Eko-innowacje w Chrzanowie

Dodano 19.05.2017
Prelekcje eksperckie, konsultacje, pokazy artystyczne oraz warsztaty dla dzieci przez cały tydzień 15-21 maja wprowadzały chrzanowian w tematykę szeroko rozumianych innowacji. Partnerem wydarzeń organizowanych przez Urząd Miasta na terenie Chrzanowa w ramach 7. edycji Małopolskiego Festiwalu Innowacji jest ENERIS.
Znaczenie innowacji dla gospodarki – zarówno krajowej jak i lokalnej było głównym tematem piątego dnia (19.05) Małopolskiego Festiwalu Innowacji. Blok ten otworzyła prelekcja gościa specjalnego – Minister Jadwigi Emilewicz, która przedstawiła działania podejmowane w Ministerstwie Rozwoju na rzecz podniesienia poziomu innowacyjności polskiej gospodarki. O tym, w jaki sposób rozwijać się w tym kierunku mogą gminy, mówiła w kolejnej prelekcji Aneta Wala, dyrektor ds. prawnych w ENERIS. Podczas prelekcji ENERIS słuchacze poznali nowy model współpracy samorządów z sektorem prywatnym, zwany partnerstwem innowacyjnym (PI), a także jego znaczenie w udoskonalaniu produktów i usług, takich jak gospodarka odpadami.
— PI może zostać wykorzystane do wsparcia projektów i innowacji w zakresie gospodarki cyrkularnej, w tym innowacyjnych instrumentów jej finansowania, a także budowy instalacji i świadczenia usług w zakresie gospodarki odpadami. PI może stanowić także dobre narzędzie do zwiększenia poziomu recyklingu odpadów komunalnych, a także promowania i wykorzystania produktów powstałych z recyklingu. Należałoby również rozważyć skorzystanie z tego narzędzia w celu opracowania innowacyjnych rozwiązań wykorzystania pre-RDFu; nie tylko jako źródła energii, ale także jako źródła surowców
powiedziała Aneta Wala, dyrektor ds. prawnych w ENERIS.

Innowacyjna edukacja ekologiczna

O tym, że innowacje to także dobra zabawa, dowiedzieli się uczniowie chrzanowskich szkół podstawowych, którzy wzięli udział w turnieju gry planszowej „Eko-Patrol ENERIS”. W czasie tej strategicznej zabawy około 60 uczniów starszych klas poznało praktyczne zasady ochrony środowiska, współpracy oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Gra planszowa „Eko-Patrol ENERIS” została przygotowana przez ENERIS w odpowiedzi na potrzebę edukacji ekologicznej uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz gimnazjów. Dzięki elementom rywalizacji oraz interakcji gra angażuje młodzież wokół idei ochrony środowiska naturalnego oraz uczy odpowiedzialnych postaw, takich jak segregowanie odpadów oraz dbałość o lokalną faunę i florę. Od 2016 roku „Eko-Patrol ENERIS” jest udostępniana szkołom na potrzeby turniejów, stając się uzupełnieniem standardowej edukacji ekologicznej. Szkoły oraz organizacje zainteresowane udostępnieniem gry mogą przesyłać zapytania na adres komunikacja|grupa-eneris.pl| |komunikacja|grupa-eneris.pl.