5 tys. zł na walkę ze świetlnym zanieczyszczeniem w Jaworznie

Dodano 01.07.2016

Edukacja na temat problemu zanieczyszczenia środowiska sztucznym światłem w formie obserwacji astronomicznych to pomysł autorstwa Szkoły Podstawowej nr 19 w Jaworznie im. Mikołaja Kopernika. Nagrodą jest grant w wysokości 5 tys. zł na realizację projektu.

Szkoła Podstawowa nr 19 w Jaworznie zaproponowała projekt pn. „Nocne spotkania, czyli międzypokoleniowe obserwacje nieba”, który ma zwrócić uwagę uczniów, ich rodzin i społeczności lokalnej na problem zanieczyszczenia sztucznym światłem oraz potrzebę oszczędzania energii elektrycznej. Uczestnicy na własne oczy zaobserwują owe zanieczyszczenie podczas obserwacji astronomicznych zarówno w dzień, jak i w nocy. Efekty zostaną zaprezentowane podczas imprezy podsumowującej, gdzie obędzie się m.in. wspólna dyskusja na temat racjonalnego wykorzystania oświetlenia.
 - Zanieczyszczenie światłem to nic innego jak nadmierne i nieefektywne oświetlenie nocne miast, które powoduje znaczące utrudnienia w obserwacji astronomicznej nieba oraz straty dużej ilości energii elektrycznej. To również zaburzenie cyklu dobowego ludzi, zwierząt, a nawet roślin
– mówi Anna Orlik-Zastępa, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 19 w Jaworznie.
– Zdecydowaliśmy się na taki temat wniosku, ponieważ dodatkowym elementem naszego przedsięwzięcia będzie zaprezentowanie wyników obserwacji nieba jako działania spójnego z pracą badawczą i zainteresowaniami patrona szkoły, Mikołaja Kopernika
– dodaje Anna Orlik-Zastępa. Kryteriami oceny w konkursie były m.in. wpływ na środowisko, użyteczność dla społeczności lokalnej, innowacyjność czy też rzeczywista możliwość realizacji pomysłu przy założonym budżecie i terminach. W jury Programu Grantowego ENERIS zasiadali doświadczeni samorządowcy – burmistrzowie oraz prezydenci miast objętych Programem, specjaliści ochrony środowiska ENERIS, ale także osobowości medialne, które łączy troska o środowisko naturalne – Marzena Rogalska, Tomasz Zubilewicz i Antoni Królikowski.
- Każdy dzień to szansa na zrobienie czegoś dobrego dla środowiska, a dlaczego nie zacząć już dzisiaj? Program Grantowy ENERIS dał szanse na szybki start trzynastu projektom, które poprawią stan środowiska w całej Polsce. Ja sam trzymam za nich mocno kciuki
– mówi Tomasz Zubilewicz juror Programu Grantowego ENERIS „Pomysły Chroniące Środowisko”.