4 700 zł na ekologiczne „Miasto ptaków” w Gostyninie

Dodano 12.07.2016

Zajęcia i konkursy proekologiczne oraz budowa miasta ptaków z surowców wtórnych to projekt autorstwa Gimnazjum nr 1 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie. Nagrodą jest grant w wysokości 4 700 zł na realizację tego projektu.

Gimnazjum nr 1 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie zaproponowało projekt pn. „Odpady to nasz problem”, który ma uświadomić społeczności lokalnej jak poważnym zagrożeniem dla środowiska są odpady komunalne. Autorzy przedsięwzięcia przewidzieli szereg spotkań angażujących uczniów, rodziców i pracowników szkoły, podczas których omówią kwestię wpływu odpadów na zdrowie człowieka, konieczność segregacji śmieci, czas rozkładu poszczególnych tworzyw, a także problem dzikich wysypisk śmieci. W ramach zajęć praktycznych uczestnicy projektu przygotują „Miasto ptaków” – budki lęgowe, karmniki dla płatów i domki dla owadów zostaną wykonane przy użyciu materiałów odpadowych.
- Oprócz „Miasta ptaków” przewidzieliśmy także budowę modelu elektrowni wiatrowej oraz konkurs na projekt i wykonanie przedmiotu użytkowego z surowców wtórnych
mówi Robert Pypkowski, dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie.
– Całość działań podsumujemy podczas „Dnia otwartego szkoły”, na który już teraz zapraszamy wszystkich mieszkańców
– dodaje Robert Pypkowski. W ramach oceny wniosków brano pod uwagę m.in. wpływ na środowisko, użyteczność dla społeczności lokalnej, innowacyjność czy też rzeczywistą możliwość realizacji pomysłu przy założonym budżecie i terminach. W jury Programu Grantowego ENERIS zasiadali doświadczeni samorządowcy – burmistrzowie oraz prezydenci miast objętych Programem, specjaliści ochrony środowiska ENERIS, ale także osobowości medialne, które łączy troska o środowisko naturalne – Marzena Rogalska, Tomasz Zubilewicz i Antoni Królikowski.
- Siedzenie z założonymi rękami i czekanie, aż ktoś za nas uratuje środowisko, to przekonanie, które prowadzi donikąd. Aktywna postawa małych środowisk lokalnych pokazała nam jak wielka siła drzemie w tych ludziach i jak bardzo są przekonani o tym, że małymi krokami są w stanie osiągnąć wielkie rzeczy
– mówi Antoni Królikowski juror Programu Grantowego ENERIS „Pomysły Chroniące Środowisko”