5 tys. zł na ochronę pszczół w Kłodzku

Dodano 28.06.2016

Wycieczka do pasieki, lekcja z pszczelarzem oraz warsztaty, gdzie młodzi mieszkańcy Kłodzka zaprojektują wirtualne ogrody przyjazne owadom zapylającym to pomysł Miejskiego Zespołu Szkół w Kłodzku, za który zdobył grant w wysokości 5 tys. zł na realizację projektu.

Miejski Zespół Szkół w Kłodzku zaproponował projekt pn. „Zrozumieć owady”, który ma pomóc znaleźć rozwiązanie problemu wymierania pszczół i innych owadów zapylających. Uczestnicy projektu zdobędą niezbędną wiedzę poprzez zajęcia praktyczne z pszczelarzem, a następnie sprawdzą się w konkursie tematycznym. Istotnym elementem programu jest wspólne projektowanie wirtualnych ogrodów przyjaznych owadom zapylającym oraz budowa domów ochronnych rozmieszczonych na terenie gminy.
- Program „Zrozumieć owady” zakłada naukę poprzez działanie i doświadczenie. Młodzież dzięki nowoczesnym metodom nauczania lepiej zrozumie problem malejącej populacji owadów zapylających i przełoży zdobytą wiedzę na konkretne działania
– mówi Marta Gryl-Wołyniak, nauczycielka przyrody z Miejskiego Zespołu Szkół w Kłodzku.
– Zależy nam na jak największym zasięgu tej inicjatywy, dlatego oprócz uczniów zapraszamy do współpracy działkowiczów oraz zainteresowanych tematem mieszkańców Kłodzka
– dodaje Marta Gryl-Wołyniak. W ramach oceny wniosków brano pod uwagę m.in. wpływ na środowisko, użyteczność dla społeczności lokalnej, innowacyjność czy też rzeczywistą możliwość realizacji pomysłu przy założonym budżecie i terminach. W jury Programu Grantowego ENERIS zasiadali doświadczeni samorządowcy – burmistrzowie oraz prezydenci miast objętych Programem, specjaliści ochrony środowiska ENERIS, ale także osobowości medialne, które łączy troska o środowisko naturalne – Marzena Rogalska, Tomasz Zubilewicz i Antoni Królikowski.
- Każdy dzień to szansa na zrobienie czegoś dobrego dla środowiska, a dlaczego nie zacząć już dzisiaj? Program Grantowy ENERIS dał szanse na szybki start trzynastu projektom, które poprawią stan środowiska w całej Polsce. Ja sam trzymam za nich mocno kciuki
– mówi Tomasz Zubilewicz juror Programu Grantowego ENERIS „Pomysły Chroniące Środowisko”.