ENERIS ponownie obiera odpady w gminie Gostynin

Dodano 17.07.2019
Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Gostynin na Mazowszu będzie wykonywał dotychczasowy operator – ENERIS Surowce Oddział w Tomaszowie Mazowieckim. Spółka będzie odbierać odpady zmieszane oraz segregowane od ponad 12 tysięcy mieszkańców gminy oraz z nieruchomości niezamieszkałych.

Usługi na dotychczasowych zasadach

Oddział ENERIS Surowce w Tomaszowie Mazowieckim podpisał umowę z Urzędem Gminy Gostynin na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Jest to kontynuacja usług, które będą realizowane od 17 lipca do 31 grudnia 2019 r. Spółka odbiera od mieszkańców oraz z nieruchomości niezamieszkałych odpady zmieszane oraz segregowane (bio, tworzywa sztuczne i metale, papier, szkło), a także wielkogabarytowe i elektroodpady. Aktualny harmonogram z terminami odbioru odpadów w gminie Gostynin znajduje się na stronie ENERIS: https://grupa-eneris.pl/nasze-uslugi/dla-mieszkancow/mazowieckie/ Dodatkowo w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z sortowaniem odpadów, mieszkańcy mogą skontaktować się z Infolinią ENERIS Surowce: 801 00 38 38 lub ok@eneris.pl.