ENERIS odbierze odpady od mieszkańców Ośna Lubuskiego

Dodano 06.02.2017

ENERIS Surowce S.A. od 1 lutego bieżącego roku odbiera odpady komunalne – zmieszane, segregowane i wielkogabarytowe – od łącznie ponad 5 tysięcy mieszkańców miasta i gminy Ośno Lubuskie.

Przetarg ogłoszony przez gminę Ośno Lubuskie na odbiór i transport odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy w okresie od 1 lutego 2017 do  28 lutego 2018 wygrał gorzowski oddział ENERIS Surowce S.A. Spółka będzie przez najbliższe 13 miesięcy  odpowiedzialna za odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych – łącznie od ponad 5 tysięcy osób. Wszystkie odpady będą przekazywane do regionalnej instalacji przetwarzania w Długoszynie.

Zbiórka selektywna

Poza odbiorem odpadów niesegregowanych, odpadów zielonych oraz wielkogabarytowych, ENERIS Surowce realizuje na terenie miasta i gminy Ośno Lubuskie zbiórkę selektywną. Mieszkańcy proszeni są o sortowanie odpadów do odpowiednich pojemników (osiedla wielorodzinne i domy jednorodzinne) oraz worków (domy jednorodzinne), dostarczonych przez pracowników spółki:
  • odpady zmieszane - pojemnik czarny bądź zielony
  • tworzywa sztuczne - pojemnik/worek żółty
  • papier - pojemnik/worek niebieski
  • szkło - pojemnik/worek zielony
  • odpady biodegradowalne - pojemnik brązowy, pojemnik czarny lub zielony jest dopuszczalny pod warunkiem jego oznakowania np. naklejką.
Harmonogram, zgodnie z którym realizowana jest zbiórka odpadów zmieszanych, segregowanych oraz wielkogabarytowych dostępny jest na stronie www.grupa-eneris.pl/nasze-uslugi/dla-mieszkancow/. Więcej informacji na temat selektywnej zbiórki można uzyskać pod numerem infolinii ENERIS Surowce: 801 00 38 38.

Kwietniowa akcja informacyjna

Na początku kwietnia pracownicy ENERIS w ramach rutynowej zbiórki przekażą mieszkańcom oraz podmiotom z terenu gminy i miasta Ośno Lubuskie ulotki zawierające najważniejsze informacje dotyczące poprawnej segregacji odpadów. Akcja ma na celu kształtowanie wśród mieszkańców pozytywnej postawy wobec środowiska naturalnego, jaką jest świadome, właściwe sortowanie odpadów.