5 tys. zł na ekologiczne patrole w Lubianie

Dodano 07.07.2016

Uczniowskie Ekopatrole, warsztaty, ścieżka dydaktyczna i ekofestyn – spośród zgłoszeń nadesłanych w ramach Programu Grantowego ENERIS jury nagrodziło grantem w wysokości 5 tysięcy złotych pomysł autorstwa Publicznego Gimnazjum nr 2 w Lubianie.

Publiczne Gimnazjum nr 2 w Lubianie zaproponowało projekt pn. „Eko-Agenci z Lubiany na ratunek przyrodzie!”, który ma na celu edukację ekologiczną kształtującą odpowiedzialność za środowisko naturalne. Głównym elementem przedsięwzięcia będą ekopatrole złożone z grup uczniów, których zadaniem będzie ochrona środowiska w swojej wsi. Autorzy projektu zakładają również współpracę z sołtysami w obszarze promocji, zajęcia dydaktyczne w plenerze oraz uroczyste podsumowanie w formie ekofestynu.
- Projekt zakłada utworzenie ekopatroli składających się trzyosobowych grup uczniów, którzy będą chronić środowisko na terenach należących do obwodu szkoły tj. Lubiana, Lubianka, Boguszyny, Bukwica, Przekolno, Płotno, Nadarzyn oraz Brzyczno
– mówi Elżbieta Misiek, wicedyrektor Zespołu Szkół w Lubianie.
– Wśród działań podejmowanych przez Eko-Agentów będzie m.in. sprzątnie dzikich wysypisk, sadzenie drzew, czy dokarmianie ptactwa
– dodaje Elżbieta Misiek. W ramach oceny wniosków brano pod uwagę m.in. wpływ na środowisko, użyteczność dla społeczności lokalnej, innowacyjność czy też rzeczywistą możliwość realizacji pomysłu przy założonym budżecie i terminach. W jury Programu Grantowego ENERIS zasiadali doświadczeni samorządowcy – burmistrzowie oraz prezydenci miast objętych Programem, specjaliści ochrony środowiska ENERIS, ale także osobowości medialne, które łączy troska o środowisko naturalne – Marzena Rogalska, Tomasz Zubilewicz i Antoni Królikowski.
- Ważny jest na pewno fakt, że znaczna część wniosków pochodziła od placówek edukacyjnych i w swoich działaniach przewidywała udział dzieci i młodzieży. Mam nadzieję, że dzięki temu wyrośnie nam pokolenie ekoodpowiedzialnych Polaków, bo potencjał ku temu jest ogromny
– mówi Tomasz Zubilewicz, juror Programu Grantowego ENERIS „Pomysły Chroniące Środowisko”.