15 lat wsparcia przedsiębiorstw z branży gospodarki odpadami

Dodano 15.05.2019
Partner ENERIS w Kolacji na rzecz bezpieczeństwa pracowników służb komunalnych - Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami (ZPGO) - obchodzi jubileusz 15-lecia. Organizacja obecnie zrzesza 64 członków i niezmiennie od 2004 roku wspiera rozwój przedsiębiorczości w sektorze gospodarki odpadami.

Jak to się zaczęło?

Pomysł na założenie organizacji, która miała reprezentować polskich przedsiębiorców i pracodawców zajmujących się gospodarką odpadami, pojawił się w 2004 r. Pierwotnie jej nazwa brzmiała Związek Pracodawców Zakładów Higieny Komunalnej i Gospodarki Odpadami. Podczas pierwszego spotkania założycielskiego, które odbyło się 13 maja 2004 roku wzięli udział przedstawiciele 23 firm branżowych, oferujących usługi zbiórki odpadów komunalnych, przetwarzania, unieszkodliwiania, odzysku i recyklingu, a ponadto usługi porządkowe i związane z oczyszczaniem miasta. Od początku celem organizacji było budowanie świadomości społeczności lokalnych oraz wspieranie wszelkich ogólnopolskich inicjatyw zrzeszonych przedsiębiorców. Związek działa na rzecz firm członkowskich, pracuje nad kształtowaniem pozytywnego wizerunku branży, bierze udział w pracach parlamentarnych oraz spotkaniach dotyczących zmian legislacyjnych, a także nawiązuje współpracę z organizacjami partnerskimi działającymi w branży gospodarki odpadami.

Koalicja BHP

Obecnie Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami zrzesza 64 członków i zajmuje się przede wszystkim sprawami dotyczącymi dostępu do odbioru i zagospodarowania odpadów dla przedsiębiorców prywatnych. Popiera wdrażanie pakietu gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) oraz wprowadzenie dopłat do systemu zbiórki, odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w Polsce przez producentów wprowadzających takie opakowania na rynek. W 2019 roku ZPGO w partnerstwie z ENERIS założył Koalicję na rzecz bezpieczeństwa pracowników służb komunalnych (w skrócie Koalicja BHP), która ma zwrócić uwagę przedsiębiorców i samorządowców na kwestię zagrożeń związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów. Celem Koalicji jest zwiększenie bezpieczeństwa pracowników służb komunalnych, dzielenie się dobrymi praktykami dotyczącymi edukacji BHP, a także budowanie świadomości mieszkańców na temat charakteru pracy i zagrożeń związanych z obowiązkami kierowcy, ładowacza czy sortowacza odpadów. Koalicja BHP jest inicjatywą dobrowolną i otwartą na wszystkich, którym bliska jest troska o zdrowie pracowników. Zaproszenie do dzielenia się swoimi doświadczeniami i wiedzą kierowane jest szczególnie do członków ZPGO, zarówno władz samorządowych, oraz przedsiębiorców realizujących usługi komunalne dla społeczności lokalnych, jak i biznesu. Chętnych do współpracy zapraszamy do kontaktu z ENERIS pod adresem: koalicjabhp@eneris.pl.