Altvater Piła wydzierżawia na 30 lat składowisko odpadów w Kłodzie k. Piły

Dodano 06.11.2017
Altvater Piła, spółka działająca pod marką ENERIS Surowce, wydzierżawiła składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kłodzie k. Piły. Umowa weszła w życie 31 października 2017 r.

W rękach specjalistów od odpadów

Składowisko odpadów w Kłodzie k. Piły ma powierzchnię 17 ha i przyjmuje odpady komunalne, obojętne i inne niż niebezpieczne pochodzące przede wszystkim od mieszkańców miasta Piła oraz pobliskich gmin. Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla województwa wielkopolskiego, na składowisku można rocznie deponować 70 tys. ton odpadów. Jednocześnie, w pobliżu składowiska działa sortownia mechaniczna Altvater Piła oraz powstaje instalacja biologicznego przetwarzania odpadów. Zarówno składowisko odpadów, jak i powstająca instalacja Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania będą miały status Regionalneych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).
Grupa ENERIS, w skład której wchodzi spółka Altvater Piła, ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu składowiskami odpadów oraz Regionalnymi Instalacjami Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Obecnie prowadzimy takie instalacje w Balinie (woj. małopolskie) i Jaroszowie (woj. dolnośląskie), a także jesteśmy w trakcie integracji RIPOK-ów w województwach: lubuskim, zachodniopomorskim i wielkopolskim. Wiedza i doświadczenie pozwalają nam optymalizować procesy odzysku i zagospodarowania odpadów oraz przeprowadzać niezbędne inwestycje i modernizacje
— powiedziała Magdalena Markiewicz, Członek Zarządu ENERIS Surowce S.A.

Realne korzyści dla mieszkańców i środowiska

Powstanie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Kłodzie to dobra wiadomość dla powiatu pilskiego. Możliwa będzie efektywna i racjonalna gospodarka odpadami oraz surowcami, bez uciążliwego, drogiego oraz nieekologicznego transportu do innych, odległych instalacji.
Altvater podejmie starania, aby najbliżsi mieszkańcy instalacji poczuli pozytywną zmianę w jej funkcjonowaniu Dzięki dzierżawie składowiska będziemy mogli wziąć pełną odpowiedzialność za gospodarkę odpadową na tym terenie. Mam nadzieję, że przyczyni się to do zwiększenia poziomu odzysku surowców
— powiedział Dariusz Mikołajczyk, Prezes Zarządu Altvater Piła. Umowa dzierżawy została podpisana na 30 lat, z możliwością przedłużenia, o ile będzie taka możliwość. Po zamknięciu składowiska, Altvater Piła jest zobowiązany do przeprowadzenia jego pełnej rekultywacji oraz przeprowadzania monitoringu środowiskowego.

Inwestycje Grupy ENERIS

Przejęcie w dzierżawię składowiska odpadów w Kłodzie to jeden z wielu przykładów działalności inwestycyjnej Grupy ENERIS, w skład której wchodzi Altvater Piła. Pod koniec października Spółka zaprezentowała cztery nowoczesne pojazdy przeznaczone do odbioru odpadów oraz dezynfekcji pojemników. W tym samym czasie Grupa ENERIS zapowiedziała budowę elektrociepłowni biomasowej w Siemiatyczach oraz przystąpienie do trzech klastrów energii (w Siemiatyczach, Gorzowie Wlkp. i Zgorzelcu). Pod koniec września Grupa ENERIS zawarła przyrzeczoną umowę dotyczącą nabycia pakietu kontrolnego spółki MD-Proeco – Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Niebezpiecznych w Bydgoszczy. Już niebawem zakład przejdzie gruntowną modernizację. Wcześniej, w lipcu, Grupa powiększyła się o francuskie przedsiębiorstwo Recupyl zajmujące się recyklingiem baterii i akumulatorów. W sierpniu ENERIS zgłosił do UOKiK zamiar włączenia w swoje struktury trzech dużych instalacji przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów w zachodniej Polsce (ZUO Clean-City, ZUO International i Eko-Myśl). W Rudzie Śląskiej ENERIS prowadzi zaawansowane przygotowania do realizacji nowoczesnej elektrociepłowni ECO, w której odpady resztkowe oraz osady pościekowe będą w bezpieczny sposób przetwarzane na energię elektryczną i ciepło dla miasta.