5 tys. zł na ogrody wertykalne w Tomaszowie Mazowieckim

Dodano 13.07.2016

Aranżacje kwiatowe na ścianach wykonane przy użyciu surowców wtórnych – spośród zgłoszeń nadesłanych z Tomaszowa Mazowieckiego w ramach Programu Grantowego ENERIS „Pomysły Chroniące Środowisko”, najlepsze okazało się to autorstwa Miejskiego Centrum Kultury. Nagrodą jest grant w wysokości 5 tys. zł na realizację projektu.

Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim zaproponowało projekt pn. „Wertykalne ogrody kwiatowe”, który ma zwrócić uwagę mieszkańców na funkcję roślin w środowisku, a także ukazać możliwości płynące z recyklingu odpadów. Uczestnicy projektu podczas warsztatów wykonają ogrody wertykalne na ścianie budynku Ośrodka Kultury „TKACZ”. Do budowy wykorzystane zostaną surowce wtórne – m.in. butelki PET oraz drewniane palety. Najmłodsi uczestnicy projektu podczas zajęć wakacyjnych będą dbać o ogrody codziennie je pielęgnując i podlewając rośliny.
- Stworzenie zielonej infrastruktury miejskiej, w tym wspólne wykonanie kwietników, sadzenie kwiatów i roślin kwitnących, z których powstaną zielone mury, przyczyni się do edukacji mieszkańców, a także do budowania wspólnoty międzypokoleniowej w oparciu o ideę ochrony środowiska
– mówi Beata Arkuszyńska, zastępca dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim.
– Projekt jest ukierunkowany na współpracę dzieci, młodzieży oraz dorosłych, głównie mieszkańców największego tomaszowskiego osiedla Niebrów
– dodaje Beata Arkuszyńska. W ramach oceny wniosków brano pod uwagę m.in. wpływ na środowisko, użyteczność dla społeczności lokalnej, innowacyjność czy też rzeczywistą możliwość realizacji pomysłu przy założonym budżecie i terminach. W jury Programu Grantowego ENERIS zasiadali doświadczeni samorządowcy – burmistrzowie oraz prezydenci miast objętych Programem, specjaliści ochrony środowiska ENERIS, ale także osobowości medialne, które łączy troska o środowisko naturalne – Marzena Rogalska, Tomasz Zubilewicz i Antoni Królikowski.