Ekolekcje w gminie Pruszcz Gdański

Dodano 13.06.2022

Altvater Piła, spółka należąca do ENERIS, zakończyła trwający od 2019 roku cykl lekcji o tematyce ekologicznej dla dzieci i młodzieży z gminy Pruszcz Gdański. Samorząd zdecydował, że w najbliższym czasie edukacja w zakresie ochrony środowiska będzie się tam odbywać w plenerze. Jej odbiorcami mają być także dorośli.

Akcje edukacyjne zrealizowane przez Altvater Piła (Oddział w Rusocinie) promowały selektywną zbiórkę odpadów komunalnych dla przedszkolaków i młodzieży szkolnej. W zajęciach edukacyjnych wzięły udział dzieci z:

SP im. Bohaterów Grudnia’70 w Łęgowie,

SP im. Ignacego Krasickiego w Straszynie,

SP im. Karola Wojtyły w Rotmance,

SP im. Prof. E. Kwiatkowskiego w Przejazdowie,

SP im. Orła Białego w Wiślince,

SP im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Wiślinie,

SP im. Romualda Traugutta w Wojanowie,

SP im. Jana Brzechwy w Borkowie,

Publicznym Przedszkolu w Straszynie,

Publicznym Przedszkolu w Borkowie,

Publicznym Punkcie Przedszkolnym w Wiślinie.

 

Materiały dydaktyczne zostały dostosowane do wymogów każdej z grup wiekowych zarówno pod kątem formy, treści, jak i ilości przekazywanych informacji. Zajęcia dotyczyły przede wszystkim właściwej segregacji odpadów, jej roli w budowaniu gospodarki cyrkulacyjnej, a także pokazywały drogę, jaką odpady pokonują z domowego śmietnika do instalacji przetwarzającej.

 

- Po kilku latach udanej współpracy z władzami gminy Pruszcz Gdański i naszej obecności w placówkach możemy z całą pewnością stwierdzić, że te wspólne działania przyniosły wymierny efekt. Najmłodsi mieszkańcy już wiedzą, jak segregować odpady i ograniczać swój wpływ na środowisko naturalne. Teraz czas na wyjście z edukacją w plener i dotarcie do starszych grup wiekowych - mówi dyrektor generalny Altvater Piła Tomasz Bielański.

Pierwszą imprezą, na której przedstawiciele Altvatera będą rozmawiać z mieszkańcami o segregacji odpadów, będzie festyn ekologiczny organizowany przez gminę zaplanowany na 9 września.

 

W ramach akcji edukacyjnych przeprowadzonych w szkołach spółka przekazała młodzieży 37 rowerów górskich, które były nagrodami w ekokonkursach.

 

- Firma Altvater Piła to sprawdzony partner w zakresie odbioru odpadów, który od lat we współpracy z naszym samorządem realizuje także zadania związane z edukacją ekologiczną. To nie tylko zajęcia w placówkach oświatowych, ale także konkursy o tematyce ekologicznej z atrakcyjnymi nagrodami - podsumowuje wójt gminy Pruszcz Gdański Magdalena Kołodziejczak. - Widzimy efekty naszych wspólnych działań i chcemy tę współpracę rozszerzyć, organizując działania także dla innych grup wiekowych. Efektem ma być osiągnięcie rosnących z każdym rokiem poziomów odzysku i recyklingu.