ENERIS z nagrodą główną w konkursie o Puchar Recyklingu

Dodano 20.10.2017
Działania edukacyjne Grupy ENERIS, w tym program „Segreguję ­— nie widzę przeszkód”, zdobyły główną nagrodę XVIII edycji konkursu o Puchar Recyklingu. Lokalne i ogólnopolskie projekty prowadzone w ubiegłym roku przez ENERIS zostały wybrane spośród inicjatyw zgłoszonych w kategorii „edukacja recyklingowa”. Wręczenie nagród odbyło się podczas Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska Envicon w Poznaniu (16—17 października).

Docenieni za edukację

Zgodnie z ideą zawartą w słowach „Redukuj, Odzyskuj, Przetwarzaj” ENERIS prowadzi szereg działań edukacyjnych zachęcających do aktywnego działania na rzecz ochrony środowiska. Wiedzę na temat tego, jak to robić, przekazuje dzieciom w czasie lekcji na ścieżkach edukacyjnych, w czasie eko- przedstawień teatralnych czy konkursów dla uczniów. Organizacje społeczne i lokalni aktywiści biorą udział w Programie Grantowym ENERIS a pracownicy w prowadzonej corocznie Akademii ENERIS. Najbardziej znanym projektem jest „Segreguję — nie widzę przeszkód” — pierwsza inicjatywa w polskiej oraz europejskiej branży komunalnej mająca na celu wspieranie osób niewidomych i słabowidzących w segregowaniu odpadów. ENERIS, pomysłodawca i realizator programu „Segreguję – nie widzę przeszkód”, w grudniu ubiegłego roku wprowadził na polski rynek naklejki na pojemniki w pełni czytelne dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Dzięki zaprojektowaniu och zgodnie z zasadami uniwersalnego (napisy w alfabecie Braille’a, piktogramy, kontrastowe kolory) ułatwiają one segregowanie odpadów nie tylko niewidomym i słabowidzącym, ale również osobom starszym oraz nieumiejącym jeszcze czytać dzieciom. Pionierski projekt od momentu zainicjowania zwraca uwagę zarówno branży komunalnej, ekspertów w obszarze odpowiedzialnego biznesu, jak i opinii publicznej. Potwierdzeniem tego są zdobyte wyróżnienia, takie jak medal Międzynarodowych Targów Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska EKOTECH oraz zaliczenie programu przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu do najlepszych dobrych praktyk polskiego biznesu. Idea segregowania bez barier z każdym dniem zyskuje nowych zwolenników - w całej Polsce do tej pory oznaczono w ten sposób kilka tysięcy miejsc w ponad 40 lokalizacjach rozsianych po całym kraju.

Oznacz pojemnik w swojej okolicy  

By otrzymać naklejkę, osoba niewidoma i słabowidząca, a także każdy popierający ideę segregowania bez barier, powinien zgłosić się do Centralnego Biura Obsługi Klienta ENERIS, pisząc na adres mailowy ok|grupa-eneris.pl| |ok|grupa-eneris.pl bądź dzwoniąc pod numer telefonu 801 00 38 38. Pod wskazany adres zostanie wysłany zestaw sześciu naklejek przeznaczonych do oznaczenia pojemników z różnymi rodzajami odpadów (bioodpady, papier, szkło, plastik, baterie, zmieszane). Więcej informacji na temat programu „Segreguję – nie widzę przeszkód’ znajduje się na stronie internetowej www.grupa-eneris.pl/naklejki