Grupa ENERIS sygnatariuszem deklaracji Dostępność Plus

Dodano 25.04.2018
Grupa ENERIS, polski lider ochrony środowiska, została zaproszona do podpisania deklaracji Dostępność Plus i przyłączenia się do Partnerstwa na Rzecz Dostępności – jednego z pięciu priorytetowych działań rządu Mateusza Morawieckiego.
Celem programu jest usunięcie barier infrastrukturalnych i prawnych, utrudniających życie osobom starszym oraz z niepełnosprawnościami. Przykładem takiego działania jest program „Segreguję – nie widzę przeszkód” zainicjowany przez Grupę ENERIS w 2016 r.

Dostępność Plus? Nie widzę przeszkód!

Celem wprowadzanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIIR) programu „Dostępność Plus 2018-2025” jest podniesienie jakości życia i zapewnienie jego niezależności wszystkim obywatelom, w tym osobom starszym oraz z trwałymi lub czasowymi ograniczeniami. Służyć temu ma poprawa dostępności przestrzeni publicznej, produktów i usług w aspekcie architektonicznym, informacyjnym i komunikacyjnym.
— Poprawa dostępności to zadanie dla rządu, samorządów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, instytucji publicznych i mediów. Apelujemy o współpracę do wszystkich środowisk. Uznajemy, że osiągnięcie ambitnych celów jest możliwe dzięki mobilizacji sił, wspólnemu działaniu, kreowaniu synergii, wzmocnionemu partnerstwu, opartym na dialogu i otwartości dla wszystkich zainteresowanych stron
możemy przeczytać w treści deklaracji Dostępność Plus, której sygnatariuszem jest Grupa ENERIS. Grupa ENERIS to jedyna firma z branży ochrony środowiska, która  podpisała deklarację przygotowaną przez MIIR. W gronie sygnatariuszy znalazły się największe w swoich branżach polskie przedsiębiorstwa, a także samorządy, uczelnie oraz organizacje pozarządowe.

Segregowanie dostępne dla każdego

Przykładem realizacji ambitnego celu, jakim jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym, w tym z dysfunkcjami wzroku, prawidłowego segregowania odpadów jest program „Segreguję – nie widzę przeszkód” (SNWP). Grupa ENERIS zainicjowała go w 2016 r., prezentując pierwsze w Europie systemowe oznakowanie pojemników na odpady surowcowe, czytelne dla osób niewidzących i niedowidzących, starszych oraz z deficytami intelektualnymi.
— Naklejki „Segreguję – nie widzę przeszkód” trafiły już na blisko 3 tysiące pojemników na odpady w całej Polsce. To ważne, ponieważ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z roku na rok rosną wymagane poziomy odzysku surowców i każdy ma obowiązek włączenia się do systemu segregowania odpadów. Nasze rozwiązanie wspomoże blisko 2 mln. osób, które do tej pory była wyłączona z możliwości ochrony środowiska. Co więcej, zgodnie z informacjami płynącymi z Ministerstwa Środowiska, petycja w sprawie zmiany w prawie i zachętach dla samorządów do tworzenia ogólnodostępnego systemu zbiórki, zostanie uwzględniona w nowelizowanych rozporządzeniach już w tym roku. 
— powiedziała Magdalena Sułek-Domańska, Dyrektor ds. Komunikacji Grupy ENERIS. Kolejnym elementem prowadzonego przez Grupę ENERIS programu SNWP są szkolenia dla pracowników punktów obsługi klienta oraz dla kierowców śmieciarek i ładowaczy w zakresie współpracy z niepełnosprawnymi mieszkańcami. Osoby indywidualne zainteresowane bezpłatnym otrzymaniem naklejki na pojemniki, mogą zgłaszać się do Centralnego Biura Obsługi Klienta ENERIS, pisząc na adres mailowy ok@grupa-eneris.pl bądź dzwoniąc pod numer telefonu 801 00 38 38. Program został objęty patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, jego partnerami są m.in. Polski Związek Niewidomych oraz Instytut dla Ociemniałych w Laskach.

Segregowanie zrozumiałe dla każdego

Grupa ENERIS jest również jednym z inicjatorów „Koalicji 5 Frakcji”, pierwszego międzysektorowego porozumienia rozwiązującego w sposób systemowy problem jakościowej zbiórki surowców u źródła. Koalicja tworzy i rozwija prosty, spójny system oznakowań na pojemniki na odpady i opakowania produktów. System jest czytelny i jednoznaczny, przez co zarówno dzieci, które jeszcze nie potrafią czytać, osoby starsze czy z niepełnosprawnością intelektualną na równych prawach jak osoby w pełni sprawne będą jego beneficjentami. Do projektu zaproszeni są producenci wprowadzający na rynek opakowania, samorządy realizujące segregację na 5 frakcji oraz firmy i NGO chcące edukować swoje otoczenie w zakresie odzysku surowcowego. Dołączając do inicjatywy otrzymują możliwość korzystania z przemyślanego systemu eko-oznakowania na opakowania, stworzonego w oparciu o analizę prawną funkcjonującego znakowania ekologicznego oraz dobre praktyki z USA i Wielkiej Brytanii.
— Koalicja to zarówno szansa na poprawę segregacji odpadów i ochronę środowiska, jak również kolejne rozwiązanie przyjazne dla wszystkich grup społecznych, niezależnie od wieku, zdrowia czy stopnia sprawności. Deklarujemy, że w ramach kolejnych wprowadzanych przez nas działań, takich jak „Koalicja 5 Frakcji”, będziemy kierować się ideą dostępności i równego traktowania
— powiedziała Magdalena Sułek-Domańska, Dyrektor ds. Komunikacji Grupy ENERIS. „Koalicja 5 frakcji” udostępnia narzędzia edukacji, od systemu oznakowania na pojemniki (do biur dla firm, do przestrzeni miejskiej dla samorządów), spójnego z oznakowaniem produktów, po bazę praktyk w obszarze edukacji na temat segregacji surowców.