5 tys. zł na mobilne laboratorium energii odnawialnej w Pile

Dodano 08.07.2016

Liczne wykłady i prezentacje dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych na temat racjonalnego gospodarowania energią elektryczną zdobyło w Pile grant ENERIS w wysokości 5 tysięcy złotych. Autorem i realizatorem projektu będą pracownicy i studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile zaproponowała projekt pn. „Mobilne laboratorium energii odnawialnych”, który ma promować postawy proekologiczne wśród lokalnej młodzieży oraz edukować w kwestii oszczędzania energii elektrycznej. Dzięki profesjonalnym pomocom dydaktycznym w postaci nowoczesnej bazy laboratoryjnej uczniowie będą mogli zweryfikować nabytą wiedzę w praktyce. Oprócz spotkań w kilkunastu okolicznych szkołach, autorzy projektu przewidują otwarte spotkania edukacyjne dla społeczności lokalnej podczas III Pikniku Technologicznego PWSZ w Pile.
- Wśród poruszanych na warsztatach zagadnień znajdą się m.in. przyczyny i skutki problemów energetycznych, skuteczne sposoby na ograniczenie zużycia energii, ale też takie ciekawostki jak instrukcja budowy amatorskiej elektrowni wiatrowej
- mówi Prof. Nadzw. Dr hab. Stanisław Różański z PWSZ w Pile, pomysłodawca projektu.
- Zasadniczym celem projektu jest dzielenie się wiedzą i bogatą bazą dydaktyczną PWSZ ze społecznością uczniowską Piły i północnej Wielkopolski
- dodaje Prof. Nadzw. Dr hab. Stanisław Różański. W ramach oceny wniosków brano pod uwagę m.in. wpływ na środowisko, użyteczność dla społeczności lokalnej, innowacyjność czy też rzeczywistą możliwość realizacji pomysłu przy założonym budżecie i terminach. W jury Programu Grantowego ENERIS zasiadali doświadczeni samorządowcy – burmistrzowie oraz prezydenci miast objętych Programem, specjaliści ochrony środowiska ENERIS, ale także osobowości medialne, które łączy troska o środowisko naturalne – Marzena Rogalska, Tomasz Zubilewicz i Antoni Królikowski.
- Ważny jest na pewno fakt, że znaczna część wniosków pochodziła od placówek edukacyjnych i w swoich działaniach przewidywała udział dzieci i młodzieży. Mam nadzieję, że dzięki temu wyrośnie nam pokolenie ekoodpowiedzialnych Polaków, bo potencjał ku temu jest ogromny
– mówi Tomasz Zubilewicz, juror Programu Grantowego ENERIS „Pomysły Chroniące Środowisko”.