Altvater posprząta ulice i chodniki w Pile

Dodano 08.06.2016

Altvater Piła, firma działająca pod marką ENERIS Surowce, wygrała przetarg na letnie i zimowe oczyszczanie ulic, placów i chodników na terenie miasta Piły. Kontrakt potrwa do maja 2019 roku.

"Akcja zima"

Zgodnie z warunkami zamówienia, Altvater Piła jest odpowiedzialny za czynności mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego i pieszego wywołanych oblodzeniem, gołoledzią oraz opadami śniegu. Firma musi zapewnić przejezdność 1 149 331,35 m2 dróg różnych kategorii oraz 239 372,47 m2 placów, chodników i ścieżek rowerowych. W tym celu będzie korzystać z 7 pługosolarek oraz 2 piaskarek przystosowanych do odśnieżania i posypywania chodników. Altvater ma również na terenie swojej bazy przy ulicy Łącznej w Pile magazyn soli oraz piasku. W przypadkach uniemożliwiających zastosowanie sprzętu mechanicznego firma zapewni odśnieżanie ręczne wybranych fragmentów miasta. Gotowość do odśnieżania jest całodobowa i obejmuje okres między 1 listopada a 31 marca.

"Akcja lato"

Zadanie oczyszczania to usługa polegająca na mechanicznym i ręcznym usuwaniu zanieczyszczeń z całej powierzchni jezdni, chodników i placów, zatok autobusowych i postojowych, po których odbywa się ruch kołowy. Altvater musi zapewnić czystość nawierzchni 874 112,68 m2 dróg różnych kategorii oraz 238 069,27m2 placów, chodników i ścieżek rowerowych.
- Cieszymy się z kolejnego kontraktu w Pile. To kolejny dowód zaufania do prowadzonych przez nas bieżących działań oraz dla naszego profesjonalizmu. W postępowaniu przetargowym zdobyliśmy maksymalną liczbę punktów
- powiedział Dariusz Mikołajczyk, Prezes Zarządu Altvater Piła.