ENERIS liderem zrównoważonego rozwoju (Creating Shared Values - CSV)

Dodano 08.12.2017
W I edycji konkursu „Lider współodpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju”, nagrodę zdobyła firma z branży komunalnej – ENERIS Ochrona Środowiska. Wyróżnienie zostało przyznane za „Segreguję – nie widzę przeszkód” – kompleksowy program wspierający osoby z niepełnosprawnościami w segregowaniu odpadów.
Pionierski w skali Europy program „Segreguję – nie widzę przeszkód” został doceniony przez ekspertów ds. zrównoważonego rozwoju, w tym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Global Compact. Jury zdecydowało o wyróżnieniu programu spośród innych dobrych praktyk realizowanych przez polski biznes jako modelowego przykładu działania łączącego zasady odpowiedzialnego biznesu z sukcesem biznesowym przedsiębiorstwa. Wręczenie nagród odbyło się 6 grudnia podczas konferencji „SMART CSR. Od społecznie odpowiedzialnych działań do współodpowiedzialności biznesu w zrównoważonym rozwoju” – dokładnie rok po inauguracji programu „Segreguję – nie widzę przeszkód”.
— Społeczna odpowiedzialność nie jest tym samym co filantropia, jest obecnie koniecznością finansową dla biznesu. Tego typu firmy są rekomendowane inwestorom, w nich pracy szukają osoby z potencjałem. Amerykańskie badania wskazują, że z danymi niefinansowymi – związanymi z tym, jaka jest polityka firmy wobec ludzi, środowiska, społeczności lokalnej – wiąże się ponad 80% wartości przedsiębiorstwa
— powiedziała Ewa Sowińska, Zastępca Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, jurorka konkursu „Lider współodpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju”.
— Branża komunalna wielu osobom wydaje się mało ciekawa, brudna. Tymczasem to właśnie tu tkwi ogromny potencjał pozytywnych zmian w obszarze ochrony środowiska. W ENERIS wierzymy w koncepcję CSV (Creating Shared Values) -  efekty działań firm należy mierzyć nie tylko wartością osiągniętych zysków i ceną akcji, ale też postępem społecznym, do którego się przyczyniamy i na który mamy realny wpływ. Taki sposób myślenia jest częścią DNA firmy, leży u źródeł naszej misji: czyste powietrze, ziemia i woda. Stąd na co dzień dokładamy sił, by nasi partnerzy samorządowi i biznesowi wraz z nami budowali efektywność ekonomiczną i środowiskową realizowanych działań
— powiedziała Magdalena Sułek-Domańska, Dyrektor ds. Komunikacji ENERIS. „Segreguję – nie widzę przeszkód” to tylko jeden z przykładów, w jaki ENERIS realizuje ideę CSV. Począwszy od wdrażania najlepszych dostępnych technologii w swoich instalacjach MBP i na zarządzanych składowiskach, poprzez promowanie innowacyjnych form współpracy (np.: klastry energii), po liczne działania w społecznościach lokalnych i szerokie konsultacje społeczne nowych inwestycji, kończąc na programach skierowanych do pracowników tj. eko-drivig, Akademia ENERIS czy eko-wolontariat pracowniczy. Jako jedyni w branży prowadzą program na rzecz poprawy wizerunku pracowników służb komunalnych czego przykładem jest wystawa „Strażnicy Planety”, która w ubiegłym tygodniu odwiedziła polski Sejm (więcej: www.grupa-eneris.pl/StraznicyPlanety). Wyróżniony projekt od momentu zainicjowania zwraca uwagę zarówno branży komunalnej, ekspertów w obszarze odpowiedzialnego biznesu, jak i opinii publicznej. Potwierdzeniem tego są zdobyte wyróżnienia, takie jak medal Międzynarodowych Targów Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska EKOTECH, Puchar Recyklingu oraz zaliczenie programu przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu do najlepszych dobrych praktyk polskiego biznesu.

Mała naklejka, która wiele zmienia

Początkiem nagrodzonego Programu „Segreguję – nie widzę przeszkód” było wprowadzenie specjalnej naklejki dla osób z dysfunkcjami wzroku. To proste narzędzie zawiera wypukłe oznaczenia różnych rodzajów odpadów: bioodpady, papier, szkło, plastik, baterie i odpady zmieszane (podział zgodny z nowymi zasadami segregacji obowiązującymi w całym kraju od lipca br.) w alfabecie Braille’a. Została ona opracowana we współpracy ze środowiskiem osób niewidomych i słabowidzących, w tym z Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.
— Jest coraz więcej udogodnień i ułatwień dla niewidomych, ale niestety nie we wszystkich obszarach. Pojemniki na szkło, plastiki, papier różnią się od siebie kolorami, a czasami tylko naklejkami z napisami, a tego osoby niewidome, takie jak ja, nie są w stanie odróżnić. A szkoda, bo niewidomi, tak jak każdy, produkują odpady i żyją samodzielnie, powinni więc mieć możliwość odpowiedzialnego postępowania z odpadami i sortowania ich. Każdy, niezależnie od swojej sprawności powinien mieć możliwość zachowywać się w porządku wobec środowiska
— powiedział Wojciech Maj, niewidomy, współtwórca projektu, "Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych oraz Słabowidzących VEGA". ENERIS jako pierwsza firma w branży komunalnej przeszkoliła wszystkich pracowników Biur Obsługi Klienta a także kierowców i ładowaczy (w sumie ponad 600 osób) w zakresie obsługi klienta z niepełnosprawnością. Wdrożyła korporacyjną stronę internetową zgodnie ze standardem WCAG 2.0 (dostępność dla osób niepełnosprawnych). Program dał impuls do debaty sejmowej na temat pełnego dostępu do segregowania odpadów przez osoby niewidome i słabowidzące a to za sprawą złożonej petycji do Parlamentarnej Komisji ds. Osób Niepełnosprawnych. Wkrótce okaże się, czy prawo odpadowe zostanie rozszerzone o przepis zwracający uwagę samorządów na konieczność uwzględnienia osób niepełnosprawnych w systemie zbierania odpadów.