11. edycja Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów

Dodano 16.11.2018
Listopad jest we Wspólnocie Europejskiej miesiącem budowania świadomości ekologicznej związanej z gospodarką odpadową. Ustanowione przez Komisję Europejską obchody Tygodnia Redukcji Odpadów odbędą się w tym roku w dniach 17-25 listopada. Jedną z polskich inicjatyw edukacyjnych odbywających się w  ramach obchodów jest kampania informacyjna Koalicji 5 frakcji. Stanowi ona odpowiedź na najczęstsze pytania konsumentów dotyczące segregacji odpadów.
Co z musztardą po obiedzie? Niezjedzonym pieczywem? Resztką mydła zalegającą w mydelniczce? Zużytą chusteczką higieniczną? Odpowiedzi na te pytania dostarczają plakaty kontekstowe przygotowane przez Koalicję 5 frakcji. Plakaty są częścią I kampanii informacyjnej koalicji i będą głównym narzędziem edukacji pracowników firm, które dołączyły do porozumienia, podczas obchodów Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów.
Plakat wskazujący jak segregować
Wśród koalicjantów są organizacje odzysku, NGO’s, przedstawiciele branży handlu detalicznego, FMCG, finansów. Wszystkie dołączyły do powołanej przez ENERIS Ochrona Środowiska i CSR Consulting inicjatywy we wspólnym  celu, jakim jest wprowadzenie na rynek spójnego systemu eko-oznakowań na opakowania. Jest to odpowiedź koalicji na istniejącą obecnie lukę w obszarze narzędzi służących realizacji postawionych przez UE przed Polską celów środowiskowych (wysokie poziomy segregacji odpadów).

Przez segregację do redukcji odpadów

W 2017 roku w całej Polsce wyprodukowaliśmy niemal 12 tysięcy ton odpadów (GUS, 2018). Udział każdego z nas w tym tonażu to 312 kilogramów. Jednym ze sposobów redukcji ilości odpadów jest ich właściwa segregacja i włączenie pochodzących z nich surowców do ponownego obiegu. Tymczasem wciąż duża część z produkowanych przez nas odpadów – ponad 70% - trafia do pojemnika na odpady zmieszane. Jedną z przyczyn niskiego poziomu odzysku odpadów jest mała świadomość konsumentów odnośnie właściwej ich segregacji. Większość z nas wciąż ma wątpliwości odnośnie części opakowań, które podlegają odzyskowi, jak również ich właściwego przygotowania do segregacji (oddzielenie poszczególnych części opakowań od siebie, umycie oraz opróżnienie przed wyrzuceniem). W konsekwencji „kłopotliwe” odpady podlegające segregacji (np. opakowanie tekturowe po mleku) trafiają do pojemnika na odpady zmieszane, a inne (np. zużyta chusteczka higieniczna, słoik z zawartością) są segregowane niewłaściwie. To właśnie na opakowaniach, których segregacja najczęściej stwarza problemy konsumentom, skupili się członkowie Koalicji 5 frakcji w swojej pierwszej kampanii. Pomysłodawcami i inicjatorami Koalicji 5 frakcji są ENERIS Ochrona Środowiska i CSR Consulting, którzy we współpracy z Kancelarią Wierzbowski Eversheds Sutherland, Rekopol, Antalis Poland, Santander Bank Polska S.A. (dawniej BZ WBK S.A.), Eurocash, Little Greenfinity, Anpharm PF S.A. - Zakład Produkcyjny Grupy Servier, Skanska, UNEP/GRID Warszawa od ponad pół roku tworzą spójny pomysł na ogólnopolskie działanie proekologiczne.

Projekt otwarty na współpracę

Do Koalicji 5 frakcji zaproszeni są producenci wprowadzający na rynek opakowania, samorządy realizujące segregację na 5 frakcji oraz firmy i NGO chcące edukować swoje otoczenie w zakresie odzysku surowcowego. Dołączając do inicjatywy otrzymują możliwość korzystania z przemyślanego systemu eko-oznakowania na opakowania, stworzonego w oparciu o analizę prawną funkcjonującego znakowania ekologicznego oraz dobre praktyki z USA i Wielkiej Brytanii. Koalicja 5 frakcji udostępnia narzędzia edukacji, od systemu oznakowania na pojemniki (do biur dla firm, do przestrzeni miejskiej dla samorządów), spójnego z oznakowaniem produktów, po bazę praktyk w obszarze edukacji na temat segregacji surowców. O tym, jak przystąpić do koalicji, można dowiedzieć się na stronie www.koalicja5frakcji.pl