Program grantowy dla Balina i Chrzanowa rozstrzygnięty!

Dodano 21.05.2024

Znamy beneficjentów czwartej edycji programu grantowego Dobry Sąsiad - ZGOK Balin na rzecz lokalnych społeczności!

Celem Programu Grantowego Dobry Sąsiad „ZGOK Balin na rzecz lokalnych społeczności” jest aktywizacja mieszkańców do wdrażania pozytywnych zmian w miejscu, w którym żyją. Wśród tegorocznych laureatów znalazły się następujące inicjatywy:

Gmina Chrzanów: „Zagospodarowanie terenu wokół altany rekreacyjnej przy ul. Pszczelnej na osiedlu Kąty”

Złożony przez Gminę Chrzanów projekt jest kolejną inwestycją infrastrukturalną w teren rekreacyjny na os. Kąty w Chrzanowie. W ramach grantu zostanie wykonana utwardzona nawierzchnia przy altanie, która pozwoli na wygodne korzystanie z niej przez mieszkańców. Inwestycja stanowi rozwinięcie dotychczasowych działań związanych z budową boiska do koszykówki i budowie altany przy boisku i plenerowej siłowni.

Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie: „Natura – najlepszy przyjaciel człowieka”

Projekt „Natura – najlepszy przyjaciel człowieka”, realizowany wspólnie ze Szkołą Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Balinie, to cykl warsztatów dla mieszkańców Balina obrazujący, jak duży wpływ na życie i zdrowie ma natura i ekologia.

Przy budynku fili biblioteki w Balinie, obok istniejącego już eko ogródka i kwietnej łąki, powstanie skalny ogródek oparty na zasadach feng shui z roślinami sprzyjającymi wyciszeniu i ukojeniu, odbędą się także warsztaty nawiązujące do holistycznego podejścia do zdrowia i odkrywania zdrowotnej mocy natury m.in. o różnych formach terapii, wszystko w kooperacji z nauką o ekologii.

Przy budynku Szkoły Podstawowej w Balinie powstanie Ogród Patriotyczny w otoczeniu roślin symbolizujących barwy narodowe co sprawi, że miejsce to będzie nie tylko enklawą zieleni, w której uczniowie podczas zajęć lekcyjnych będą zdobywać dodatkową wiedzę przyrodniczą, ale także miejscem, gdzie będą się odbywać ważne uroczystości oraz działania związane z upamiętnieniem świąt państwowych zarówno przez uczniów jak i społeczność lokalną.

UKS Akademia Piłkarska 21: „Dzień sportu z ENERIS"

Projekt "Dzień sportu z ENERIS" to pełen emocji turniej piłkarski o puchar ENERIS przeznaczony dla dzieci ze szkółek piłkarskich z całej Polski. Kolejna edycja tego wyjątkowego wydarzenia stworzy okazję do integracji i rywalizacji sportowej, a jednocześnie będzie znakomitą promocją zdrowego trybu życia i aktywności dzieci i młodzieży.

"Jesteśmy niezmiernie zadowoleni z wysokiego poziomu zgłoszonych projektów i różnorodności tematycznej. Wybrane inicjatywy doskonale wpisują się w naszą wizję rozwoju społeczności lokalnej i są przykładem zaangażowania w tworzenie lepszego środowiska dla nas wszystkich. Cieszy również, że pojawiają się projekty, które są kontynuacją tych już uprzednio zrealizowanych. To pokazuje, że małymi krokami można przygotowywać naprawdę duże rzeczy. Gratuluję laureatom i mam nadzieję, że realizacja zwycięskich projektów przyczyni się zarówno do poprawienia lokalnej infrastruktury jak i jednoczesnego wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców Balina i Chrzanowa. Cieszę się, że ZGOK może mieć w tym swój aktywny udział" – powiedział Michał Bogacki, prezes zarządu ZGOK Balin.

Dzięki poprzednim edycjom programu zrealizowano m.in. budowę boiska na osiedlu Kąty w Chrzanowie, zrewitalizowano szlak rowerowy "Pętla Balińska", przygotowano ekologiczne projekty edukacyjne zrealizowane przez Bibliotekę oraz Szkołę Podstawową w Balinie, wykonano łąkę kwietną i ogród wertykalny w Balińskiej szkole, opracowano grę terenową (Quest) "Odkrywamy tajemnice Balina", zbudowano wiatę na os. Kąty w Chrzanowie, kupiono ławki rekreacyjne, które stanęły w balińskim „Grzybku, przeprowadzono rewitalizację stawów na Osiedlu Kąty, wyposażono pracownię komputerową w Szkole Podstawowej w Balinie a także zrealizowano wiele innych działań na rzecz mieszkańców Balina i Chrzanowa.

ENERIS jako główny udziałowiec ZGOK w Balinie chętnie realizuje przedsięwzięcia, łączące w sobie działania związane z ochroną środowiska, edukacją ekologiczną oraz zdrowym trybem życia. Angażując się̨ w życie mieszkańców Chrzanowa, Balina i okolic firma realizuje działania zbieżne z filozofią marki ENERIS, którymi są czysta ziemia, woda i powietrze.