Elektrociepłownia opalana biomasą wygrała aukcję URE

Dodano 22.11.2018
Elektrociepłownia Siemiatycze, należąca do ENERIS Siemiatycze Sp. z o.o., to pierwszy projekt nowej elektrociepłowni opalanej biomasą o zainstalowanej mocy elektrycznej powyżej 1 MW, który uzyskał pozytywny wynik na aukcji Urzędu Regulacji Energetyki w ramach nowego systemu wsparcia OZE.
ENERIS Siemiatycze Sp. z o.o. była jednym z podmiotów startujących w aukcji przeprowadzonej 6 listopada br. i dedykowanej wytwórcom energii w instalacjach OZE o mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 1 MW wykorzystujących biomasę albo biogaz inny niż rolniczy. W wyniku rozstrzygnięcia aukcji spółka ENERIS Siemiatycze jako jedyna wygrała tę aukcję, w wyniku czego zakontraktowała 972 GWh energii elektrycznej o wartości powyżej 388 mln zł na okres 15 lat. Aukcja AZ/7/2018, w której brał udział projekt ENERIS, była jedną z pięciu aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z nowych instalacji OZE przeprowadzonych w ostatnich dniach (5, 6, 7, 13, 14 listopada) przez Urząd Regulacji Energetyki. Wyniki wszystkich zostały ogłoszone przez URE 21 listopada br. Zgodnie z nimi do wsparcia zaklasyfikowało się 61 ofert wytwórców energii elektrycznej w instalacjach OZE wykorzystujących promieniowanie słoneczne (farmy fotowoltaiczne), wiatr oraz biomasę rolniczą. Zgodnie z zobowiązaniami nałożonymi na Polskę przez Unię Europejską, w 2020 roku łączny udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto powinien osiągnąć w naszym kraju poziom co najmniej 15 procent.

Zielona energia w Siemiatyczach

ENERIS Siemiatycze Sp. z o.o. jest członkiem Siemiatyckiego Klastra Energii, w którym pełni rolę koordynatora. Liderem Klastra jest Gmina Miasto Siemiatycze, a elektrociepłownia wpisuje się w strategię SKE i będzie ważnym czynnikiem korzyści dla lokalnej społeczności.
Nowoczesny i 100% OZE projekt Elektrociepłowni Siemiatycze jako jeden z pierwszych w Polsce wdraża w życie ideę klastra, która do tej pory funkcjonowała tylko w sferze dokumentacyjnej — powiedział Zdzisław Dalach, Dyrektor ds. Energetyki Grupy ENERIS.
Inwestycja, która powstanie w Siemiatyczach, będzie spełniać najwyższe standardy ekologiczne. Źródłem zasilania będą zrębki drewna stanowiące odpad z produkcji leśnej. Dzięki zastosowaniu czystej, nowoczesnej technologii i odnawialnego paliwa oraz umiejscowieniu instalacji poza obszarem zabudowanym, w pobliżu komunalnej oczyszczalni ścieków, jej funkcjonowanie poprawi warunki codziennego życia mieszkańców Siemiatycz. Uruchomienie nowoczesnej elektrociepłowni, wytwarzającej jednocześnie energię elektryczną i ciepło, oznacza wycofanie z użytkowania dotychczasowych miejskich kotłowni węglowych i gazowych zlokalizowanych w centrum Siemiatycz. Zostaną one zastąpione jednym, wydajnym i czystym źródłem zasilanym biomasą pochodzenia leśnego. W efekcie do domów mieszkańców popłynie ciepło wytwarzane w instalacji o minimalnych emisjach (redukcja dwutlenku węgla o 100%, innych związków do 90%). Spodziewana poprawa jakości powietrza w Siemiatyczach, w tym likwidacja szkodliwych pyłów nastąpi wraz z uruchomieniem instalacji, tj. najpóźniej do końca 2020 r.

Długofalowa współpraca – większe korzyści

Siemiatycki Klaster ma szansę zrewolucjonizować gospodarkę cieplną i energetyczną miasta. Przede wszystkim łączy on odbiorców i wytwórców energii, których wspólnym celem jest lokalna produkcja, dystrybucja i odbiór bezpiecznego, ekologicznego i taniego prądu oraz ciepła. Zbudowana i zarządzana przez Grupę ENERIS instalacja ma być jednostką kogeneracyjną, wytwarzającą zarówno prąd, jak i ciepło. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Siemiatyczach, podobnie jak do tej pory, odpowiadać będzie za dystrybucję ciepła do siemiatyckich domów. Z kolei wytwarzany w nowej instalacji prąd, poza sprzedażą do operatora sieci dystrybucyjnych, ma szansę popłynąć do partnerów klastra (miasta Siemiatycze, gminy Dziadkowice, gminy Mielnik, powiatu siemiatyckiego, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach) oraz innych, przyszłych odbiorców. Szacuje się, że już w kwietniu przyszłego roku na plac budowy nowej instalacji wjadą pierwsze maszyny, a ciepło popłynie do siemiatyckich domów już pod koniec 2020 roku.