Eko-patrole ENERIS ruszają w Jaworznie. Działania pro-ekologiczne dzieci i młodzieży

Dodano 22.09.2016

W Jaworznie startuje konkurs „Eko-patrol ENERIS” promujący zaangażowanie w działania pro-ekologiczne dzieci i młodzieży. W ciągu dwóch miesięcy eko-dzieciaki będą realizować swoje pomysły na ochronę środowiska i walczyć o atrakcyjne nagrody ufundowane przez  MPO w Jaworznie (działające pod marką ENERIS Surowce), pomysłodawcę konkursu. Patronem konkursu jest Urząd Miejski w Jaworznie.

Troska o środowisko mierzona czynami, nie deklaracjami

Celem konkursu „Eko-patrol ENERIS” jest budowanie wśród dzieci i młodzieży poczucia odpowiedzialności za stan środowiska oraz promowanie postaw ekologicznych. Głównym kryterium branym pod uwagę w konkursie będzie realny wpływ działań uczestników na stan otaczającego ich środowiska, a także jakość i liczba podejmowanych przez nich działań.
- W ramach „Eko-patrolu ENERIS” nagradzamy przede wszystkim inicjatywę dzieci i młodzieży. Chcemy, aby zgłaszający się uczniowie poczuli się prawdziwymi strażnikami lokalnej przyrody, zostawiamy im wybór co do realizowanych działań – może to być stworzenie mapy dzikich wysypisk, budowa budek lęgowych dla ptaków i owadów na zimę, sprzątanie okolicy czy eko-edukacja. W ten sposób wspieramy inicjatywę uczniów, wierząc, że wraz z nią budujemy poczucie odpowiedzialności za stan środowiska
- powiedział Michał Bogacki, dyrektor operacyjny MPO w Jaworznie, organizator konkursu.