5 tys. zł na ekologiczny ogród zmysłów w Międzyrzeczu

Dodano 06.07.2016

Przyszkolny ogród z roślinami objętymi ochroną autorstwa Szkoły Podstawowej nr 2 im. Szarych Szeregów w Międzyrzeczu zdobył Grant ENERIS w wysokości 5 tysięcy złotych. Realizacja projektu rozpocznie się od września.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Międzyrzeczu zaproponowała projekt pn. „Ekologiczny ogród zmysłów”, który ma zaangażować uczniów i ich rodziców w działania proekologiczne oraz podnieść poziom wiedzy w tym zakresie. W ramach przedsięwzięcia na klombach wokół szkolnych budynków zostaną nasadzone rośliny zimozielone, rośliny objęte ochroną oraz trawy. Całość uzupełniona będzie materiałami dydaktycznymi, co pozwoli na realizacje interesujących zajęć o istocie i roli środowiska naturalnego. Oprócz walorów edukacyjnych „Ekologiczny ogród zmysłów” uatrakcyjni także najbliższą okolicę.
- Choć z założenia projekt ma charakter czysto dydaktyczny, to dostrzegamy jego rolę w oddziaływaniu na społeczność lokalną. W fazie przygotowania ogrodu do pomocy zaangażujemy uczniów, a także rodziców i pracowników szkoły. Kiedy całość będzie gotowa, z uroków przedsięwzięcia skorzystają również okoliczni mieszkańcy
– mówi Edyta Denisewicz, nauczycielka przyrody w Szkole Podstawowej nr 2 w Międzyrzeczu.
– Każdy mieszkaniec będzie mógł śledzić postępy w pracach ogrodowych, ponieważ będziemy relacjonować je na bieżąco za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz mediów
– dodaje Edyta Denisewicz. W ramach oceny wniosków brano pod uwagę m.in. wpływ na środowisko, użyteczność dla społeczności lokalnej, innowacyjność czy też rzeczywistą możliwość realizacji pomysłu przy założonym budżecie i terminach. W jury Programu Grantowego ENERIS zasiadali doświadczeni samorządowcy – burmistrzowie oraz prezydenci miast objętych Programem, specjaliści ochrony środowiska ENERIS, ale także osobowości medialne, które łączy troska o środowisko naturalne – Marzena Rogalska, Tomasz Zubilewicz i Antoni Królikowski.
- Wpłynęło tak wiele świetnych pomysłów, że wybór był niezwykle trudny. Bardzo mnie cieszy, że dbałość o środowisko na poziomie lokalnym jest tak bardzo rozwinięta i zawsze znajdują się ludzie, którzy gotowi są poświęcić czas dla dobra swojej małej wspólnoty
– mówi Marzena Rogalska, jurorka Programu Grantowego ENERIS „Pomysły Chroniące Środowisko”.