20-lecie ZGOK w Balinie

Dodano 16.09.2019
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Balinie świętuje 20-lecie funkcjonowania. Spółka została powołana do życia w 1999 r. w celu składowania, odzysku, a także sortowania i kompostowania odpadów od mieszkańców gmin Chrzanów, Libiąż i Trzebini oraz Miasta Jaworzno.

Dla mieszkańców i środowiska

Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi (ZGOK) w Balinie, który działa pod marką ENERIS, zajmuje się składowaniem i odzyskiem odpadów, a także ich sortowaniem i kompostowaniem oraz produkcją paliwa alternatywnego (RDF). Na terenie zakładu oprócz składowiska, funkcjonuje także instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów z kompostownią, która zajmuje się m.in. przetwarzaniem odpadów organicznych. W instalacji następuje też odzysk surowców, takich jak np. metale, papier, folia. Dodatkowo ZGOK w Balinie realizuje projekty edukacyjne skierowane do mieszkańców gminy Chrzanów, Libiąż, Trzebinia i Jaworzno. Na terenie zakładu od 2011 r. funkcjonuje Ścieżka Edukacji Ekologicznej, na której odbywają się lekcje środowiskowe dla dzieci i młodzieży szkolnej, organizowane przy współudziale Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”. Jak działa ZGOK? Zapraszamy do obejrzenia filmu:

Jak to się zaczęło i w jaki sposób działa od 20 lat?

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. został utworzony w lipcu 1999 r. przez Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami” i francuską firmę ONYX. W październiku 2002 r. do spółki przystąpiło miasto Jaworzno i rozpoczęto przygotowania do ogłoszenia przetargu na realizację projektu, który zakładał budowę nowoczesnego kompleksu: składowiska, sortowni i kompostowni dla gmin Chrzanów, Libiąż i Trzebini oraz miasta Jaworzna. Roboty budowlano-montażowe związane z I etapem budowy ZGOK rozpoczęto w lipcu, a zakończono w grudniu 2003 r. Z kolei 26 stycznia 2004 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi, którego działalność początkowo była oparta  na eksploatacji składowiska dla odpadów komunalnych. 16 czerwca 2015 r. na terenie ZGOK, ENERIS Surowce S.A. wraz ze Związkiem Międzygminnym „Gospodarka Komunalna” i Miastem Jaworzno otworzył nowoczesną instalację mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP) odpadów. W lipcu 2015 r. instalacja otrzymała status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Instalacja MBP (sortownia i kompostownia) powstała na działce o powierzchni 4,5 ha. W jej skład wchodzą: hala z nowoczesną linią sortowniczą, 16 szczelnych bioreaktorów, biofiltr o objętości ponad 1000 m3, plac dojrzewania oraz infrastruktura pomocnicza: place manewrowe i odkładcze, część socjalna oraz urządzenia kontrolno-sterujące. Zakład posiada Pozwolenie Zintegrowane (IPPC) – rodzaj certyfikatów zgodności z normami Unii Europejskiej w zakresie wymagań ekologicznych i  środowiskowych. IPPC jest najlepszą gwarancją, że inwestycja spełnia wytyczone prawem normy i  jest bezpieczna dla środowiska.