Ekologiczne prąd i ciepło popłyną w Siemiatyczach: podpisano umowę na Siemiatycki Klaster Energii

Dodano 26.09.2017
Bezpieczeństwo energetyczne, prąd i ciepło wytwarzane lokalnie z odnawialnych źródeł energii oraz czyste powietrze to cele tworzonego w Siemiatyczach pierwszego w tej części Podlasia Klastra Energii. Już wkrótce mieszkańcy odczują efekty inwestycji w jakości powietrza oraz w poprawie efektywności energetycznej. Liderem Klastra jest Gmina Miasto Siemiatycze, a jego koordynatorem ENERIS Siemiatycze Sp. z o.o., spółka wchodząca w skład Grupy ENERIS.

Zielona energia w Siemiatyczach

We wtorek 26 września w Urzędzie Miasta Siemiatycze Burmistrz Piotr Siniakowicz oraz przedstawiciele członków—założycieli Siemiatyckiego Klastra Energii, podpisali porozumienie o współpracy. Impulsem do stworzenia SKE jest projekt Ekologicznej Elektrociepłowni. Oznacza to, że obecnie funkcjonujące w centrum miasta wyeksploatowane kotły gazowe i węglowe zostaną zastąpione jednym, wydajnym i czystym źródłem zasilanym biomasą pochodzenia leśnego, zlokalizowanym na obrzeżach miasta. W efekcie do domów mieszkańców popłynie energia cieplna wytwarzana w nowoczesnej instalacji o minimalnych emisjach (redukcja do 90%). Spodziewana poprawa jakości powietrza w Siemiatyczach, w tym likwidacja szkodliwych pyłów nastąpią wraz z uruchomieniem instalacji tj. najpóźniej do końca 2019 r.

Długofalowa współpraca – większe korzyści

Powstający w Siemiatyczach Klaster ma szansę zrewolucjonizować gospodarkę cieplną i energetyczną miasta. Przede wszystkim łączy on odbiorców i wytwórców energii, których wspólnym celem jest lokalna produkcja, dystrybucja i odbiór bezpiecznego, ekologicznego i taniego prądu oraz ciepła. Zbudowana i zarządzana przez Grupę ENERIS instalacja ma być jednostką kogeneracyjną, wytwarzającą zarówno prąd, jak i ciepło. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Siemiatyczach, podobnie jak do tej pory, odpowiadać będzie za dystrybucję ciepła do siemiatyckich domów. Z kolei wytwarzany w nowej instalacji prąd ma szansę popłynąć do partnerów klastra (Miasta Siemiatycze, Gmina Dziadkowice, Gmina Mielnik, Powiat Siemiatyckiego, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach) oraz innych, przyszłych odbiorców.
— Jestem przekonany, że to pionierskie rozwiązanie poprawi jakość życia mieszkańców. To kolejne działanie mające na celu ochronę i zachowanie naturalnych walorów środowiska oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej Siemiatycz. W sferze zaś bezpośredniego oddziaływania na funkcjonowanie Miasta działalność klastra energetycznego pozwoli nam  uzyskać szereg korzyści takich jak radykalne obniżenie wydatków na zakup energii; możliwość zaoferowania tańszej energii mieszkańcom i przedsiębiorcom, którzy zainwestują w proekologiczne instalacje grzewcze oraz technologie oszczędzania energii; znaczące obniżenie zanieczyszczenia powietrza z tzw. niskiej emisji, przez wybór i zastosowanie rozwiązań energetycznych opartych na tańszej energii elektrycznej
— podkreśla Burmistrz Miasta Siemiatycze Piotr Siniakowicz.
 — W przypadku inwestycji ciepłowniczych i energetycznych, nowoczesna technologia, doświadczenie i kapitał to dopiero połowa sukcesu. Dla osiągnięcia efektu synergii i efektywności kosztowej potrzebna jest współpraca partnerów po stronie wytwórcy, odbiorcy, samorządu i jednostek naukowych. Cieszymy się, że Grupa ENERIS jako partner technologiczny Siemiatyckiego Klastra Energii ma możliwość dołożenia swojej cegiełki do utrzymania naturalnie czystego i ekologicznego wizerunku siemiatyckiej części Podlasia
— powiedział Grzegorz Maj, Członek Zarządu ENERIS Siemiatycze Sp. z o. o.

Klaster Energii to lokalna produkcja, dystrybucja i konsumpcja energii

Klaster energii to postawienie na lokalną współpracę różnych podmiotów – wytwórców, dystrybutorów i odbiorców, która daje samorządom kontrolę nad wytwarzaniem energii, oszczędności finansowe oraz rozwój energetyki opartej na Odnawialnych Źródłach Energii przy zapewnieniu bezpiecznego źródła działającego w podstawie. To także niższe ceny dla odbiorców końcowych, a w rezultacie impuls dla rozwoju przemysłu w oparciu o niższe ceny energii cieplnej i elektrycznej. Siemiatycki Klaster Energii umożliwi wprowadzenie inteligentnego opomiarowania, czyli stałą kontrolę istotnych parametrów sieci elektroenergetycznej. Zapewni ona pełną skalowalność zastosowanych rozwiązań oraz śledzenie informacji o pojawiających się błędach czy awariach i umożliwi podjęcie natychmiastowej reakcji na zaistniałą sytuację. Członkowie Klastra, skupieni w Radzie Klastra, będą mieli za zadanie m.in. planowanie działań i harmonogramu ich realizacji, nadzór nad realizacją postanowień porozumienia, inicjowanie współpracy z innymi podmiotami. Natomiast biuro Klastra, prowadzone przez Lidera Klastra, czyli Urząd Miasta Siemiatycze, ma za zadanie operacyjnie zarządzać całą organizacją. Za kwestie techniczne klastra odpowiada ENERIS Siemiatycze Sp. z o.o., spółka pełniąca rolę Koordynatora Klastra. Szacuje się, że już w marcu przyszłego roku na plac budowy nowej instalacji wjadą pierwsze maszyny a ciepło popłynie do siemiatyckich domów już pod koniec 2019 roku. Obecnie w Polsce zawiązanych jest kilkadziesiąt klastrów energii, przy czym Siemiatycki Klaster Energii spełnia wszystkie wymagane kryteria w zakresie innowacyjności.