Informacje dla prasy

WYRÓŻNIA NAS OTWARTA KOMUNIKACJA ZE WSZYSTKIMI GRUPAMI SPOŁECZNYMI.

Wierzymy, że tylko budowanie długofalowych relacji może zapewnić wieloletnią, dobrą współpracę.

Zapraszamy przedstawicieli mediów do korzystania ze zgromadzonych na tej stronie materiałów wyłącznie za podaniem źródła: ENERIS

Więcej materiałów fotograficznych dotyczących gospodarki komunalnej, odbierania odpadów i zagospodarowywania surowców można otrzymać od nas pisząc pod adres komunikacja|eneris.pl| |komunikacja|eneris.pl

 

KONTAKT DLA MEDIÓW

Janusz Kamiński
e-mail: magdalena.sulek|grupa-eneris.pl| |j|anusz.kaminski@eneris.pl
Tel.: +48 889 667 253