5 lat usuwania niewidzialnych barier

Dodano 12.12.2016

„Niewidzialna Wystawa” – jedyne miejsce w Polsce, które pozwala poczuć własnymi zmysłami, jak osoby niewidome postrzegają świat, kończy 5 lat działalności.

Przez ten czas twórcy ekspozycji „otwierali oczy” ludziom z całej Polski na świat osób niewidomych, angażując się społecznie na rzecz promocji ich pełnej samodzielności.

Z okazji rocznicy pragniemy złożyć gratulacje całemu zespołowi Niewidzialnej Wystawy i gorąco podziękować za wsparcie programu „Segreguję – nie widzę przeszkód”.


Ekspozycja, a właściwie projekt społeczno-edukacyjny, tworzona jest przez zespół, którego ideą jest usuwanie barier między światami osób z i bez niepełnosprawności. Dzięki ich pracy, przez zaledwie 5 lat, 300 tysięcy osób z całej Polski oraz z zagranicy poznało wszystkimi zmysłami, jak to jest nie widzieć. Warszawska ekspozycja jest trzecią tego typu w Europie, obok „Niewidzialnej Wystawy” w Budapeszcie oraz Pradze. „Niewidzialna Wystawa” jest jednym z partnerów ENERIS, inaugurującego pionierską w  Europie inicjatywę „Segreguję - nie widzę przeszkód”. Twórcy ekspozycji wnieśli do koalicji organizacji współpracujących w ramach programu, wiedzę i doświadczenie wielu lat aktywnej pracy na rzecz znoszenia barier w życiu codziennym osób z  niepełnosprawnością wzroku. Aby otrzymać bezpłatną naklejkę ułatwiającą sortowanie odpadów osobom niewidomym i słabowidzącym prosimy o kontakt: tel. 801 00 38 38, mail: ok|grupa-eneris.pl| |ok|grupa-eneris.pl. Więcej o projekcie „Segreguję – nie widzę przeszkód” na stronie grupa-eneris.pl/naklejki . Zapraszamy też do poznania „Niewidzialnej Wystawy”