Altvater - firma z klasą

Dodano 28.04.2016

Spółka Altvater Piła  działająca pod marką ENERIS Surowce ma w planach objecie patronatem klasy w szkołach podstawowych na terenie Piły oraz Związku Międzygminnego Pilski Związek Gospodarki Odpadami.

Projekt ma na celu wspieranie szkoły w zakresie  działalności edukacyjnej i przyczynienia się do wypracowania ekologicznych zachowań bezpiecznych i przyjaznych dla środowiska wśród uczniów  oraz rozwijania tych  umiejętności które są  niezbędne w dorosłym życiu.  Wsparcie dla nauczycieli z zakresu edukacji ekologicznej, współorganizacja wycieczek krajoznawczo-przyrodniczych  oraz zaznajomienie się z charakterem działania firmy tak specyficznej, jak  Altvater Piła to tylko niektóre działania proponowane przez Spółkę.
 - Obecnie ustalamy z Urzędem Miasta i PRGOK sposób, w jaki wyłonimy konkretne szkoły i klasy. Chcemy, żeby decyzja o podjęciu współpracy była dumą, ale i zobowiązaniem zarówno dla uczniów, nauczycieli, jak i Altvater Piła. Mam nadzieję, że w ten sposób przyczynimy się do wzrostu wrażliwości ekologicznej młodszych i starszych mieszkańców naszego regionu
– powiedział Dariusz Mikołajczyk, Prezes Zarządu Altvater Piła. Klasy w wybranych szkołach podstawowych zostaną objęte patronatem Altvater Piła od początku roku szkolnego 2016/2017.