNIK 2017 – PUCHAR RECYKLINGU – NAGRODA GŁÓWNA ENVICON

PAŹDZIERNIK 2017 – PUCHAR RECYKLINGU – NAGRODA GŁÓWNA ENVICON

Działania edukacyjne Grupy ENERIS zdobyły główną nagrodę w XVIII edycji konkursu o Puchar Recyklingu. Lokalne i ogólnopolskie projekty prowadzone przez ENERIS zostały wybrane spośród inicjatyw zgłoszonych w kategorii „edukacja recyklingowa”. Wręczenie nagród odbyło się podczas Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON w Poznaniu w 2017 r.

MARZEC 2017 – NAGRODA NA TARGACH EKOTECH KIELCE

MARZEC 2017 – NAGRODA NA TARGACH EKOTECH KIELCE

Pionierski program „Segreguję – nie widzę przeszkód” został doceniony podczas 17. edycji kieleckich targów branży komunalnej EKOTECH za swoją innowacyjność oraz unikatowość na skalę europejską. Pomysłodawca i realizator projektu – ENERIS, największa polska firma z branży gospodarki komunalnej, jako pierwszy wprowadził na rynek naklejki na pojemniki na odpady w pełni czytelne dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Ich użyteczność wynika z zastosowania zasad projektowania uniwersalnego – napisów w alfabecie Braille’a, piktogramów oraz kontrastowych kolorów. Jury konkursowe targów EKOTECH doceniło prostotę i uniwersalność rozwiązania.

2016, 2017, 2018 – DOBRE PRAKTYKI W RAPORCIE ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

Dobre praktyki ENERIS pojawiły się w publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu w 2016, 2017 i 2018 roku. Łącznie inicjatywy ENERIS opisano 19 razy. Eksperci doceniają nasze działania w obszarach ładu organizacyjnego, praw człowieka, praktyk z zakresu pracy, środowiska oraz zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej.