ENERIS po raz III w raporcie "Odpowiedzialny biznes w Polsce 2017"

Dodano 12.04.2018
Aż 10 działań Grupy ENERIS z zakresu zrównoważonego rozwoju znalazło się w najnowszym raporcie "Odpowiedzialny biznes w Polsce 2017". Dobre praktyki ENERIS pojawiły się w publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu po raz trzeci, łącznie opisano je w niej 19 razy.
Najnowsza edycja raportu "Odpowiedzialny biznes w Polsce" została zaprezentowana podczas 7. Targów CSR 12 kwietnia na stadionie PGE Narodowym. Znalazło się w niej 1190 dobrych praktyk biznesu z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. To ponad 300 więcej niż rok temu. 10 z wyróżnionych działań zostało zrealizowanych w 2017 roku przez Grupę ENERIS. Eksperci docenili nasze inicjatywy w 5 obszarach: ładu organizacyjnego, praw człowieka, praktyk z zakresu pracy, środowiska oraz zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej. Poniżej przedstawiamy skrócone opisy praktyk stanowiące treść raportu "Odpowiedzialny biznes w Polsce". Raport w pełnej wersji można pobrać TUTAJ

Obszar odpowiedzialności: ład organizacyjny

W 2017 roku ENERIS kontynuowała konsultacje społeczne w Rudzie Śląskiej oraz rozpoczęła podobny proces w związku z planami budowy elektrociepłowni na biomasę w Siemiatyczach. Konsultacje pomogły umocnić relacje z lokalnymi samorządami, wpłynęły korzystnie na wizerunek branży, a lokalnym społecznościom dały wiedzę na temat inwestycji. Praktyka stanowi realizację 7 Celu Zrównoważonego Rozwoju (czysta i dostępna energia).

Obszar odpowiedzialności: prawa człowieka

W ramach programu "Segreguję - nie widzę przeszkód" w ciągu roku w ponad 40 miastach rozdano ponad 2,5 tysiąca naklejek na pojemniki na odpady w pełni czytelnych dla osób z niepełnosprawnością wzroku. ENERIS przeszkolił z obsługi osób z niepełnosprawnością pracowników obsługi klienta, kierowców i ładowaczy - łącznie 600 osób. Wraz z reprezentacją środowiska (Ośrodkiem dla dzieci niewidomych w Laskach, Polskim Związkiem Niewidomych) złożono petycję o zmianę prawa, która uwzględniłaby potrzeby osób z niepełnosprawnością w zakresie zbiórki selektywnej. W sierpniu otrzymała ona pozytywną rekomendację Ministerstwa Środowiska. Odpowiednie rozwiązania wprowadzono między innymi w UM w Jaworznie, UM Piła, UM Tomaszów i na SGH. Praktyka stanowi realizację 11 Celu Zrównoważonego Rozwoju (zrównoważone miasta i społeczności).

Obszar odpowiedzialności: praktyki z zakresu pracy

Akademia ENERIS to realizowane w godzinach pracy szkolenia dla kierowców i ładowaczy śmieciarek. Program szkoleń układany jest przez zespół pracowników różnych działów przy zaangażowaniu zarządu i i wsparciu ratowników medycznych. Celem Akademii ENERIS jest przekazanie najważniejszych informacji na temat strategii firmy, nauka zasad udzielania pierwszej pomocy, uwrażliwienie na niebezpieczeństwa związane z ruchem drogowym i nauka zasad obsługi klienta z z niepełnosprawnością. Praktyka stanowi realizację 4 Celu Zrównoważonego Rozwoju (dobra jakość edukacji).

