Bezpieczne Odpady Budowlane w Kielcach

Dodano 22.02.2019
BOB czyli Bezpieczne Odpady Budowlane to kolejna odsłona naszej kampanii dotyczącej odpowiedzialnego i świadomego postępowania z odpadami w Kielcach. W jej ramach przy okazji Targów EKOTECH pokażemy jak właściwie reagować na pożar pojemników z odpadami oraz w jaki sposób postępować z problematycznymi odpadami, np. niebezpiecznytmi, budowlanymi, wielkogabarytowymi.

Pokaz gaszenia odpadów na Targach EkoTech w Kielcach

27 lutego 2019 r. podczas Targów EkoTech kielecki oddział ENERIS Surowce pokaże zwiedzającym w jaki sposób postępować w sytuacji zauważenia palącego się pojemnika czy porzuconego mebla. We współpracy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach oraz Urzędem Miasta Kielce zorganizowany będzie specjalny pokaz gaśniczy. To część zapoczątkowanej w listopadzie kampanii - Bezpieczne Odpady Budowlane (BOB), dotyczącej odpowiedzialnego postępowania z pozostałościami budowlanymi i odpadami wielkogabarytowymi. Celem projektu jest także uświadomianie zagrożeń, jakie wiążą się z niewłaściwym segregowaniem odpadów. Organizatorami kampanii są Urząd Miasta Kielce, ENERIS Surowce, a partnerami Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowa Straż Pożarna.

Warsztaty edukacyjne

ENERIS Surowce i kielecka Straż Pożarna podczas Targów EkoTech będą prowadzić także zajęcia edukacyjne dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej. Będzie to interaktywna gra, której celem jest przekazanie wiedzy na temat właściwego postępowania z odpadami, w tym niebezpiecznymi oraz właściwej reakcji w przypadku zauważenia pożaru odpadów.

Zapraszamy na stoisko ENERIS

Podczas Targów EkoTech będzie można też odwiedzić stoisko firmowe, gdzie eksperci ENERIS Surowce w Kielcach będą odpowiadali odwiedzających o ofercie firmy, jej działalności i możliwościach współpracy. Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami (Targi EkoTech) od 20 lat zrzeszają branżowych przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów i pracowników naukowych, dając im możliwość zapoznania się z najnowszym sprzętem, technologiami, ale także trendami dotyczącymi gospodarki odpadami i ochrony środowiska. Jubileuszowa edycja targów będzie trwała od 27 lutego do 1 marca 2019 r.