Eneris właścicielem spółki Bioproten!

Dodano 10.04.2024

Eneris przejął 100% udziałów w spółce Bioproten i zwiększył swój potencjał działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych rozwiązań związanych z gospodarką obiegu zamkniętego.

Eneris działa na rzecz ochrony środowiska i transformacji energetycznej poprzez sukcesywne wdrażanie kolejnych etapów gospodarki o obiegu zamkniętym. Działamy zgodnie z przyjętą misją: „Czysta ziemia, woda i powietrze". Istotnym elementem jej realizacji jest przejęcie udziałów w spółce Bioproten, która specjalizuje się w odbiorze i przetwarzaniu przeterminowanej, nienadającej się do spożycia żywności, odpadów kuchennych pochodzących z gastronomii oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.

- Zakup Bioprotenu to otwarcie się na nowe, nieobecne do tej pory w portfolio Eneris obszary rynku gospodarki odpadami. Działalność Bioprotenu znakomicie uzupełnia łańcuch wartości oferowany przez Eneris i pozwala na zwiększenie strumienia obsługiwanych surowców – powiedziała Dorota Włoch, Prezes Zarządu Eneris Surowce.

Wraz z nabyciem udziałów w Bioprotenie do grona pracowników Eneris dołącza 470 osób, które stają się częścią, liczącego ponad 2000 osób, zespołu.

Przejęcie spółki Bioproten z Konina to kolejna znacząca inwestycja firmy w ostatnich miesiącach. W styczniu 2024 r. Eneris przejął spółkę Grabplast z Grabowa k. Iławy specjalizującą się w recyklingu folii, produkcji granulatu LDPE oraz worków foliowych, a na początku marca br. uruchomił największy działający w Europie zakład recyklingu baterii litowych - Eneris B&R (Batteries & Recycling) w Żarkach k. Częstochowy.