Modernizacja bazy transportowo - magazynowej

Dodano 14.11.2023

Zapraszamy do złożenia Oferty na realizację zadania modernizacji bazy transportowo - magazynowej, obejmującej min. prace projektowe, budowlane oraz elektryczne. 

Lokalizacja: Kielce

Termin realizacji: 1Q2024

 

Zainteresowanych złożeniem Oferty bardzo proszę o zgłoszenia pod adres e-mail: postepowania.konkursowe|eneris.pl| style="color: rgb(42, 100, 150); text-decoration-line: underline; outline: 0px;"|postepowania.konkursowe|eneris.pl

Do zakresu zadania należy:

  • Realizacja prac projektowych w tym opracowanie planu zagospodarowania terenu z uwzględnieniem przebiegu sieci elektrycznej, kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji technologicznej; projektu budowlanego dotyczącego przebudowy boksów magazynowych; projektu technicznego dla prac objętych projektem budowlanym oraz projektu technicznego dla innych prac budowlanych).
  • Realizacja prac budowlanych w tym rozbiórki obiektu budowlanego w postaci rampy najazdowej wraz z zadaszeniem; rozbiórki obiektu budowlanego w postaci garażu blaszanego, wykonanie nowej nawierzchni placów magazynowych o sumarycznej powierzchni ok. 6400 m2; rozbudowa istniejącej kanalizacji deszczowej oraz budowa kanalizacji technologicznej wraz z posadowieniem bezodpływowego zbiornika; zmiana lokalizacji istniejących legobloków. Dodatkowo, w zakres prac budowlanych wchodzić będzie dodatkowo modernizacja 4 budynków, przy czym szczegółowy zakres prac zostanie wskazany przez Zamawiającego w 12.2023.
  • Realizacja prac elektrycznych w tym demontaż kamer i przekazanie ich bez uszkodzenia do Zamawiającego oraz zabezpieczenie istniejącej infrastruktury kablowej, doprowadzenie zasilania do oświetlenia zewnętrznego oraz posadowienie 4 słupów oświetleniowych; doprowadzenie oświetlenia wewnętrznego do dwóch budynków oraz doprowadzenie zasilania dla urządzenia, które zostanie posadowione w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Dodatkowo, po stronie Oferenta leży wykonanie pomiarów instalacji zakończone protokołem.

 

Szczegóły zakres prac zostanie przedstawiony bezpośrednio Oferentom, którzy zgłoszą swoje zainteresowanie na podany adres e-mail.