5 tys. zł na hotele dla owadów w Krukowie

Dodano 28.06.2016

Strefa przyjazna owadom zapylającym i ptakom na terenie wsi Kruków przygotowana przez stowarzyszenie "Nasz Kruków" zdobyła 5 tys. zł na realizację projektu.

Stowarzyszenie "Nasz Kruków" zaproponowało przygotowanie m.in. specjalnych siedlisk dla owadów, budek lęgowych dla ptaków i to wszystko w klimacie międzypokoleniowej współpracy seniorów i najmłodszych. Pomysł zdobył uznanie ogólnopolskiego jury dzięki czemu mieszkańcy wsi zagospodarują oraz obsadzą roślinami nektarodajnymi tereny przydrożne i skwery do tej pory niezagospodarowane lub tylko obsadzone trawą. Oprócz specjalnych odmian roślin dodatkowo wykonają „hotele” dla dzikich zapylaczy, poidełka oraz budki dla ptaków. Realizacja tego projektu spowoduje wzrost populacji pszczół, dzikich zapylaczy i dzikiego ptactwa na terenie wsi, co pozytywnie wpłynie na wzrost plonów roślin hodowlanych bez stosowania sztucznego nawożenia.
- Problem spadku populacji pszczół i innych owadów zapylających to poważne zagrożenie, które może odbić się negatywnie na całych pokoleniach. Przecież chcielibyśmy, żeby nasze uprawy były jak najbardziej naturalne i zdrowe. Aby uniknąć konieczności stosowania sztucznych środków, musimy nieco pomóc naturze
– mówi Arkadiusz Wądrzyk, prezes stowarzyszenia „Nasz Kruków”.
– Zaangażujemy do tego ok. 190 osób, więc to również znakomita okazja do tego, aby bliżej się poznać i zrobić razem coś pożytecznego
– dodaje Arkadiusz Wądrzyk. Kryteriami oceny w konkursie były m.in. wpływ na środowisko, użyteczność dla społeczności lokalnej, innowacyjność czy też rzeczywista możliwość realizacji pomysłu przy założonym budżecie i terminach. W jury Programu Grantowego ENERIS zasiadali doświadczeni samorządowcy – burmistrzowie oraz prezydenci miast objętych Programem, specjaliści ochrony środowiska ENERIS, ale także osobowości medialne, które łączy troska o środowisko naturalne – Marzena Rogalska, Tomasz Zubilewicz i Antoni Królikowski.
- Wpłynęło tak wiele świetnych pomysłów, że wybór był niezwykle trudny. Bardzo mnie cieszy, że dbałość o środowisko na poziomie lokalnym jest tak bardzo rozwinięta i zawsze znajdują się ludzie, którzy gotowi są poświęcić czas dla dobra swojej małej wspólnoty
– mówi Marzena Rogalska, jurorka Programu Grantowego ENERIS „Pomysły Chroniące Środowisko”.