ECO w Rudzie Śląskiej

Dodano 09.05.2016

Grupa ENERIS, krajowy lider w zakresie ochrony środowiska wraz z lokalnym partnerem firmą Drogopol planują stworzyć innowacyjną strefę przemysłową na 16 hektarowej działce pomiędzy Nowym Bytomiem, Rudą Południową a Chebziem w Rudzie Śląskiej.

- Naszym celem jest odzyskanie terenu leżącego od dziesiątek lat odłogiem i przeznaczenie go na zupełnie nowe rodzaje wyspecjalizowanego biznesu
– mówi Grzegorz Maj, członek zarządu ENERIS.

Czysta energia dla biznesu

Inwestycja oznacza rocznie blisko 1,3 mln zł wpływów do kasy miejskiej z tytułu podatków. Jej centrum jest Ekologiczne Centrum Odzysku (ECO) - ekologiczne, bezpieczne i wydajne źródło energii, ciepła i chłodu. Centrum daje Rudzie nowe możliwości przyciągania inwestorów. Dla mieszkańców nowy obszar inwestycyjny oznacza uporządkowanie terenu leżącego odłogiem oraz przeznaczenie fragmentu przestrzeni na ich potrzeby, a także nowe miejsca pracy oraz ekologiczne źródło energii elektrycznej i ciepła. Do nowych terenów inwestycyjnych będzie prowadził specjalnie zaprojektowany bezpośredni zjazd z DTŚ, umożliwiający prowadzenie ruchu bez utrudnień dla mieszkańców. Projekt obiektu zakłada nawiązania do regionalnej architektury oraz wykorzystanie elementów przyrody, takich jak ogrody wertykalne czy dachowe. Jedną z wielu zalet terenu, na którym inwestycja zostanie zrealizowana jest fakt, że jest praktycznie niewidoczny z jakichkolwiek okien. W bezpośredniej bliskości zasłania go kilkumetrowy nasyp, po którym wiele lat temu kolejka wąskotorowa przewoziła węgiel z KWK „Wawel”. Nieco dalej, od strony południowej przysłaniają go wysokie nasypy i wiadukty Drogowej Trasy Średnicowej.

Dialog i dyskusja

9 maja przedsięwzięcie zostało przedstawione Radnym Rudy Śląskiej, natomiast w kolejnych miesiącach ENERIS będzie prowadził dialog z mieszkańcami. Odbędą się spotkania informacyjne, panel z ekspertami, dyżury konsultacyjne, już wkrótce uruchomiona będzie strona internetowa inwestycji www.eneris-rudaslaska.pl Pierwsze prace rozpoczną się według harmonogramu w marcu przyszłego roku. Do tego czasu powstanie zjazd z DTŚ oraz zostanie wykonana niwelacja terenu. Później rozpocznie się budowa elektrociepłowni ECO. Ciepło, energia i chłód będzie do dyspozycji inwestorów i odbiorców w sezonie 2019/2020.