„Archeologia niebiańska” w Gorzowie do końca września

Dodano 25.09.2018
Do końca września 2018 r. została przedłużona ekspozycja wystawy „Archeologia niebiańska” w Muzeum Lubuskim. Prezentowana od trzech miesięcy ekspozycja prezentująca znaleziska archeologiczne pochodzące ze zgliszczy po pożarze wieży katedry ciągle budzi zainteresowanie mieszkańców. Tylko do tej pory wystawę zobaczyło ponad 1800 osób.
Dzięki pracy wolontariuszy i archeologów z Muzeum Lubuskiego, którzy przeszukiwali ziemię przewiezioną ze zgliszczy po pożarze wieży katedry w lipcu 2017 r., od zapomnienia zostało ocalonych ponad 100 bezcennych przedmiotów. Najstarsze z tych artefaktów datowane są na XIV wiek. Wystawa „Archeologia niebiańska” stanowi kronikę dziejową Gorzowa, do tej pory skrywaną w murach wieży najstarszego budynku w mieście. Składają się na nią przedmioty codziennego użytku, gazety, ceramika, monety i wiele innych. Zwiedzający wystawę zobaczą wśród eksponatów także dzwon Ave Maria, który wisiał na wieży nieprzerwanie od 1526 roku aż do pożaru.
— Wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem – jest to jedna z nielicznych ekspozycji muzealnych z tak liczną frekwencją. Pojawili się także zwiedzający spoza regionu, z Poznania, a nawet z Niemiec. Cieszymy się także z faktu, że wystawa zaciekawiła przedstawicieli środowiska badaczy i specjalistów. Liczymy na podobnie dużą popularność w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy, które będzie kolejnym miejscem ekspozycji wystawy
— powiedział Stanisław Sinkowski, kierownik Działu Archeologii w Muzeum Lubuskim. Prezentowane podczas wystawy przedmioty to wynik 9 miesięcy poszukiwań prowadzonych na terenie bazy ENERIS Surowce przy ulicy Podmiejskiej. ENERIS dostarczył na plac odpady odebrane bezpłatnie bezpośrednio po pożarze oraz w trakcie prac przygotowawczych do remontu. Zainwestowany czas i wysiłek opłaciły się, czego efekty można zobaczyć bezpłatnie do niedzieli (30 września) w Muzeum Lubuskim przy ulicy Warszawskiej 35. „Archeologia niebiańska” została zainaugurowana pod koniec czerwca br. przez Muzeum Lubuskie, Proboszcza Katedry Gorzowskiej oraz ENERIS Surowce. Patronatem honorowym wystawę objęli JE Ksiądz Biskup Tadeusz Lityński, Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., Przewodniczący Rady Miasta Gorzowa Wlkp., Lubuski Konserwator Zabytków.