Bez zmian odbiór odpadów na Pomorzu

Dodano 26.03.2019
Przetargi na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gmin Trąbki Wielkie i Suchy Dąb na Pomorzu wygrał dotychczasowy operator - Altvater Piła oddział w Rusocinie, działający pod marką ENERIS Surowce. Spółka będzie odbierać odpady zmieszane oraz segregowane od niemal 15 tysięcy mieszkańców obu gmin oraz z nieruchomości niezamieszkałych, a także wyposaży je w odpowiednie pojemniki i worki.

Usługi na dotychczasowych zasadach

Oddział Altvater Piła w Rusocinie wygrał przetargi na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w dwóch gminach w województwie pomorskim:
 • Trąbki Wielkie – umowa do 31 grudnia 2019 r.,
 • Suchy Dąb – umowa od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2021 r.
W obu przypadkach jest to kontynuacja usług świadczonych przez spółkę Altvater Piła. Oprócz odbioru i zagospodarowania odpadów, firma ma za zadanie wyposażyć nieruchomości w odpowiednie pojeminki lub worki do segregacji odpadów komunalnych.

Jakie odpady i kiedy odbiór?

Altvater Piła Oddział w Rusocinie w gminie Trąbki Wielkie odbiera odpady:
 • zmieszane,
 • segregowane: szkło opakowaniowe, papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe (oprócz opakowań po środkach ochrony roślin, nawozach, plastików samochodowych),
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • opony,
 • przeterminowane leki,
 • zużyte baterie, akumulatory, żarówki i świetlówki,
 • odpady biodegradowalne oraz budowlane i rozbiórkowe (oprócz płyt azbestowo – cementowych, papy oraz wełny mineralnej).
Oprócz tego spółka obsługuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Trąbki Wielkie przy ul. Pocztowej. Z kolei w gminie Suchy Dąb Altvater Piła będzie odbierać odpady, zarówno z nieruchomości zamieszkałych, jak i niezamieszkałych:
 • zmieszane,
 • segregowane: szkło, papier, metale, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne,
 • odpady biodegradowalne.
Dodatkowo mieszkańcy gminy będą mogli oddać następujące rodzaje odpadów:
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady niebezpieczne,
 • zużyte opony,
 • zużyte baterie,
 • przeterminowane lekarstwa,
 • popioły pochodzące ze spalania paliw stałych,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • odpady wielkogabarytowe.
Harmonogramy z terminami odbioru odpadów w poszczególnych gminach znajdują się na naszej stronie: W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z sortowaniem odpadów,  mieszkańcy mogą skontaktować się z Infolinią ENERIS Surowce: 801 00 38 38 lub ok|grupa-eneris.pl| |ok|grupa-eneris.pl.