2 tys. zł na „Manifestację owadów” w Milinie

Dodano 27.06.2016

Spośród zgłoszeń nadesłanych w ramach Programu Grantowego ENERIS „Pomysły Chroniące Środowisko” nagrodziliśmy Gminną Bibliotekę Publiczną w Mietkowie, filia w Milinie grantem w wysokości 2 tys. zł na realizację projektu "Manifestacja Owadów".

Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie, filia Milin zaproponowała projekt pt. „Pszczoły, bąki oraz trzmiele to są nasi przyjaciele”, który ma być odpowiedzią na problem masowego wymierania owadów zapylających. Podczas wakacji dzieci z gminy Mietków dowiedzą się dlaczego owady są tak ważne dla ekosystemu i jak można o nie dbać. Najmłodszych mieszkańców czeka udział w warsztatach, prelekcjach i zabawach, a także budowa hoteli dla owadów oraz wielki „Manifest owadów”, którego postanowienia zostaną przekazane m.in. do Urzędu Gminy.
- Dzieci i młodzież mają niewielką wiedzę na temat ochrony owadów zapylających, kojarzą głównie pszczoły i wytwory ich pracy. Nie uświadamiają sobie, że pszczoły to tylko jeden z gatunków owadów, które są niezbędne w procesie zapylania roślin
– mówi Sylwia Machnik z Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie, filia Milin.
– Ponadto wiedza na temat możliwości wspierania naturalnych zapylaczy poprzez zwykłe uprawianie kwiatów, budowanie hoteli dla owadów oraz ograniczenie oprysków jest nadal bardzo nikła. Dzieci mając tę wiedzę mogą wpłynąć na swoich rodziców, a także w dorosłym życiu świadomie pomagać środowisku
– dodaje Sylwia Machnik. Kryteriami oceny w konkursie były m.in. wpływ na środowisko, użyteczność dla społeczności lokalnej, innowacyjność czy też rzeczywista możliwość realizacji pomysłu przy założonym budżecie i terminach. W jury Programu Grantowego ENERIS zasiadali doświadczeni samorządowcy – burmistrzowie oraz prezydenci miast objętych Programem, specjaliści ochrony środowiska ENERIS, ale także osobowości medialne, które łączy troska o środowisko naturalne – Marzena Rogalska, Tomasz Zubilewicz i Antoni Królikowski.
- To była czysta przyjemność – nie tylko ze względu na pomysłowość uczestników Programu, a tu, muszę przyznać, kreatywności nie brakowało, ale i w harcie ducha społeczności lokalnej. To wspaniałe, jak inicjatywy w postaci takiego Programu Grantowego potrafią jednoczyć w szczytnym celu
– mówi Marzena Rogalska, jurorka Programu Grantowego ENERIS „Pomysły Chroniące Środowisko”.