Eneris otworzył zakład recyklingu baterii litowych w Żarkach

Dodano 13.03.2024

Eneris zainaugurował działalność największego w Europie zakładu recyklingu baterii litowych – Eneris B&R (Batteries & Recycling).

Eneris B&R działa na rzecz ochrony środowiska i transformacji energetycznej poprzez sukcesywne wdrażanie kolejnych etapów gospodarki o obiegu zamkniętym. Kluczowym elementem realizacji tego procesu jest uruchomienie w Żarkach największej europejskiej działającej instalacji recyklingu baterii litowych oraz odpadów akumulatorowych, a także odpadów produkcyjnych pochodzących z branży elektromobilności. Dzięki zrównoważonemu, obejmującemu wykorzystanie zielonej energii mechanicznemu procesowi, Eneris B&R wdraża transformację energetyczną przyczynia się do zielonej transformacji zawracając cenne materiały z baterii do obiegu gospodarczego umożliwiając odzysk strategicznych surowców i metali rzadkich.

- Zrównoważony rozwój wymaga praktycznego podejścia do kwestii środowiskowych stosując przy tym wydajne i proekologiczne rozwiązania. Zgodnie z wymaganiami i pozwoleniami, nasz zakład w Żarkach jest w stanie przetworzyć 27 tys. ton baterii litowych pochodzących z rynku europejskiego. Pięcioletnie doświadczenie we współpracy z międzynarodowymi klientami referencyjnymi potwierdza jakość usług świadczonych przez Eneris - powiedział podczas otwarcia Christophe Saint-Yves, prezes Eneris B&R.

- Niskoemisyjne, wykorzystujące zieloną energię przetwarzanie mechaniczne, pozwala osiągnąć wysoki stopień odzysku i wytworzyć wysokiej jakości czarną masę, czyli mieszaninę związków metali kierowanych do ponownego wykorzystania przy produkcji nowych akumulatorów wraz z miedzią, aluminium i polimerami– podkreśliła Agata Juzyk, członek zarządu Eneris B&R.

W zakładzie w Żarkach przetwarzane będą baterie litowe pochodzące m.in. z samochodów i autobusów, a więc szczególnie trudne do recyklingu. Warto podkreślić, że na europejskim rynku recyklingu akumulatorów już teraz doświadczamy deficytu mocy przerobowych, a wraz z transformacją energetyczną i rozwojem elektromobilności, liczba zużywanych akumulatorów będzie wzrastać. Należy pamiętać, że baterie litowe zawierają lit, kobalt, nikiel i inne metale strategiczne, które są niezbędne do transformacji energetycznej. Efektywny recykling nie tylko rozwiązuje problem zagospodarowania odpadów, ale przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, ograniczając wydobycie nowych surowców.

Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej każda bateria litowa wprowadzona na rynek musi zostać poddana recyklingowi. Dotyczy to zarówno zużytych akumulatorów, jak i tzw. odpadów produkcyjnych na rynku których Eneris B&R jest od 2019 roku znaczącym europejskim graczem. Wybierając Eneris B&R, producent akumulatorów ma gwarancję wydajnego i identyfikowalnego procesu recyklingu przeprowadzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.