Apel do mieszkańców Kielc – nie zastawiajcie altan!

Dodano 20.03.2020
Po pierwszej nocy zbiórki odpadów w trybie interwencyjnym kierowcy i ładowacze apelują do mieszkańców Kielc: nie zastawiajcie altan na odpady samochodami! Brak możliwości przejazdu między autami, parkowanie na skrętach i zastawione altany były przyczyną nieodebrania odpadów z kilkunastu punktów zbiórki.

Brak dojazdu do altany = brak odbioru odpadów

Około czwartej nad ranem ostatnie ekipy pracowników komunlanych zjeżdżały na bazę ENERIS przy Zagnańskiej. Po raz pierwszy zbiórka odpadów, w tym wypadku segregowanego papieru i plastiku, odbyła się w nocy. To jednak nie zmęczenie najbardziej dało się we znaki kierowcom i ładowaczom. Największą uciążliwością okazał się brak wyobraźni niektórych kierowców. Choć nocny tryb zbiórki i prośba o sprawdzanie nowych tygodniowych harmonogramów odiorów odpadów był szeroko komunikowany w mediach kieleckich, a o kwestii np. niezastawiania altan Urząd Miasta Kielce i ENERIS alarmują od miesięcy, niestety nie wszyscy mieszkańcy biorą to na poważnie. Wskutek czego z około 50 punktów odbiór odpadów był niemożliwy, więc zostaną wywiezione tydzień póżniej.
Przez całą noc otrzymywaliśmy zdjęcia od naszych kierowców, którzy nie byli w stanie podjechać do altan by odebrać odpady. A przecież swoją ciężką służbę pełnimy dla Państwa – zachowanie ciągłości odbioru odpadów w czasie trwającej pandemii jest krytyczne z punktu widzenia zachowania higieny w miastach. Dlatego apelujemy do kierowców o zwrócenie uwagi, gdzie parkują: nieblokowanie dojazdu do altan na odpady, nieparkowanie na skrętach, unikanie parkowania po dwóch stronach wąskich uliczek co ze względu na możliwość uszkodzenia samochodów wyklucza możliwość wjazdu śmieciarek na osiedla.
- powiedział Andrzej Dziewanowski, dyrektor ENERIS Surowce w Kielcach.

Administratorzy kieleckich osiedli – zadanie dla Was

Apel i gorąca prośba skierowana jest również do administratorów osiedli i gospodarzy domów o dodatkowe zabezpieczenie dostępności dojazdu. Wystarczy postawienie słupków uniemożliwiających parkowanie przed altanami. Jeśli istnieje taka możliwość, warto namalować przed punktem z odpadami kopertę, podobną, a najlepiej większą, jaką znamy z miejsc parkingowych dla samochodów uprzywilejowanych. Narastającym problemem stają się także odpady wielkogabarytowe, które wystawiane przez mieszkańców, mimo zawieszenia zbiórki tych odpadów, również tarasują altany, dodatkowo szpecąc ulice Kielc. Dlatego administratorzy proszeni są o uczulenie mieszkańców na niewynoszenie niepotrzebnych mebli i innych przedmiotów wyposażenia, a także wstrzymanie się z tego typu porządkami do czasu uruchomienia na nowo wywozu tych odpadów. Innym rozwiązaniem jest zamawianie przez administracje kontenerów i składowanie w nich odpadów gabarytowych.

Interwencyjna zbiórka odpadów

Przypominamy, że od czwartku 19 marca odbiór odpadów w Kielcach jest realizowany wyłącznie w godzinach 20.00-6.00. Odbierane są przede wszystkim odpady zmieszane i bio, zawieszone zostały niektóre usługi, częściowej zmianie uległy również harmonogramy. W ten sposób jest ograniczany do minimum kontakt pracowników komunalnych z osobami postronnymi w czasie stanu zagrożenia epidemicznego. Prosimy o sprawdzanie harmonogramów odbioru odpadów, w szczególności w przypadku zabudowy jednorodzinnej. Jest to też szczególnie ważne dla firm, które nie pracują w nocy, bramy do ich siedzib są zamknięte oraz brakuje wystawionych w konkretnym dniu pojemników, co uniemożliwia nocny odbiór odpadów. Aktualne informacje na temat zmienionych zasad zbiórki odpadów należy znaleźć na stronach: um.kielce.pl i eneris.pl oraz w Biurze Obsługi Klienta ENERIS pod numerem 0 801 00 38 38.