Co z choinkami po świętach?

Dodano 12.01.2017

Wiele osób co roku zastanawia się, co zrobić z drzewkiem iglastym po zakończeniu okresu świątecznego. Odpady biodegradowalne, którymi są „żywe” choinki, odbiorą od mieszkańców pracownicy oddziałów oraz spółek działających pod marką ENERIS. Dzięki temu zostaną one zagospodarowane w sposób ekologiczny i zgodnie z przepisami.

Kiedy wystawić choinkę?

Świąteczne drzewka iglaste to odpady biodegradowalne, dlatego jeżeli tylko zostaną prawidłowo zagospodarowane, ulegną całkowitemu rozkładowi. Wcześniej, przed oddaniem do recyklingu, choinki należy odpowiednio przygotować - usunąć wszystkie elementy dekoracyjne, a w przypadku drzewek przekraczających 120 cm wysokości, oddzielić ich gałęzie, pociąć pień i umieścić je w brązowym pojemniku lub worku. Żywe choinki przekraczające wysokość 120 cm, których nie mamy możliwości pociąć, a także drzewka sztuczne, niezależnie od ich wysokości, można przekazać służbom komunalnym w  terminach wyznaczonych do odbioru odpadów wielkogabarytowych. Terminy ich odbioru oraz odpadów biodegradowalnych od mieszkańców gmin, które obsługuje ENERIS, podane są na stronie http://grupa-eneris.pl/nasze-uslugi/dla-mieszkancow Mieszkańcy Świdnicy oraz gminy Pruszcz Gdański będą mogli oddać choinkę także w dodatkowych przewidzianych do tego terminach. Dokładne daty zbiórek drzewek bożonarodzeniowych podane są w harmonogramach na stronie http://grupa-eneris.pl/nasze-uslugi/dla-mieszkancow

Ekologicznie na co dzień i po świętach

„Żywe” choinki są obecnie uważane za bardziej przyjazne dla środowiska niż ich sztuczne odpowiedniki. Uprawa drzewek przeznaczonych do sprzedaży w okresie świąt pozytywnie oddziaływuje na środowisko, zwiększając powierzchnię terenów zielonych i przyswajanie dwutlenku węgla. Odpowiednie postępowanie z naturalnymi drzewkami umożliwa nam działanie na korzyść natury również poprzez zwiększenie poziomu recyklingu i zmniejszenie odpadów deponowanych na składowiskach. Warto zatem zadbać o to, by choinka po okresie świątecznym nie została wyrzucona wraz z odpadami zmieszanymi, ale zgodnie z powyższymi wytycznymi. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z sortowaniem odpadów  zapraszamy do kontaktu z Infolinią ENERIS Surowce: 801 00 38 38 lub ok|grupa-eneris.pl| |ok|grupa-eneris.pl