Elektrociepłownia biogazowa

Dodano 12.06.2024

Zapraszamy do złożenia Oferty na realizację zadania 

zaprojektowania i wybudowania elektrociepłowni biogazowej wykorzystującej biogaz składowiskowy o mocy zainstalowanej 350 kWe

 

Lokalizacja: Balin k.Chrzanowa

Termin realizacji: 12.2024

 

Zainteresowanych złożeniem Oferty bardzo proszę o zgłoszenia pod adres e-mail: postepowania.konkursowe|eneris.pl| |postepowania.konkursowe|eneris.pl

Zaprojektowanie i wybudowanie elektrociepłowni biogazowej wykorzystującej biogaz składowiskowy o mocy zainstalowanej 350 kWe:

 • Przygotowanie projektu budowlanego i wykonawczego elektrociepłowni wraz z przyłączem elektrycznym do linii SN
 • Pozyskanie niezbędnej dokumentacji geodezyjnej
 • Przygotowanie schematu jednostki kogeneracji z określeniem granicy bilansowej dla potrzeb systemu wsparcia energii elektrycznej wytwarzanej w instalacji OZE w wysokosprawnej kogeneracji
 • Uzyskanie stosownych pozwoleń administracyjnych (pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie, wpis do RMIOZE, etc.)
 • Wykonanie trafostacji nN/SN oraz podziemnej linii kablowej SN o długości ok. 500 m do napowietrznej linii SN wraz z automatyką oraz zabezpieczeniami określonymi warunkami przyłączenia
 • Wykonanie przyłącza biogazu – od istniejącej instalacji pozyskania biogazu ze składowiska do terenu elektrociepłowni
 • Wykonanie płyt fundamentowych pod moduły elektrociepłowni, w tym planowanego węzła cieplnego
 • Dostarczenie i montaż kompletnej elektrociepłowni wraz z niezbędnymi instalacjami:
  1. kontenerowej pompowni biogazu wraz z modułem oczyszczania biogazu oraz sterownią
  2. kontenerowego agregatu kogeneracyjnego o mocy zainstalowanej 350 kWe, wyposażonego w moduł odzysku ciepła i chłodnice awaryjne oraz wyprowadzenie mocy elektrycznej do trafostacji
  3. awaryjnej pochodni biogazu
  4. kontenera biurowo-socjalnego
  5. kontenera magazynowo-warsztatowego
 • Wykonanie ogrodzenia oraz utwardzenie terenu elektrociepłowni, a także systemu kanalizacji deszczowej
 • Dostarczenie i montaż urządzeń pomiarowych: energii elektrycznej, ciepła użytkowego oraz biogazu, a także stacjonarnego analizatora parametrów biogazu oraz systemu SCADA nadzorującego pracę elektrociepłowni i systemu sygnalizacji ANDON
 • Wykonanie oświetlenia terenu, systemu CCTV, dostarczenie systemów i urządzeń ppoż. oraz systemu wykrywania metanu
 • Dostarczenie niezbędnej dokumentacji technicznej i odbiorowej
 • Uruchomienie elektrociepłowni oraz przeprowadzenie szkolenia załogi
 • Przeprowadzenie odbiorów końcowych z przedstawicielami nadzoru budowlanego oraz OSD
 • Udzielenie gwarancji nie krótszej niż 24 mies. oraz zapewnienie pakietu niezbędnych przeglądów w tym okresie

 

Szczegóły zakres prac zostanie przedstawiony bezpośrednio Oferentom, którzy zgłoszą swoje zainteresowanie na podany adres e-mail.