Altvater zbierze odpady w gminie Lubasz

Dodano 05.01.2016

Konsorcjum składające się ze spółki Altvater Piła działającej pod marką ENERIS Surowce oraz z Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Lubaszu będzie odbierać i zagospodarowywać odpady od mieszkańców gminy Lubasz.

Dobra współpraca

Działająca pod marką ENERIS Surowce spółka Altvater Piła działający wspólnie z GZK w Lubaszu wygrały przetarg ogłoszony przez samorząd Lubasza na odbiór i zagospodarowywanie odpadów komunalnych. Nowy kontrakt potrwa do 31 grudnia 2016 r. i obejmuje odpady pochodzące od 6 612 mieszkańców gminy.

Zbiórka selektywna

Altvater Piła prowadzi w gminie Lubasz selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. Oznacza to, że mieszkańcy powinni osobno sortować do odpowiednich pojemników lub worków: odpady zmieszane, tworzywa sztuczne, szkło, odpady biodegradowalne. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony będą odbierane zgodnie z harmonogramami opublikowanymi na stronie www.grupa-eneris.pl Więcej informacji na temat selektywnej zbiórki można uzyskać pod numerem infolinii ENERIS Surowce 801 00 38 38.