Sąd uchylił decyzję Prezydenta Bydgoszczy w sprawie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych

Dodano 09.05.2022

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy w dn. 6 maja 2022 r. uchyliło decyzję Prezydenta Bydgoszczy o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy linii do termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych i skierowało sprawę do ponownego rozpatrzenia w pierwszej instancji.

Sąd w uzasadnieniu podzielił wszystkie zastrzeżenia zgłaszane przez ENERIS co do podstaw prawnych wydania odmownej decyzji w sprawie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych na terenie byłych zakładów Zachem. 

- „ENERIS Proeco od samego początku stał na stanowisku, że planowana instalacja jest zgodna zarówno z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, jak i innymi przepisami prawa. Podkreślaliśmy także, że w oparciu o analogiczne zapisy wynikające z MPZP działa miejska instalacja Pro Natura. Wszystkie te kwestie znalazły swoje odzwierciedlenie w uzasadnieniu wydanym przez sąd. Mamy nadzieję, że ta decyzja otworzy drogę do rozwiązania problemu bezpiecznej utylizacji odpadów niebezpiecznych oraz medycznych na terenie Bydgoszczy i województwa Kujawsko – Pomorskiego, a także przyczyni się do merytorycznej dyskusji, przede wszystkim z udziałem mieszkańców Bydgoszczy”. – powiedział Janusz M. Kamiński, pełnomocnik zarządu ds. komunikacji ENERIS.

Do tej pory pozytywne opinie o inwestycji wydały Wody Polskie, Sanepid i Marszałek województwa kujawsko – pomorskiego.