ENERIS Ochrona Środowiska Dobroczyńcą Roku 2018

Dodano 07.06.2018
Rozstrzygnięto konkurs o tytuł Dobroczyńca Roku. Po raz pierwszy w jego 20-letniej historii laureatem została firma z branży gospodarki komunalnej. Akademia Rozwoju Filantropii oraz internauci nagrodzili ENERIS Ochrona Środowiska za program „Segreguję – nie widzę przeszkód”. To pionierska w Europie inicjatywa mająca na celu usuwanie barier w segregowaniu odpadów wśród osób niewidomych. 
Zwycięzców XXI edycji konkursu Dobroczyńca Roku ogłoszono 6 czerwca, podczas uroczystej Gali Finałowej w Warszawie. Jej gospodarz, Akademia Rozwoju Filantropii, ogłosiła Laureatów w 9 kategoriach związanych z zaangażowaniem na rzecz społeczności lokalnych. W kategorii Innowacje dla społeczności nagrodzono program „Segreguję – nie widzę przeszkód”, realizowany przez ENERIS Ochrona Środowiska we współpracy min. z Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Wyróżniony projekt ENERIS skupia się na rozwiązywaniu problemów grupy dotąd wykluczonej z segregowania odpadów – osób niewidomych i słabowidzących. Stworzono proste, dostępne rozwiązanie w postaci specjalnej naklejki na pojemniki. Napisy w alfabecie Braille’a, kontrastowe kolory, zrozumiałe piktogramy pomagają w odczytaniu przeznaczenia pojemnika na odpady przez osoby nie tylko z niepełnosprawnością wzroku, ale także dzieci czy osoby niepełnosprawne intelektualnie. Co ważne, naklejka powstała z tworzywa pochodzącego w 100% z recyklingu i jest odporna na warunki atmosferyczne oraz ścieranie.
— Ogromnie nas cieszy ta nagroda, tym bardziej że o jej przyznaniu zadecydowały głosy intenautów! Zgodnie z uzasadnieniem, nie tylko dostrzeżono samo narzędzie, jakim są naklejki. Zauważono także nasze zaangażowanie w zmianę prawa, które dodatkowo powinno zachęcać samorządy do budowania równych warunków do ochrony środowiska i segregowania odpadów przez wszystkich mieszkańców kraju. Dla nas w ENERIS ta nagroda jest potwierdzeniem, że warto działać wspólnie, budować ważne i potrzebne projekty w dialogu i wsłuchiwać się w potrzeby tych, dla których na co dzień pracujemy
— powiedziała Magdalena Sułek-Domańska, Dyrektor ds. Komunikacji ENERIS Ochrona Środowiska. Naklejki od 2017 roku są udostępniane bezpłatnie osobom z niepełnosprawnościami oraz organizacjom pozarządowym (zamówienia można składać mailowo ok|grupa-eneris.pl| |ok|grupa-eneris.pl bądź telefonicznie 801 00 38 38). Oznaczenia w alfabecie Braille’a pojawiły się już na około 2500 pojemnikach w ponad 40 miejscowościach. Więcej na temat projektu www.grupa-eneris.pl/naklejki „Segreguję, nie widzę przeszkód” od momentu zainicjowania zwraca uwagę zarówno branży komunalnej, ekspertów w obszarze odpowiedzialnego biznesu, jak i opinii publicznej. Potwierdzeniem tego są zdobyte wyróżnienia, takie jak medal Międzynarodowych Targów Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska EKOTECH, Puchar Recyklingu, tytuł Lidera współodpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju oraz zaliczenie programu przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu do najlepszych dobrych praktyk polskiego biznesu (raport „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2017”) . Patronami programu „Segreguję – nie widzę przeszkód” są: Pełnomocnik Rządu do Spraw Niepełnosprawnych i Polski Związek Niewidomych. Partnerami są Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych oraz Słabowidzących VEGA oraz Niewidzialna Wystawa. Patronami medialnymi są magazyn „Integracja”, portal niepełnosprawni.pl, Przegląd Komunalny i kwartalnik RECYKLING.