ENERIS członkiem Partnerstwa „Razem dla środowiska”

Dodano 18.10.2018
ENERIS dołączył do Partnerstwa SDGs „Razem dla środowiska”, inicjatywy na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju. Partnerstwo zostało powołane w 2016 roku przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa.
Partnerstwo SDGs „Razem dla środowiska” jest wielobranżową i międzysektorową koalicją stron na rzecz budowania w Polsce przyjaznego klimatu dla realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), zgodnie z przyjętą przez ONZ Agendą 2030. Na zasadach pełnej dobrowolności dołączają do niego organizacje wspierające realizację SDGs związanych z oddziaływaniem na środowisko. Partnerstwo zrzesza firmy, instytucje naukowe, jednostki administracji publicznej, organizacje pozarządowe a także osoby indywidualne. Wśród jego członków znajdują się między innymi Microsoft, Grupa Żywiec, Jeronimo Martins Polska, McDonald’s, Miasto Stołeczne Warszawa, Orange, Santander Bank Polska. Od 2016 roku koalicjanci podejmują działania na rzecz propagowania w Polsce wiedzy i świadomości na temat idei zrównoważonego rozwoju i kwestii środowiskowych. ENERIS dołączył do partnerstwa jako druga firma z branży gospodarki komunalnej. Od 2017 roku firma jest sygnatariuszem „Deklaracji na rzecz zrównoważonego rozwoju”, inicjatywy do której została zaproszona przez Ministerstwo Rozwoju – koordynatora realizacji SDGs w Polsce. Czysta woda, powietrze i ziemia – to misja od trzech lat realizowana na polskim rynku przez ENERIS. Przykładem jej realizacji jest z jednej strony podejmowanie codziennych działań związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska, odzyskiem surowców, produkcją czystej energii i zwiększaniem efektywności energetycznej w oparciu o najlepsze dostępne technologie. Z drugiej zaś strony jest to realizacja działań skierowanych do mieszkańców poprzez projekty takie jak „Segreguję – nie widzę przeszkód”, „Strażnicy Planety”„Koalicja 5 frakcji”. Więcej na temat Partnerstwa SDGs „Razem dla środowiska” znajduje się na stronie www.gridw.pl/partnerstwo