„Akcja zima 17/18” w Pile

Dodano 19.12.2017
Trwa okres pełnej gotowości dla służb drogowych. W ramach „Akcji zima” pracownicy Altvater Piła odśnieżają oraz usuwają gołoledź ulic, zatok autobusowych, a także części miejskich chodników. Od rozpoczęcia sezonu flota zimowa Altvater Piła przejechała 1 200 km, zabezpieczając drogi 150 tonami soli drogowej. Okres pełnej mobilizacji potrwa do końca marca 2018 roku.
Altvater Piła kolejny rok odpowiada za przejezdność na terenie Piły w warunkach zimowych na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych. Decyzje o odśnieżaniu oraz odladzaniu wszystkich rodzajów nawierzchni (z wyjątkiem dróg wojewódzkich) podejmują pracownicy spółki na podstawie prognoz pogody oraz całodobowego monitoringu dróg. Prace drogowe rozpoczynane są w ciągu godziny od wystąpienia opadu (śniegu lub mżawki). Pełna przejezdność jest przywracana w ciągu 2 do 8 godzin (w zależności od standardu dróg) od ustania opadów. Główny nacisk drogowcy kładą na zapewnienie bezpieczeństwa kierujących i pieszych w godzinach szczytu, to jest 6:00 – 8:00 oraz 14:00 – 16:00. Odśnieżane i zabezpieczane przed śliskością są drogi, place, ścieżki rowerowe, przejścia dla pieszych oraz znajdujące się w pasach drogowych zatoki autobusowe i parkingowe. Altvater odpowiada również za stan części miejskich chodników – tych wskazanych przez Urząd Miasta Piły. Za pozostałe odpowiedzialni są właściciele, zarządcy nieruchomości oraz spółdzielnie mieszkaniowe. W przypadku wątpliwości co do tego, kto odpowiada za stan drogi czy chodnika, mieszkańcy mogą zgłosić się do Straży Miejskiej (numer telefonu 986, e-mail: sm|um.pila.pl)| |sm|um.pila.pl), która zweryfikuje, do kogo należy dany teren i wyegzekwuje usunięcie utrudnień. Pracownicy Altvater Piła dbają o bezpieczeństwo kierowców i pieszych mając do swojej dyspozycji flotę zimową. Składa się na nią 17 pojazdów - ładowarki, pługopiaskarki, mniejsze pługopiaskarki do odśnieżania i odladzania chodników i ścieżek rowerowych, a także – zakupiony w tym roku - ciągnik z pługiem oraz posypywarką. Ciągnik jest przystosowany do pracy na chodnikach i przejściach dla pieszych.