Ekologiczne Centrum Odzysku Energii w Rudzie Śląskiej - konsultacje w toku

Dodano 12.11.2019
ENERIS kontynuuje starania o budowę Ekologicznego Centrum Odzysku Energii w Rudzie Śląskiej - inwestycji, która ma ogromne znaczenie dla gospodarki odpadami w mieście i w całym regionie.
W grudniu 2018 roku został złożony ponownie do Urzędu Miasta Ruda Śląska wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji. W obecnym kształcie w instalacji termicznie przekształcane będzie 120 tys. ton odpadów (wcześniej było to 180 tys. ton), w tym do 40 tys. ton wysuszonych osadów ściekowych. Biorąc pod uwagę głosy mieszkańców z poprzedniego postępowania oraz wnioski przedstawione przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, nie będzie realizowana budowa instalacji do waloryzacji żużli na terenie inwestycji. Konsekwencją tych zmian będzie mniejsze natężenie ruchu samochodów dowożących i odbierających odpady. Efekt zredukowania wydajności Ekologicznego Centrum Odzysku Energii (ECOE) to także zmniejszona produkcja ciepła i energii elektrycznej. ECOE spełnia najwyższe standardy ochrony środowiska. Szczególną uwagę poświęcono zachowaniu bezpieczeństwa instalacji, jak i ograniczeniu uciążliwości dla mieszkańców, np.: rozładunek odpadów odbywać się będzie w zamykanych przestrzeniach (halach), w których panować będzie podciśnienie. Z kolei tzw. złowonne powietrze będzie kierowane do procesu termicznego, co w pełni gwarantuje eliminację uciążliwości zapachowych. Już 14 listopada 2019 r. w czasie Rozprawy administracyjnej w rudzkim magistracie mieszkańcy będą mieli okazję lepiej poznać instalację i rozwiązać wszelkie wątpliwości czy poznać odpowiedzi na nurtujące kwestie. Zapraszamy na spotkanie, na którym m.in. zweryfikujemy nieprawdziwe informacje jakoby planowane było tam spalanie odpadów niebezpiecznych czy też instalacja miała charakter eksperymentalny. Planowane przedsięwzięcie opiera się wyłącznie na bezpiecznej technologii, wielokrotnie sprawdzonej w licznych lokalizacjach w wielu krajach świata.