4 800 zł na ekologiczny projekt społecznościowy w Pruszczu

Dodano 11.07.2016

Głos przedszkolaków w kwestii dbania o środowisko, udostępniony w internecie w formie krótkich, humorystycznych filmów autorstwa Stowarzyszenia Nasza Droga Do Kina z Pruszcza Gdańskiego zdobyło grant w wysokości 4 800 zł na realizację projektu.

Stowarzyszenie Nasza Droga Do Kina z Pruszcza Gdańskiego zaproponowało projekt pn. „Eko dzieciaki”, w którym najmłodsi mieszkańcy gminy będą edukować społeczność lokalną w zakresie zachowań proekologicznych, za pośrednictwem humorystycznych filmów udostępnionych w Internecie. Materiały przygotują profesjonalni filmowcy, a dzieci przed nagraniami odbędą specjalne zajęcia, na których wspólnie z opiekunem omówią niezbędne zagadnienia z zakresu ochrony środowiska. Wśród poruszanych kwestii będą m.in. tematy związane z segregacją odpadów, dbaniem o zieleń, czy promocją aktywności fizycznej.
- Realizacja projektu wpłynie na kształtowanie prawidłowych postaw wśród najmłodszych, które zaprocentują w ich dorosłym życiu
– mówi Nikodem Maszota ze Stowarzyszenia Nasza Droga Do Kina z Pruszcza Gdańskiego.
– Humorystyczne, ale jednocześnie wartościowe filmy będą publikowane na platformach społecznościowych tj. YouTube oraz Facebook, dzięki czemu dotrzemy do szerokiego grona odbiorców
– dodaje Nikodem Maszota. W ramach oceny wniosków brano pod uwagę m.in. wpływ na środowisko, użyteczność dla społeczności lokalnej, innowacyjność czy też rzeczywistą możliwość realizacji pomysłu przy założonym budżecie i terminach. W jury Programu Grantowego ENERIS zasiadali doświadczeni samorządowcy – burmistrzowie oraz prezydenci miast objętych Programem, specjaliści ochrony środowiska ENERIS, ale także osobowości medialne, które łączy troska o środowisko naturalne – Marzena Rogalska, Tomasz Zubilewicz i Antoni Królikowski.
- Każdy dzień to szansa na zrobienie czegoś dobrego dla środowiska, a dlaczego nie zacząć już dzisiaj? Program Grantowy ENERIS dał szanse na szybki start trzynastu projektom, które poprawią stan środowiska w całej Polsce. Ja sam trzymam za nich mocno kciuki
– mówi Tomasz Zubilewicz, juror Programu Grantowego ENERIS „Pomysły Chroniące Środowisko”.