Eko-lekcje online w gminie Pruszcz Gdański

Dodano 21.01.2021
Mimo panującej pandemii i przeniesienia lekcji szkolnych do domu, edukacja ekologiczna w gminie Pruszcz Gdański nie została zawieszona. Spółka Altvater Piła przygotowała specjalny program edukacyjny o właściwym segregowaniu odpadów dla uczniów szkół podstawowych i przedszkoli oraz przeprowadziła zajęcia w trybie zdalnym.
W gminie Pruszcz Gdański, zgodnie z umową dotyczącą odbioru odpadów od mieszkańców, spółka Altvater Piła Zakład w Rusocinie, miała obowiązek przeprowadzić także akcje edukacyjne promujące selektywną zbiórkę odpadów komunalnych dla dzieci i młodzieży szkolnej. Sytuacja epidemiczna nie pozwalała na bezpośrednie spotkania i lekcje, tak więc zostały przygotowane prezentacje multimedialne dla 11 szkół podstawowych (SP) i przedszkoli na terenie gminy Pruszcz Gdański:
 • SP im. Bohaterów Grudnia’70 w Łęgowie,
 • SP im. Ignacego Krasickiego w Straszynie,
 • SP im. Karola Wojtyły w Rotmance,
 • SP im. Prof. E. Kwiatkowskiego w Przejazdowie,
 • SP im. Orła Białego w Wiślince,
 • SP im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Wiślinie,
 • SP im. Romualda Traugutta w Wojanowie,
 • SP im. Jana Brzechwy w Borkowie,
 • Publiczne Przedszkole w Straszynie,
 • Publiczne Przedszkole w Borkowie,
 • Publiczny Punkt Przedszkolny w Wiślinie.
Program edukacyjny został wdrożony przez Altvater Piła w formie zajęć przeprowadzonych przez przedstawiciela spółki w sposób zdalny. Przygotowane materiały edukacyjne zostały dostosowane do wymogów każdej z trzech grup wiekowych (przedszkola, klasy I-III, klasy IV-VIII), zarówno pod kątem ilości przekazywanych informacji, jak i formy. Dotyczyły przede wszystkim właściwej segregacji odpadów i sposobów na ochronę środowiska, ale także pokazywały drogę jaką odpady pokonują z domowego śmietnika do instalacji przetwarzającej, czy przykłady produktów wytworzonych z surowców wtórnych. Był też czas na zadania dla dzieci w postaci zagadek, filmów czy omawianiem specjalnej tablicy obrazującej długość rozkładu odpadów. Tomasz Bielański, dyrektor generalny Altvater Piła podkreśla:
Dziękuję serdecznie dyrektorom szkół i przedszkoli w gminie Pruszcz Gdański za współpracę w tym trudnym czasie. Nie mogliśmy się spotkać osobiście w placówkach na zajęciach, ale jestem przekonany, że lekcje prowadzone w sposób inny niż dotychczas, a także atrakcyjna forma prezentacji, zainteresowała najmłodszych mieszkańców gminy Pruszcz Gdański tematem ochrony środowiska i zasad prawidłowego sortowania odpadów. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży to dla nas bardzo ważne zadanie i jesteśmy w stanie dostosować się do panujących warunków realizując je także w trybie zdalnym.
Kolejne działania edukacyjne dotyczące prawidłowej segregacji odpadów i ochrony środowiska dla dzieci oraz młodzieży z Gminy Pruszcz Gdański zaplanowane są także na 2021 rok.