ENERIS w dalszym ciągu odpowiada za czystość dróg w Międzyrzeczu

Dodano 18.04.2017
Gorzowski oddział ENERIS Surowce także w tym roku będzie odpowiedzialny za utrzymanie dróg w okresie letnim na terenie gminy miejskiej Międzyrzecz. Przedsiębiorstwo złożyło najlepszą ofertę i do końca października będzie kontynuować usługę realizowaną w Międzyrzeczu nieprzerwanie od czterech lat.
Przetarg ogłoszony przez Urząd Miejski w Międzyrzeczu na letnie oczyszczanie terenu miasta w 2017 roku wygrał gorzowski oddział ENERIS Surowce. Na mocy decyzji samorządu usługa polegająca na bieżącym utrzymaniu dróg od kwietnia do końca października bieżącego roku będzie wykonywana przez pracowników Zakładu ENERIS w Międzyrzeczu. Do obowiązków przedsiębiorstwa na mocy kontraktu należy usuwanie zanieczyszczeń oraz elementów zagrażających bezpieczeństwu ruchu z jezdni, pasa drogowego, parkingów i pętli autobusowych. Poza zamiataniem całej powierzchni jezdni, służby komunalne będą również polewać jej nawierzchnię wodą, w celu zmniejszenia unoszących się kurzu i pyłów. Także po zakończeniu okresu letniego, w przypadku potrzeby przywrócenia pełnej przejezdności i bezpieczeństwa ruchu na terenie dróg Międzyrzecza oraz sołectw, pracownicy ENERIS będą wyjeżdżać na interwencje. Działanie takie będzie podejmowane każdorazowo w odpowiedzi na zlecenie Urzędu Miejskiego.