Czy chronimy środowisko tylko od święta?

Dodano 05.06.2019
Obraz plamy plastiku pływającej po ocenie wielkości Francji czy ryb jedzących foliowe torebki przeraża. Choć wydaje się odległy, to jednak każdy z nas się do tego przyczynia. Dlatego w Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego Koalicja 5 frakcji zachęca do praktycznych działań zmniejszających skutki codziennej konsumpcji. Nowa kampania szczegółowo tłumaczy zasady właściwego segregowania odpadów – prostego gestu na rzecz czystszego środowiska.

Odpadowy zawrót głowy

Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego (World Environment Day) został ustanowiony, aby zwrócić uwagę świata na problemy związane z zanieczyszczeniem i ochroną środowiska naturalnego, podnieść świadomość ekologiczną, a także pobudzić ludzi do aktywnej działalności proekologicznej.
Chronić środowisko można na wiele sposobów, ale my chcemy podkreślić, że podstawową i najprostszą czynnością wykonywaną przez wszystkich na co dzień jest segregowanie odpadów. Obowiązek oddzielania pozostałości na 5 różnych frakcji funkcjonuje w Polsce od kilku lat, jednak wciąż jest z tym wiele trudności. Dodatkowo pojawiają się czasami sprzeczne informacje dotyczące tego co i do jakich pojemników wrzucać, czy oddzielać poszczególne części opakowania. Aby rozwiać wątpliwości, postanowiliśmy z naszymi ekspertami przygotować praktyczne materiały pokazujące w pigułce jak postępować z różnymi frakcjami odpadów, które powstają w domu, w pracy czy w szkole.
– podkreśla Magdalena Sułek-Domańska, jedna z inicjatorek Koalicji 5 frakcji i Dyrektorka Komunikacji w ENERIS. W 2017 r. w Polsce wytworzono prawie 12 milionów ton odpadów komunalnych, co daje 311 kg na przeciętnego Polaka. Z kolei, jeśli chodzi o masę odpadów zebranych selektywnie, jest to w 2017 r. ponad 3 tys. ton, czyli tylko 27% całkowitej masy powstałych śmieci. Jak widać jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia w kwestii prawidłowej segregacji „u źródła”. Jest to o tyle ważne, bo ma wpływ na poziom odzysku odpadów zebranych selektywnie, który w 2019 r. powinien wynieść w Polsce 40%. Trudno zrealizować to zadanie bez zaangażowania społeczeństwa – mieszkańców gmin - konsumentów, czyli bezpośrednich „producentów” odpadów.
Koalicja 5 frakcji od początku swojej działalności oprócz tworzenia systemu znakowania produktów zgodnie z podziałem odpadów opakowaniowych inicjuje działania edukacyjne wspólnie z partnerami Koalicji. W Polsce wiele podmiotów już działa w tym obszarze, ale dostrzegamy potrzebę włączenia bardziejpraktycznych wskazówek dla konsumentów. Taki też praktyczny wymiar mają opracowane przez nas materiały.
mówi Małgorzata Greszta, inicjatorka Koalicji 5 frakcji i Partner Zarządzający CSR Consulting. ABC segregacji na przykładzie papieru Około 30-40 % odpadów komunalnych stanowi papier, na przykładzie tej frakcji pokazujemy jak prawidłowo segregować, czyli co można wrzucać do niebieskiego pojemnika czy worka.Przede wszystkim odpady niezanieczyszczone, np.:
 • gazety i czasopisma,
 • książki w miękkich okładkach (lub bez okładki),
 • papierowe torby,
 • pudełka papierowe i kartony,
 • papier biurowy, zeszyty.
Czego nie wrzucać do niebieskiego pojemnika, np.:
 • brudnego i tłustego papieru,
 • kartonów po mleku,
 • papieru faksowego i termicznego,
 • pieluch i chusteczek i wkładek higienicznych, ręczników papierowych,
 • tapet i worków po materiałach budowlanych,
 • papieru z folią, opakowań po przyprawach
 • kubków po kawie.
Co robić przed wyrzuceniem papieru?
 • opróżnić np. opakowanie z zawartości,
 • rozdzielić inne np. plastikowe części,
 • zgnieść, aby zmniejszyć objętość.
Takie praktyczne wskazówki dotyczące postępowania z różnymi odpadami, oprócz papieru, także tworzyw sztucznych, szkła, odpadów bio i zmieszanych, można znaleźć w nowych materiałach edukacyjnych Koalicji 5 frakcji. Materiały do pobrania: PAPIER_Koalicja 5 frakcji PLASTIK_Koalicja 5 frakcji SZKŁO_Koalicja 5 frakcji BIO_Koalicja 5 frakcji Koalicja 5 frakcji_Jak segregować