Obszar odpowiedzialności: środowisko

W ramach programu "Eko-zdrowe warzywa ogrodowe" ENERIS  zachęcał mieszkańców do używania odpadów bio z własnego gospodarstwa domowego do produkcji kompostu i wykorzystywania go następnie pod domowe uprawy warzyw i owoców. W ciągu trzech miesięcy trwania programu m.in. zorganizowano warsztaty dla mieszkańców - słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz parafian z Chrzanowa, założono kompostownik i ogródek warzywny w przedszkolu oraz warzywny ogród miejski w centrum Chrzanowa, przeprowadzono warsztaty dla dzieci podczas Dni Chrzanowa. Praktyka stanowi realizację 3 oraz 13 Celu Zrównoważonego Rozwoju (dobre zdrowie i jakość życia oraz działania w dziedzinie klimatu).
Gra planszowa "Eko-Patrole ENERIS" dla młodzieży szkolnej polega na utworzeniu wirtualnych eko-patroli działających na rzecz środowiska. Uczestnicy gry mają za zadanie m.in. zachęcenie sąsiadów do segregowania odpadów, likwidację dzikich wysypisk, budowę hoteli dla owadów. W rozgrywce premiowana jest współpraca z innymi graczami. Pierwszy turniej gry odbył się w kwietniu w Kielcach. Kolejny w Chrzanowie podczas Małopolskiego Festiwalu Innowacji. W rozgrywkach udział wzięło około 120 uczniów. Praktyka stanowi realizację 4 Celu Zrównoważonego Rozwoju (dobra jakość edukacji).
ENERIS udostępnia szkołom mobilną Ścieżkę Edukacji Ekologicznej ENERIS. Na to narzędzie składa się 9 dwustronnych tablic, które pokazują, na czym polegają zachowania przyjazne środowisku, a także czym jest materiałowy i energetyczny odzysk surowców. Wystawę pokazano w szkołach podstawowych i gimnazjach w woj. zachodniopomorskim, lubuskim, łódzkim i dolnośląskim. Łącznie z tego narzędzia dydaktycznego skorzystało około 9,5 tysiąca dzieci z 30 szkół. Praktyka stanowi realizację 4 Celu Zrównoważonego Rozwoju (dobra jakość edukacji).
ENERIS wdraża koncepcję Klastrów Energii ENERIS, w ramach której samorządy, inwestorzy sektorowi, instytucje, uczelnie i lokalne podmioty działają wspólnie na rzecz samowystarczalności energetycznej kolejnych regionów kraju. W 2017 roku powstały pierwsze takie partnerstwa. W Siemiatyckim Klastrze Energii zainicjowano podpisanie wielostronnego porozumienia. W ramach tego klastra powstaną nowe źródła energii i ciepła pochodzące z odnawialnych źródeł energii (OZE), zmodernizowana zostanie sieć dystrybucji o zlikwidowane stare, nieekologiczne ciepłownie węglowe. Praktyka stanowi realizację 7 Celu Zrównoważonego Rozwoju (czysta i dostępna energia).

Obszar odpowiedzialności: zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej

Celem Programu Grantowego ENERIS jest ochrona środowiska poprzez realizację lokalnych działań. W ramach drugiej edycji programu przyznano dziewięć grantów do 3 tysięcy złotych dla organizacji i instytucji. Program realizowany był w całej Polsce. Wśród nagrodzonych znalazły się takie projekty, jak m.in. budowa miejskich centrów pomiaru smogu, edukacja na temat segregacji odpadów na 5 frakcji, czy budowa eko-rabatek geologicznych. Wartością projektu jest skupienie się na edukacji w obszarach istotnych z punktu widzenia społeczności lokalnych. Praktyka stanowi realizację 15 Celu Zrównoważonego Rozwoju (żywcie na lądzie).
Pracownicy gorzowskiego oddziału ENERIS Surowce zainicjowali zbiórkę surowców na rzecz spalonej wieży gorzowskiej katedry - jednego z symboli miasta. Została ona zniszczona w lipcowym pożarze. Pracownicy firmy wyszli z inicjatywą zbiórki surowców wtórnych, z których cały zysk przeznaczony zostanie na fundusz odbudowy gorzowskiej katedry. Zebrano około 3 tysięcy kg surowców. Pracownicy nieodpłatnie odebrali odpady po pożarze oraz podjęli współpracę z archeologami z Muzeum Lubuskiego, aby zabezpieczyć pochodzące z zabytku pozostałości. Praktyka stanowi realizację 11 Celu Zrównoważonego Rozwoju (zrównoważone miasta i społeczności).
ENERIS stara się zmienić negatywny wizerunek pracowników służb komunalnych, pokazując ogromny wkład, jaki ma ona w ochronę środowiska. Ich praca stała się tematem kampanii "Strażnicy Planety". W jej ramach zorganizowano wystawę fotograficzną, która przedstawia codzienną pracę tej grupy zawodowej. Zdjęcia obejrzeli mieszkańcy Piły, Gorzowa Wlkp., Chrzanowa, Jaworzna, Lądka-Zdroju. ENERIS przygotował także drugą, większą wystawę składającą się z 18 zdjęć w wykonanych w 6 polskich miastach. Wystawa w listopadzie 2017 roku została zaprezentowana parlamentarzystom w Sejmie. Praktyka stanowi realizację 4 Celu Zrównoważonego Rozwoju (dobra jakość edukacji).